Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.07.2010. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-179/2010-12-6 od 1.07.2010. koje dajemo u nastavku:
„Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, broj 16/02, 115/05 i 107/09), člana 26. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05 i 101/07), člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 20/92), donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. jula 2010.

   
 

– za prvo dete – jednokratno

27.833,29

 
 

– za drugo dete – 108.838,68 u 24 rate

Rata – 4.534,95

 
 

– za treće dete – 195.900,66 u 24 rate

Rata – 8.162,53

 
 

– za četvrto dete – 261.198,13 u 24 rate

Rata – 10.883,26

 

2)

DEČIJI DODATAK za jun 2010. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.945,32

2.528,91

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za jun 2010.

3.484,05

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2010.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

6.118,21

7.341,85

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   
 

– Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

 

– Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

– za smeštaj jednog deteta

10.875,48

    

 

– za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.692,60

   

1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2010. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 107/09), razdeo 21 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.“