Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2016. godine

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec februar pod br. 401-00-00055/2016-12 od 23.02.2016. koje dajemo u nastavku: 

„Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), čl. 15, 19, 20. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) i ovlašćenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-34/3/2014-05 od 1.04.2015. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK ZA MESEC FEBRUAR

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2015. do 31. marta 2016.     
za prvo dete – jednokratno 
38.046,14
 
za drugo dete – 148.774,82 u 24 rate 
 6.198,95
 
za treće dete – 267.782,43 u 24 rate 
11.157,60
 
za četvrto dete – 357.039,46 u 24 rate 
14.876,64
 
2) 
DEČIJI DODATAK od 1. oktobra 2015. do 31. marta 2016.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.659,11
3.456,86

3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za januar 2016. 
10.614,45
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za februar 2016.    
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.220,25
9.864,30
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede     
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,83
3,40
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
6,60
7,93

 

Obrazloženje

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92…36/04).

Ovo rešenje se dostavlja Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.“

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.