Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2005. godini

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05 i 62/06) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2005. godini, dajemo u nastavku:
PERIOD PRIMENE
NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS
„Sl. glasnik RS“, br.
od 1.01.2005. do 31.01.2005.
110.215 (5 x 22.043)
137/2004
od 1.02.2005. do 28.02.2005.
126.960 (5 x 25.392)
7/2005
od 1.03.2005. do 31.03.2005.
104.490 (5 x 20.898)
18/2005
od 1.04.2005. do 30.04.2005.
112.010 (5 x 22.402)
27/2005
od 1.05.2005. do 31.05.2005.
115.990 (5 x 23.198)
36/2005
od 1.06.2005. do 30.06.2005.
125.765 (5 x 25.153)
43/2005
od 1.07.2005. do 31.07.2005.
122.245 (5 x 24.449)
52/2005
od 1.08.2005. do 31.08.2005.
127.515 (5 x 25.503)
64/2005
od 1.09.2005. do 30.09.2005. 
128.845 (5 x 25.769)
72/2005
od 1.10.2005. do 31.10.2005.
131.260 (5 x 26.252)
81/2005
od 1.11.2005. do 30.11.2005. 
134.090 (5 x 26.818)
91/2005
od 1.12.2005. do 31.12.2005. 
133.605 (5 x 26.721)
103/2005