Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 10.02.2009. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-57/2009-12.1 od 10.02.2009. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. februara 2009.

   

– 

za prvo dete – jednokratno 

25.333,92

 

– 

za drugo dete – 99.065,18 u 24 rate 

Rata –4.127,72

 

– 

za treće dete – 178.309,16 u 24 rate 

Rata –7.429,55 

 

– 

za četvrto dete – 237.743,05 u 24 rate 

Rata – 9.905,96 

 

2)

DEČIJI DODATAK za novembar 2008. godin (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.770,63 

2.301,82 

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za januar 2009.

4.041,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.02.2009.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

5.645,24

6.774,29 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

12.553,45

 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

7.725,20 

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 100.499,00, za treće dete 189.893,00 i četvrto dete 241.187,00 din.
2) Pravo iz tačke 1. i 2. ovog rešenja usklađuje se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2008. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 102/08), razdeo 19 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."