Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.07.2003. godine

Ministar za socijalna pitanja donela je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-07/2003-08-07 od 30.07.2003, koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2002), člana 89. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 20/92) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1) 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1.

DEČIJI DODATAK za jul 2003.

din 

din 

– 

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.018,40 

1.323,90 

2.

RODITELJSKI DODATAK od 1. avgusta 2003. godine

   

– 

za drugo dete 

56.808,00

 

– 

za treće dete 

102.253,00 

 

– 

za četvrto dete 

136.337,00 

 

3. 

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za jul 2003. 

1.232,00 

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.08.2003. 

   

a)

cenzus za ostvarene prihode

3.116,06

3.739,27

b)

cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

– 

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,38

2,86

– 

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,56

6,67

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 

989,00

 
2) Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tačkama 1. i 3. ovog rešenja, a roditeljski dodatak u iznosu koji važi na dan isplate. 
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. do 3. ovog rešenja, izvršiti na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2003. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 86/2002 i 35/2003) – razdeo 22. Ministarstvo za socijalna pitanja, funkcija 040 – Porodica i deca. 
4) Ovo rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."