Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2009. godini

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05 i 62/06) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2009. godini, dajemo u nastavku:

15/2009

od 1.12.2009. do 31.12.2009.

220.735 (5 x 44.147)

97/2009

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje

IZNOS

„Sl. glasnik RS“, br.

od 1.01.2009. do 31.01.2009.

234.720 (5 x 46.944)

117/2008

od 1.02.2009. do 28.02.2009.

269.380 (5 x 53.876)

6/2009

od 1.03.2009. do 31.03.2009.

201.225 (5 x 40.245)

od 1.04.2009. do 30.04.2009.

216.765 (5 x 43.353)

21/2009

od 1.05.2009. do 31.05.2009.

211.065 (5 x 42.213)

29/2009

od 1.06.2009. do 30.06.2009.

226.520 (5 x 45.304)

39/2009

od 1.07.2009. do 31.07.2009.

215.915 (5 x 43.183)

47/2009

od 1.08.2009. do 31.08.2009.

221.230 (5 x 44.246)

57/2009

od 1.09.2009. do 30.09.2009.

226.535 (5 x 45.307)

70/2009

od 1.10.2009. do 31.10.2009. 

217.985 (5 x 43.597) 

79/2009

od 1.11.2009. do 30.11.2009.

217.885 (5 x 43.577)

88/2009

*) Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).