Minimalna neto zarada u 2008. godini

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05 i 61/05) minimalna zarada je regulisana čl. 111. – 113., a utvrđuje se odlukom Socijalno ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2008. godini dajemo u nastavku:
 

Rb.

Period 

IZNOS

Visina minimalne zarade objavljena
u "Sl. glasniku RS", broj:

1

2

3

4

 1.

januar – jun 2008. godine 

70,00 din/h

11/08 od 31.01.2008.

 2.

jul – decembar 2008. godine

78,00 din/h

84/08 od 12.09.2008.

Prečišćen tekst Zakona o radu možete naći u "EKSPERT"-u – našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata.