Korisnička uputstva Poreske uprave za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave

Poreska uprava na svom portalu objavljuje Korisnička uputstva za podnošenje određenih poreskih prijava elektronskim putem.

Pregled poreskih prijava (obrazaca) za koje su doneta ova uputstva, uz informaciju o pravilniku kojim je propisan obrazac, nazivu i datumu objavljivanja uputstva, dajemo u nastavku.

NAPOMENA: Sva korisnička uputstva mogu se videti u Digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT“

– Pretplata na program „Ekspert“

– Detaljnije o programu „Ekspert“


 

Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave za podnošenje određenih poreskih prijava
i obrazaca preko portala Poreske uprave

Naziv poreske prijave/obrasca Naziv Korisničkog uputstva Naziv podzakonskog akta kojim je propisana poreska prijava (obrazac) Datum objavljivanja Korisničkog uputstva
PDV
PP PDV Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV (Obrazac PP PDV) sa pregledom obračuna PDV (Obrazac POPDV) Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15 i 11/16) jul 2018.
POPDV Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV (III) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90/17, 119/17 i 48/18) avgust 2018.
Porez po odbitku
PPP-PD Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17 i 20/18) januar 2014.
Dohodak građana
PPDG-1R Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1R Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/17, 38/18) januar 2018.
PPDG-3R Uputstvo za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke na Obrascu PPDG-3R Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/17, 38/18) decembar 2017.
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
PP OD-O Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Sl. glasnik RS“, br. 14/16) februar 2016.
PPDG-1S Korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1S Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 101/16 i 7/17) novembar 2017.
Porez/doprinosi
PP OPO Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – PP OPO Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 15/16 i 20/18) mart 2016.
Dobit
PP KDZN Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – PDPO/S i Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice KDZN Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice („Sl. glasnik RS“, br. 100/15, 111/15 i 14/16) februar 2016.
PDPO/S Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – PDPO/S i Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice KDZN Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 97/15, 111/15, 14/16, 15/16 – ispravka i 20/18) februar 2016.
Imovina
PPI-3 Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3 Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/13, 118/13, 101/17 i 48/18) maj 2018
PPI-4 Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na Obrascu PPI-4 Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/13, 118/13, 101/17 i 48/18) februar 2018.
Akcize
PP OA Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na Obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispravka, 56/13, 67/15, 101/16 i 86/17) januar 2018.
PP OAEL Korisničko uputstvo za podnošenje Poreske prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“, br. 76/15, 101/16 i 86/17) januar 2018.
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
IOSI Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze („Sl. glasnik RS“, br. 101/16) decembar 2016.
Premije neživotnih osiguranja
PP-PPNO Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja PP PPNO Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 14/16) mart 2016.