Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.05.2009. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-157/2009-12.4 od 4.05.2009. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. maja 2009.

   

– 

za prvo dete – jednokratno 

26.663,95

 

– 

za drugo dete – 104.266,10 u 24 rate 

Rata – 4.344,42

 

– 

za treće dete – 187.670,39 u 24 rate 

Rata –7.819,60 

 

– 

za četvrto dete – 250.224,56 u 24 rate 

Rata – 10.426,02

 

2)

DEČIJI DODATAK za mart 2009. godine (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.863,59 

2.422,67 

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za april 2009.

3.166,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.05.2009.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

5.798,92

6.958,70 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

9.867,65

 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.072,40

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 104.449,00, za treće dete 197.357,00 i četvrto dete 250.667,00 din.
2) Prava iz tačke 1. i 2. ovog rešenja usklađuje se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2009. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 120/08), razdeo 19 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."