Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.01.2014. godine

Državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-86/2014-12 od 13.01.2014. koje dajemo u nastavku: 

“Na osnovu čl. 23. i 24. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 108/13), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 110/13) i ovlašćenja ministra broj 021-02-25/2012-05 od 17.08.2012. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. januara 2014. godine 
 
 
 
za prvo dete – jednokratno 
36.743,39
 
 
za drugo dete – 143.680,54 u 24 rate 
Rata – 5.986,69
 
 
za treće dete – 258.613,15 u 24 rate 
Rata – 10.775,55
 
 
za četvrto dete – 344.813,89 u 24 rate 
Rata – 14.367,25
 
2) 
DEČIJI DODATAK za decembar 2013. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.568,07
3.338,46

3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2013. 
4.566,98
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2014. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
7.900,77
9.480,92
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,35 
2,82 
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
5,49 
6,58 
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   – 
za smeštaj jednog deteta 
14.339,00
 
   – 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.824,00
 

Obrazloženje

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Službeni glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 7,5% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica (“Službeni glasnik RS”, broj 20/92).

Rešenje dostaviti Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.”

 

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu “Informator”.