Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2012. godine

Državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-34/2012-12/XI od 12.12.2012. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), čl. 23, 24, 25. i 26. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10); ovlašćenja Ministra broj 021-02-25/12-05; 021-02-28/12-05; 021-02-29/12-05 od 17.08.2012. godine i 021-01-93/12-05 od 5.11.2012. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

1)

NOMINALNI IZNOSI PRAVA I VISINA CENZUSA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. decembra 2012. godine 
 
 
 
za prvo dete – jednokratno 
35.045,28
 
 
za drugo dete – 137.040,25 u 24 rate 
Rata – 5.710,01
 
 
za treće dete – 246.661,18 u 24 rate 
Rata – 10.277,55
 
 
za četvrto dete – 328.878,11 u 24 rate 
Rata – 13.703,25
 
2) 
DEČIJI DODATAK za novembar 2012. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.449,38
3.184,17

3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za novembar 2012. 
4.332,98
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.12.2012. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
7.761,33
9.313,59
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,35 
2,82 
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
5,49 
6,58 
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   – 
za smeštaj jednog deteta 
13.506,35
 
   – 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.311,60
 

2) Nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS; pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu 7,5% prosečne zarade u Republici Srbiji i cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima." 

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".