Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2002. godini

Od 1. juna 2001. godine, prema zakonima koji regulišu sistem socijalnog osiguranja (Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica), propisano je da osnovica za plaćanje doprinosa ne može biti veća od petostrukog iznosa prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici (ukupno), prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statisiku. Ako je zarada viša od petostrukog proseka zarade u Republici, doprinosi se plaćaju na taj petostruki iznos.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2002. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE
NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS
„Sl. glasnik RS“, br:
od 22.12.2001. do 27.01.2002.
55.505 (5 x 11.101)
72/2001
od 28.01.2002. do 25.02.2002.
60.715 (5 x 12.143)
3/2002
od 26.02.2002. do 21.03.2002.
53.595 (5 x 10.719)
9/2002
od 22.03.2002. do 25.04.2002.
57.050 (5 x 11.410)
13/2002
od 26.04.2002. do 22.05.2002.
59.225 (5 x 11.845)
22/2002
od 23.05.2002. do 24.06.2002.
62.950 (5 x 12.590)
27/2002
od 25.06.2002. do 18.07.2002.
62.145 (5 x 12.429)
36/2002
od 19.07.2002. do 20.08.2002.
64.760 (5 x 12.952)
42/2002
od 21.08.2002. do 18.09.2002.
67.305 (5 x 13.461)
49/2002
od 19.09.2002. do 24.10.2002.
71.585 (5 x 14.317)
59/2002
od 25.10.2002. do 20.11.2002.
69.605 (5 x 13.921)
69/2002
od 21.11.2002. do 18.12.2002.
72.195 (5 x 14.439)
78/2002
od 19.12.2002. do 22.01.2003. 74.000 (5 x 14.800)

87/2002