Informator broj 29/2016 od 12.12.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu
 • Izrada godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za javna preduzeća
 • Obaveze lokalnih samouprava kao poslodavaca nakon 1. decembra 2016. godine
 • Od 1. januara 2017. godine na prihode od zakupa ili podzakupa nepokretnosti plaća se porez na prihode od nepokretnosti

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2016. GODINI

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

(detaljnije)

USVOJEN JE ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU

USVOJENA JE DOPUNA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA

IZRADA GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA JAVNA PREDUZEĆA

 • Zaključak Vlade RS 05 broj 023-10876/2016 od 17.11.2016. godine sa tekstom Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu, odnosno trogodišnjih programa poslovanja za period 2017-2019. godine (koji je sastavni deo Zaključka)

DONET JE PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (NOVI OBRAZAC PZK)

 • Prilog: Obrazac PZK

DOPUNA UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

OBAVEZE LOKALNIH SAMOUPRAVA KAO POSLODAVACA NAKON 1. DECEMBRA 2016. GODINE

 • Od 1. decembra 2016. godine počela je puna primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Od 13. marta 2016. godine počela je primena odredbi o žalbenim komisijama
 • Od 13. marta 2016. godine počela je primena Zakona u delu koji se odnosi na upravljanje ljudskim resursima
 • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta
 • Kadrovski plan
 • Unutrašnje uređenje i organizacija organa kao deo Pravilnika
 • Sistematizacija radnih mesta, kao deo Pravilnika
 • Opisi radnih mesta službenika i razvrstavanje radnih mesta službenika u postupku izrade Pravilnika
 • Opisi radnih mesta nameštenika i razvrstavanje radnih mesta nameštenika u postupku izrade Pravilnika
 • Raspoređivanje službenika u skladu sa novim Pravilnikom
  • Rešenje o raspoređivanju
 • Raspoređivanje službenika na položaju u skladu sa novim Pravilnikom
 • Raspoređivanje nameštenika u skladu sa novim Pravilnikom
 • Novi Pravilnik i lica koja su do 1. decembra 2016. godine radila na određeno vreme

OD 1. JANUARA 2017. GODINE NA PRIHODE OD ZAKUPA ILI PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI PLAĆA SE POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI

 • Uvodne napomene
 • Oporezivanje prihoda od nepokretnosti
  • Davanje zakupljene nepokretnosti na korišćenje zaposlenim radnicima ili licima koja nisu u radnom odnosu kod zakupca

POSTUPAK PLANIRANJA I SADRŽAJ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU (Zakon o javnim nabavkama više ne propisuje rok izrade plana javnih nabavki od strane naručioca)

 • Pravna regulativa
 • Uslovi za pokretanje postupka
 • Plan nabavki – izrada plana javnih nabavki od strane naručioca
 • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke po partijama i po godinama ako se javna nabavka sprovodi za period duži od 12 meseci
 • Centralizovane javne nabavke kao deo plana javnih nabavki kod naručioca
 • Uprava za zajedničke poslove kao telo koje sprovodi centralizovane javne nabavke
 • Obaveze naručioca u pogledu planiranja javnih nabavki za 2017. godinu koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa na osnovu Odluke Vlade RS
 • Poslovi Uprave za javne nabavke
 • Odredbe Zakona koje se odnose na nabavke na koje se ovaj zakon ne odnosi i koje se ne planiraju u Planu javnih nabavki za 2017. godinu
 • Posebna pravila postupka javne nabavke koja se sprovodi radi otklanjanja posledica nepogode i tehničko-tehnoloških nesreća – udesa
 • Prekršaji naručioca

ZAPOSLENI U JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI

 • Javnobeležnički pripravnik
 • Javnobeležnički saradnik
 • Javnobeležnički pomoćnik
 • Zajedničke odredbe za javnobeležničke pripravnike, saradnike i pomoćnike
 • Javnobeležnički zamenik
 • Vršilac dužnosti javnog beležnika
 • Zajedničke odredbe za javnobeležničke zamenike i vršioce dužnosti
 • Administrativno osoblje

ZAŠTITA ZAPOSLENIH, OMLADINE, MATERINSTVA, OSOBA SA INVALIDITETOM I ZDRAVSTVENIM SMETNJAMA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Opšta i posebna zaštita
 • Zaštita ličnih podataka
 • Zaštita omladine
 • Zaštita materinstva
 • Prava za vreme porodiljskog odsustva, nege novorođenog deteta i posebne nege deteta ili druge osobe
 • Zaštita osoba sa invaliditetom i zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA