Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.05.2018. godine

Od 13.07.2018. godine propisani su novi nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec maj pod br. službeno/2018-12 od 15.05.2018. koje dajemo u nastavku: 

„Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17) i čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK ZA MESEC MAJ 2018. GODINE

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2018. do 30. septembra 2018.     
za prvo dete – jednokratno 
39.898,24
 
za drugo dete – 156.017,25 u 24 rate 
 6.500,72
 
za treće dete – 280.818,19 u 24 rate 
11.700,76
 
za četvrto dete – 374.420,29 u 24 rate 
15.600,85
 
2) 
DEČIJI DODATAK od 1. aprila 2018. do 30. septembra 2018.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.788,56
3.625,13

3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za februar 2018.  10.382,70  
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za maj 2018.    
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.699,70
10.439,64
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede     
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,84
3,40
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
6,62
7,94

 

Obrazloženje

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92…36/04).

Ovo rešenje se dostavlja Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.“

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.