Od 1. februara 2011. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09 i 18/10 – u daljem tekstu: Zakon) i članu 39. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (član koji nije ušao u prečišćen tekst Zakona) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona.

U januaru 2011. godine ("Sl. glasnik RS", br. 4/11) izvršeno je usklađivanje stopom rasta cena na malo u 2010. godini (11,53%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona od 1.02.2011. godine do 31.01.2012. godine iznosi: 

6.554 din. x 1,1153 = 7.310 dinara.

U "Informator"- u br. 5/11 detaljno smo pisali o načinu utvrđivanja poreske osnovice po izvršenom usklađivanju poreske olakšice.

Prečišćen tekst Zakona o porezu na dohodak građana možete naručiti ovde.

Detaljne informacije o pretplati na naše časopise ("Informator" i "PDV") i program "Ekspert" možete videti ovde.