Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2009. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.
Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2009. godini (po periodima) dajemo u nastavku: 

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne

osnovice doprinosa

"Sl. glasnik RS", br.

1

2

3

od 1.11.2008. do 31.01.2009.

16.141

96/08

od 1.02.2009. do 30.04.2009.

17.348

7/09

od 1.05.2009. do 31.07.2009.

14.677

29/09
od 1.08.2009. do 31.10.2009.

15.482

57/09

od 1.11.2009. do 31.01.2010.

15.454

 89/09