Informator broj 5/2019 od 07.02.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se neradno – 15. i 16. februara 2019. godine (petak i subota) (kalendar)
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2018. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2019. godine za osiguranike po osnovu ugovorene naknade
 • Položaj javnih funkcionera u organima Republike Rrbije
 • Poreska kontrola
 • Društva s ograničenom odgovornošću prema Zakonu o privrednim društvima

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O NOVIM ŠIFRAMA VRSTE PRIHODA  KOJE SU U PRIMENI OD 1. JANUARA 2019. GODINE

III. PROPISI ČIJA PRIMENA (U CELINI ILI POJEDINIH ODREDBI) POČINJE OD 1. MARTA 2019. GODINE

IV. SRETENJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE PRAZNUJE SE NERADNO  – 15. i 16. FEBRUARA 2019. GODINE (PETAK I SUBOTA)

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
 • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

V. POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO  OSIGURANJE U 2018. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU  2019. GODINE ZA OSIGURANIKE PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje za 2018. godinu
 • Mogućnost prestanka uplate doprinosa iz ugovorene naknade u toku 2019. godine

VI. POLOŽAJ JAVNIH FUNKCIONERA U ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE

 • Pojam javnog funkcionera
 • Javni funkcioneri na nivou Republike, trajanje mandata i prestanak funkcije
 • Radno-pravni status javnih funkcionera i prava po tom osnovu
 • Naknada plate po prestanku mandata

VII. UTVRĐIVANJE POREZA

VIII. PORESKA KONTROLA

 • Pojam poreske kontrole
 • Otpočinjanje poreske kontrole
 • Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i nepravilnosti u primeni propisa  
 • Otkrivanje poreskih krivičnih dela

IX. TRGOVINA VAN PRODAJNOG OBJEKTA

X. DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Pojam, odgovornost i sloboda ugovaranja
 • Osnovni kapital
 • Udeli
 • Dodatne uplate društvu
 • Isplate članovima društva  
 • Prestanak svojstva člana
 • Prestanak društva

XI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Skupština društva s ograničenom odgovornošću
 • Direktor društva s ograničenom odgovornošću
 • Nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću

XII. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA