Minimalna cena rada u 2019. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2019. godine iznosi 155,30 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 69/18 od 14. septembra 2018. godine.


Detaljnije o ovoj temi možete detaljno pročitati u stručnom časopisu „Informator“.