Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 07.04.2008. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-164/2008-12.3 od 7.04.2008. godine koje dajemo u nastavku:

"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2008.

   

– 

za prvo dete – jednokratno 

24.437,08

 

– 

za drugo dete – 95.558,19 u 24 rate 

Rata –3.981,59

 

– 

za treće dete – 171.996,87 u 24 rate 

Rata –7.166,54 

 

– 

za četvrto dete – 229.326,76 u 24 rate 

Rata – 9.555,28 

 

2)

DEČIJI DODATAK za mart 2008. godine (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.601,00 

2.082,00 

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za mart 2008.

3.241,35

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.04.2008.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

5.252,52

6.303,02 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

10.069,00

 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.196,00 

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 94.985,00, za treće dete 170.970,00 i četvrto dete 227.956,00 din.
2) Pravo iz tačke 1. i 2. ovog rešenja usklađuje se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2008. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 123/07), razdeo 19 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."