Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05 i 62/06) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2008. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE 

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje 

IZNOS 

„Sl. glasnik RS“, br. 

od 1.01.2008. do 31.01.2008. 

205.050 (5 x 41.010) 

122/2007

od 1.02.2008. do 29.02.2008. 

240.610 (5 x 48.122) 

8/2008

od 1.03.2008. do 31.03.2008. 

196.655 (5 x 39.331) 

21/2008

od 1.04.2008. do 30.04.2008. 

216.090 (5 x 43.218) 

29/2008

od 1.05.2008. do 31.05.2008. 

214.365 (5 x 42.873) 

42/2008

od 1.06.2008. do 30.06.2008. 

226.775 (5 x 45.355) 

54/2008

od 1.07.2008. do 31.07.2008. 

224.175 (5 x 44.835) 

62/2008

od 1.08.2008. do 31.08.2008. 

228.040 (5 x 45.608) 

70/2008

od 1.09.2008. do 30.09.2008. 

230.575 (5 x 46.115) 

77/2008

od 1.10.2008. do 31.10.2008. 

231.110 (5 x 46.222) 

87/2008

od 1.11.2008. do 30.11.2008. 

230.075 (5 x 46.015) 

96/2008

od 1.12.2008. do 31.12.2008. 

239.415 (5 x 47.883) 

108/2008


*) Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).