Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za isplate DO 31.08.2004. godine

Do stupanja na snagu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04), tj. do 1.09.2004. godine, najniže osnovice su se utvrđivale na osnovu procenata po stepenima stručne spreme iz:
    • člana 182. st. 2. i 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/03 i 64/04),
    • člana 108b stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 18/92, 26/93, … i 80/002), i
    • člana 132. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 71/03).
Republički fond PIO zaposlenih, Republički zavod za zdravstveno osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje su svojim rešenjima utvrđivali najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, koje su po periodima u 2004. godini izgledale ovako:

Rb.

POSLOVI

NAJNIŽE OSNOVICE za plaćanje doprinosa
za PIO, zdravstvo i nezaposlenost

za isplate od 1.11.2003. do 31.01.2004.

za isplate od 1.02.2004. do 30.04.2004.

za isplate od 1.05.2004. do 31.07.2004.

za isplate
od 1.08.2004. do 31.08.2004.

1

2

3

4

5

6

1.

poslovi za koje se ne zahteva stručnost i poslovi za koje se zahteva osposobljenost u trajanju do godine dana (I stepen), odnosno do dve godine (II stepen)

6.336

6.992

6.732

7.396

2.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju do 3 godine (kvalifikovani rad – III stepen)

9.248

10.204

9.826

10.794

3.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri ili više godina (IV stepen)

11.131

12.282

11.827

12.992

4.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče specijalizacijom nakon srednjeg obrazovanja u trajanju od godinu dana (visokokvalifikovani rad – V stepen)

13.700

15.117

14.557

15.990

5.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče višim obrazovanjem (VI stepen)

14.899

16.440

15.830

17.390

6.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče fakultetom, odnosno visokim obrazovanjem (VII1 stepen)

19.694

21.730

20.925

22.986

7.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče magistraturom ili specijalizacijom na osnovu fakulteta, odnosno visokog obrazovanja
(VII2 stepen)

21.749

23.998

23.109

25.385

8.

poslovi za koje se zahteva stručnost stečena doktoratom (VIII stepen)

26.544

29.289

28.204

30.981

  Objavljeno u "Službenom glasniku RS", broj:

106/03

9/04

46/04

85/04

Od 1.09.2004. godine, tj. od dana stupanja na snagu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04) pregled najnižih mesečnih osnovica doprinosa je izgledao ovako: