Informator broj 5/11 od 28.01.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za privredna društva
 • Mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca
 • i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2010. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA 2011. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAĐIVANJE DINARSKIH IZNOSA PORESKIH OSLOBOĐENJA, SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2011. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. FEBRUARA 2011. GODINE

PRIMENA USKLAĐENE PORESKE OLAKŠICE KOD ZARADA I NAKNADA ZARADE I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA KOD ISTIH
(detaljnije)

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA; IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA TERITORIJALNE AUTONOMIJE I ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2010. GODINU

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Prilog: Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja

ŠEMA PO KOJOJ ĆE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE VRŠITI KONTROLU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU, KROZ PITANJA I ODGOVORE

RASPISAN JE KONKURS ZA REALIZACIJU PROGRAMA „PRVA ŠANSA 2011“

 • Primer Ugovora o stručnom osposobljavanju
 • Prilog: Zahtev za učešće u programu „Prva šansa 2011“

SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE DRUGOG NARUČIOCA I ZAKLJUČENJE UGOVORA NAKON SPROVEDENOG POSTUPKA

ZAKLJUČEN JE POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST GRAĐEVINARSTVA I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE

IZMENE I DOPUNE ODLUKA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU ZONA I O TAKSAMA I NAKNADAMA ZA 2011. GODINU

XVIII SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama