Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2007. godini

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05 i 62/06) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2007. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE 

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje 

IZNOS 

„Sl. glasnik RS“, br. 

od 1.01.2007. do 31.01.2007. 

169.460 (5 x 33.892) 

114/2006 

od 1.02.2007. do 28.02.2007. 

206.470 (5 x 41.294) 

9/2007 

od 1.03.2007. do 31.03.2007. 

168.850 (5 x 33.770) 

22/2007 

od 1.04.2007. do 30.04.2007. 

176.095 (5 x 35.219) 

29/2007 

od 1.05.2007. do 31.05.2007. 

180.740 (5 x 36.148) 

37/2007 

od 1.06.2007. do 30.06.2007.

185.585 (5 x 37.117)

46/2007

od 1.07.2007. do 31.07.2007.

188.340 (5 x 37.668)

59/2007

od 1.08.2007. do 31.08.2007. 

194.580 (5 x 38.916) 

67/2007

od 1.09.2007. do 30.09.2007. 

193.560 (5 x 38.712) 

78/2007 

od 1.10.2007. do 31.10.2007. 

196.510 (5 x 39.302) 

86/2007 

od 1.11.2007. do 30.11.2007. 

196.540 (5 x 39.308) 

96/2007 

od 1.12.2007. do 31.12.2007. 

200.410 (5 x 40.082) 

107/2007

 


*) Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).