Od 1. februara 2010. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09 i 44/09 – u daljem tekstu: Zakon) i članu 39. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (član koji nije ušao u prečišćen tekst Zakona) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona.

U januaru 2010. godine izvršeno je usklađivanje stopom rasta cena na malo u 2009. godini (10,37%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona od 1.02.2010. godine do 31.01.2011. godine iznosi: 

 5.938 din. x 1,1037 = 6.554 dinara