Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.03.2003. godine

Ministar za socijalna pitanja donela je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-07/2003-08-03 od 31.03.2003. godine, koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2002), člana 89. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 20/92) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim:
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1)

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

DEČIJI DODATAK za mart 2003.

din

din

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete)

990,50

1.287,60

2.

RODITELJSKI DODATAK
od 1. aprila 2003. godine

   

za drugo dete

55.247,00

 

za treće dete

99.445,00

 

za četvrto dete

132.593,00

 

3.

MATERINSKI DODATAK
za mart 2003.

1.343,00

 

4.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA
IZBEGLICAMA za mart 2003.

1.119,00

 

5.

POMOĆ ZA OPREMU
NOVOROĐENČETA od 1.04.2003.

4.777,00

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava
na dečiji dodatak od 1.04.2003.

   

a)

cenzus za ostvarene prihode

3.030,49

3.636,59

b)

cenzus za ostvarene prihode
od poljoprivrede

   

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,38

2,86

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,56

6,67

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

912,00

 

2)

 Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tački 1. ovog rešenja, s tim što se roditeljski dodatak i pomoć za opremu novorođenčeta isplaćuju u iznosu koji važi na dan isplate.

3)

 Isplatu sredstava za prava navedena u tački 1 ovog rešenja, izvršiti na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2003. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 86/2002) – razdeo 20. Ministarstvo za socijalna pitanja, pozicija 040 – Porodica i deca.

4)

 Ovo rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."