Od 1. februara 2014. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U januaru 2014. godine izvršeno je usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2013. godini (2,2%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona od 1.02.2014. godine do 31.01.2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 6/14) iznosi: 

11.000 din. x 1,022 = 11.242 dinara.

U „Informator“- u br. 4/2014 detaljno pišemo o načinu utvrđivanja poreske osnovice po izvršenom usklađivanju poreske olakšice.

Prečišćen tekst Zakona o porezu na dohodak građana možete naručiti ovde.

Detaljne informacije o pretplati na naše časopise („Informator“ i „PDV“) i program „Ekspert“ možete videti ovde.