Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2003. godini

Prema zakonima koji regulišu sistem socijalnog osiguranja (Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica), propisano je da osnovica za plaćanje doprinosa ne može biti veća od petostrukog iznosa prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici (ukupno), prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statisiku. Ako je zarada viša od petostrukog proseka zarade u Republici, doprinosi se plaćaju na taj petostruki iznos.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2003. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE
NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS
„Sl. glasnik RS“, br:
od 19.12.2002. do 22.01.2003.
74.000 (5 x 14.800)
87/2002
od 23.01.2003. do 20.02.2003.
83.215 (5 x 16.643)
4/2003
od 21.02.2003. do 20.03.2003.
68.295 (5 x 13.659)
15/2003
od 21.03.2003. do 21.04.2003.
74.625 (5 x 14.925)
28/2003
od 21.03.2003. do 21.04.2003.
74.625 (5 x 14.925)
28/2003
od 22.04.2003. do 19.05.2003.
72.895 (5 x 14.579)
42/2003
od 20.05.2003. do 19.06.2003.
80.090 (5 x 16.018)
53/2003
od 20.06.2003. do 22.07.2003.
79.865 (5 x 15.973)
63/2003
od 23.07.2003. do 21.08.2003.
82.125 (5 x 16.425)
74/2003
od 22.08.2003. do 22.09.2003.
85.835 (5 x 17.167)
83/2003
od 23.09.2003. do 23.10.2003.
84.660 (5 x 16.932)
94/2003
od 24.10.2003. do 24.11.2003.
86.385 (5 x 17.277)
103/2003
od 25.11.2003. do 22.12.2003.
89.930 (5 x 17.986)
116/2003
od 23.12.2003. do 22.01.2004.
88.710 (5 x 17.742)
127/2003