Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.11.2012. godine

Državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-34/2012-12/X od 13.11.2012. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 23, 24. i 26. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10); ovlašćenja Ministra broj 021-02-25/12-05; 021-02-28/12-05 i 021-02-29/12-05 od 17.08.2012. godine i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA I VISINA CENZUSA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. novembra 2012. godine 
 
 
 
za prvo dete – jednokratno 
35.045,28
 
 
za drugo dete – 137.040,25 u 24 rate 
Rata – 5.710,01
 
 
za treće dete – 246.661,18 u 24 rate 
Rata – 10.277,55
 
 
za četvrto dete – 328.878,11 u 24 rate 
Rata – 13.703,25
 
2) 
DEČIJI DODATAK za oktobar 2012. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.449,38
3.184,17

3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za oktobar 2012. 
4.192,73
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.11.2012. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode 
7.761,33
9.313,59
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,35 
2,82 
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
5,49 
6,58 
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   – 
za smeštaj jednog deteta 
13.083,85
 
   – 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.051,60
 

1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom potrošačkih cena u RS, a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji i cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS. 

2) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1.-3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2012. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 101/11 i 93/12), razdeo 29 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca. 

3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima." 

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".