Od 1. februara 2007. godine u primeni je usklađeni neoporeziv iznos zarada

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/001, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06, u daljem tekstu: Zakon) i članu 39. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 62/06), prvo usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona izvršeno je u januaru 2007. godine, za period od 1.02.2007. do 31.01.2008. godine. Prvo usklađivanje je izvršeno rastom cena na malo za period avgust – decembar 2006. godine, tj. koeficijentom 1,01, što znači da je usklađena poreska olakšica od 1. februara 2007. godine:
5.000 din. x 1,01 = 5.050 dinara.
Usklađeni iznos poreske olakšice objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 10/07.