Neoporeziv iznos zarada u 2023. godini

Shodno članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22 – u daljem tekstu: Zakon) neoporeziv iznos zarade je 21.712,00 dinara i primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade i naknade zarade od 1. januara 2023. godine. Iznos je u primeni do 31. decembra 2023. godine.


 

Zakon o porezu na dohodak građana 
 Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
(prečišćeni tekstovi, decembar 2022.)