PDV broj 7/2024 od 03.07.2024.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Značaj utvrđivanja mesta prometa dobara i usluga sa posebnim osvrtom na utvrđivanje mesta prometa usluga - problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija
 • Obaveza dostavljanja polugodišnjih izveštaja od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda - rok za dostavljanje je 15.07.2024. godine (obrasci PI-PSP I i PI-USP I)
 • Dostavljanje podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu - rok za dostavljanje izveštaja za II kvartal je najkasnije do 15.07.2024. godine
 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja i podnošenja poreske prijave PP-PPNO

SADRŽAJ broja 7/2024:

ZNAČAJ UTVRĐIVANJA MESTA PROMETA DOBARA I USLUGA SA POSEBNIM OSVRTOM NA UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA – problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija

 • Normativna uređenost mesta prometa dobara i usluga
 • Način određivanja mesta prometa dobara
  • Mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra šalju, odnosno prevoze primaocu
  • Mesto prometa dobara u slučaju ugradnje ili montaže dobra
  • Mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra ne otpremaju, odnosno prevoze
  • Mesto prometa dobara kod isporuke vode, električne energije, gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje
  • Mesto prometa dobara u slučaju komisione ili konsignacione prodaje
  • Mesto prometa u slučaju kada se promet dobara vrši u brodu, letelici ili vozu
  • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju određivanja mesta prometa dobara
 • Način određivanja mesta prometa kod usluga
  • Određivanje mesta prometa usluga kao opšti slučaj
  • Određivanje mesta prometa kao izuzetak od opšteg pravila
  • Način određivanja mesta prometa za usluge koje se najčešće pojavljuju u praksi
  • Utvrđivanje mesta prometa za pomoćne usluge u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar i pretovar
  • Utvrđivanje mesta prometa za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge radova na pokretnim stvarima
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i usluge prevođenja u pisanom obliku
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge ekonomske propagande
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge posredovanja
  • Način određivanja mesta prometa za usluge u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti
  • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju određivanja mesta prometa usluga

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivači duvana za drugi kvartal 2024. – rok za dostavljanje je 15.07.2024.
 • Obaveza dostavljanja polugodišnjih izveštaja od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko, trgovaca na malo duvanskim  proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda – rok za dostavljanje je 15.07.2024. godine
 • Obaveza dostavljanja polugodišnjih izveštaja od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda – rok za dostavljanje je 15.07.2024. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30.06.2024. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.07.2024.
 • Dostavljanje podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje izveštaja za drugi kvartal je najkasnije do 15.07.2024. godine

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 30.07.2024. godine

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja i podnošenja poreske prijave PP-PPNO
  • Obveznik poreza na premije osiguranja
  • Stopa poreza na premije osiguranja
  • Račun za uplatu
  • Poreska prijava – Obrazac PP-PPNO
  • Izmenjena poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja
  • Kaznene odredbe, propisane ZPPPA
 • Prilog: Katalog šifara vrsti neživotnih osiguranja

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenta objavljena na sajtu www.efaktura.gov.rs
  • Interno tehničko uputstvo je ažurirano 29.06.2024. godine
  • Detalji nove verzije (Hotflix 3.7)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalizaciji