Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2004. godini

Do 1. septembra 2004. godine, tj. do stupanja na snagu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04), najviša osnovica je utvrđivana na osnovu člana 182. Zakona o PIO („Sl. glasnik RS“, br. 34/03 i 64/04), čl. 108b Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, … i 80/02) i čl. 132. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 71/03), kojima je bilo navedeno da osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne može biti viša od petostrukog iznosa prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici prema podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Od 1. septembra 2004. godine najviša mesečna osnovica doprinosa je uređena članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05 i 62/06), prema kome najvišu mesečnu osnovicu čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2004. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE
NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS
„Sl. glasnik RS“, br:
od 23.12.2003. do 22.01.2004.
88.710 (5 x 17.742)
127/2003
od 23.01.2004. do 19.02.2004.
104.875 (5 x 20.975)
7/2004
od 20.02.2004. do 18.03.2004.
87.490 (5 x 17.498)
16/2004
od 19.03.2004. do 22.04.2004.
92.070 (5 x 18.414)
31/2004
od 23.04.2004. do 20.05.2004.
93.405 (5 x 18.681)
45/2004
od 21.05.2004. do 21.06.2004
104.035 (5 x 20.807)
55/2004
od 22.06.2004. do 22.07.2004.
97.255 (5 x 19.451)
71/2004
od 23.07.2004. do 19.08.2004.
98.500 (5 x 19.700)
83/2004
od 20.08.2004. do 30.09.2004.
107.475 (5 x 21.495)
95/2004
od 01.10.2004. do 31.10.2004.
104.115 (5 x 20.823)
106/2004
od 01.11.2004. do 30.11.2004.
105.650 (5 x 21.130)
116/2004
od 1.12.2004. do 31.12.2004.
107.360 (5 x 21.472)
124/2004