Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2011. i januaru 2012. godine

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2011. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje

IZNOS

„Sl. glasnik RS“, br.

od 1.01.2011. do 31.01.2011. 239.385 (5 x 47.877)

99/2010

od 1.02.2011. do 28.02.2011. 274.740 (5 x 54.948)

4/2011

od 1.03.2011. do 31.03.2011. 236.910 (5 x 47.382)

13/2011

od 1.04.2011. do 30.04.2011. 246.970 (5 x 49.394)

21/2011

od 1.05.2011. do 31.05.2011. 248.165 (5 x 49.633)

28/2011

od 1.06.2011. do 30.06.2011. 272.660 (5 x 54.532)

36/2011

od 1.07.2011. do 31.07.2011.

245.320 (5 x 49.064)

47/2011

od 1.08.2011. do 31.08.2011.

273.080 (5 x 54.616)

55/2011

od 1.09.2011. do 30.09.2011. 270.820 (5 x 54.164)

63/2011

od 1.10.2011. do 31.10.2011.  266.425 (5 x 53.285)

71/2011

od 1.11.2011. do 30.11.2011.

269.190 (5 x 53.838)

80/2011

od 1.12.2011. do 31.12.2011. 264.720 (5 x 52.944)

89/2011

od 1.01.2012. do 31.01.2012. 266.195 (5 x 53.239)  99/2011
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).
Podatke o najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.