Minimalna neto zarada u 2009. godini

 

Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) minimalna zarada je regulisana čl. 111. – 113., a utvrđuje se odlukom Socijalno ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2009. godini dajemo u nastavku:
 

Rb.

Period 

IZNOS

Visina minimalne zarade objavljena
u “Sl. glasniku RS”, broj:

1

2

3

4

 1.

januar – jun 2009. godine 

87,00 din/h

8/09 od 3.02.2009.

 2.

jul – decembar 2009. godine

87,00 din/h

70/09 od 27.08.2009.

Prečišćen tekst Zakona o radu možete naći u “EKSPERT”-u – našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata.