Informator broj 8/08 od 03.03.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije
 • Knjiženje naplata i isplata gotovog novca

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA,

ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA,

ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2007. GODINU

 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u Obrazac M-4, odnosno M-4K za 2007. godinu
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
 • Primer popunjene prijave M-4K
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže i najviše propisane osnovice sa posebnim osvrtom na primenu člana 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU

 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

NAPLATE I ISPLATE U GOTOVOM NOVCU

 • Naplate u gotovom novcu
 • Isplate u gotovom novcu
 • Knjiženje naplata i isplata gotovog novca
 • Kaznene odredbe

ISPRAVKA RAČUNOVODSTVENIH GREŠAKA IZ PRETHODNOG PERIODA

KOMPENZACIONI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM

 • Prilog: Obrasci za sprovođenje kompenzacionog posla sa inostranstvom

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE I DOSTAVLJANJE USVOJENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Dostavljanje usvojenih finansijskih izveštaja

NOVE UREDBE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE VEZANE ZA PRIMENU ZAKONA O BUDŽETU ZA 2008. GODINU