Šifarnik naselja u Republici Srbiji

ŠIFARNIK NASELJA U REPUBLICI SRBIJI propisan je Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Sl. glasnik RS“, br. 56/18) i u primeni je od 1.01.2019. do 24.08.2020. godine (► pogledajte Šifarnik koji se primenjuje od 25.08.2020. godine).

Šifarnik je preuzet iz digitalne baze propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.


NAPOMENA: Između ostalog, ovaj šifarnik se koristi za popunjavanje rednog broja 36. Obrasca 1. – Izveštaj o povredi na radu.

ŠIFRA NAZIV NASELJA
800015 Ada
804916 Adaševci
909394 Ade
801976 Adorjan
719307 Adrani
736678 Adrovac
740560 Azanja
727750 Azbresnica
912565 Ajvalija
912573 Ajkobila
906468 Ajnovce
729655 Akmačići
910856 Alabak
705209 Alabana
909980 Alagina Reka
741043 Alakince
717169 Aldina Reka
717177 Aldinac
803855 Aleksa Šantić
714828 Aleksandrovac
728551 Aleksandrovac
700029 Aleksandrovac
701858 Aleksandrovac
711187 Aleksandrovac
802522 Aleksandrovo
727768 Aleksandrovo
700614 Aleksinac
700622 Aleksinački Bujmir
700649 Aleksinački Rudnik
710652 Aleksine
800066 Alibunar
739146 Aliveroviće
733628 Aliđerce
745154 Alin Potok
729990 Aluloviće
734365 Aljinovići
727067 Aljudovo
726923 Amajić
704300 Amerić
729663 Amzići
908070 Androvac
800180 Apatin
801488 Aradac
701408 Aranđelovac
703923 Arapovac
743208 Arapoviće
727776 Arbanasce
735248 Arbanaška
906271 Ariljača
701629 Arilje
703486 Arnajevo
715174 Asanovac
745421 Atenica
911739 Atmađa
718572 Adžine Livade
803154 Ašanja
726176 Ba
903078 Babaj Boks
726184 Babajić
902233 Babaloć
704938 Babe
702986 Babin Kal
909408 Babin Most
735256 Babin Potok
708267 Babina Luka
742252 Babina Poljana
711195 Babina Poljana
909998 Babiće
903981 Babiće
721689 Babica
723606 Babičko
915017 Babljak
735264 Babotinac
903990 Babudovica
701866 Babušnica
802310 Bavanište
739154 Bagačiće
737909 Bagrdan
800457 Bagremovo
736864 Badanj
723614 Badince
740268 Badljevica
702838 Badnjevac
715182 Badnjevac
912581 Badovac
705632 Badovinci
732052 Bazovik
914096 Bajgora
722979 Bajevac
730009 Bajevica
702455 Bajina Bašta
744921 Bajinci
804452 Bajmok
716758 Bajčetina
910864 Bajčina
735272 Bajčince
800465 Bajša
733156 Bakionica
913073 Baks
909416 Bakšija
912590 Balaban
713813 Balajnac
727784 Balajnac
717185 Balanovac
900010 Balance
717193 Balinac
735299 Balinovac
708275 Balinović
710091 Balinovce
908843 Balince
900486 Balince
915025 Balić
734373 Balići
727792 Baličevac
910872 Balovac
716766 Balosave
717207 Balta Berilovac
745430 Baluga (Ljubićska)
745448 Baluga (Trnavska)
735302 Balčak
704555 Baljevac
736872 Baljevac
743216 Baljen
718599 Baljkovac
803723 Banatska Dubica
800732 Banatska Palanka
800759 Banatska Subotica
802115 Banatska Topola
803057 Banatski Brestovac
801348 Banatski Dvor
801496 Banatski Despotovac
800074 Banatski Karlovac
804835 Banatski Monoštor
803324 Banatski Sokolac
802638 Banatsko Aranđelovo
802123 Banatsko Veliko Selo
801356 Banatsko Višnjićevo
801364 Banatsko Karađorđevo
803065 Banatsko Novo Selo
908088 Bandulić
740578 Baničina
700657 Bankovac
744930 Bankovci
914100 Banov Do
705659 Banovo Polje
800899 Banoštor
714194 Banski Dol
728896 Bancarevo
701416 Banja
734004 Banja
730017 Banja
904678 Banja
908851 Banja
913081 Banja
725196 Banja Koviljača
744506 Banjani
904007 Banje
720321 Banjevac
745456 Banjica
901237 Banjica
905224 Banjica
908096 Banjica
904686 Banjica
900494 Banjska
914118 Banjska
914126 Banjska Reka
717215 Banjski Orešac
914134 Banjski Suvi Do
719315 Bapsko Polje
910899 Baraina
703494 Barajevo
707619 Baraljevac
802905 Baranda
910007 Barane
711209 Barbarušince
705217 Barbatovac
742279 Barbace
903086 Bardonić
903094 Bardosan
732869 Bare
716774 Bare
713821 Bare
737542 Bare
734381 Bare
739162 Bare
719323 Bare
730025 Bare
907286 Bare
914142 Bare
711217 Barelić
703931 Barzilovica
912603 Bariljevo
803332 Barice
704563 Barič
712868 Barič
714208 Barje
723622 Barje
706566 Barje
732079 Barje Čiflik
721697 Barlovo
703940 Baroševac
732087 Basara
731072 Bastav
914169 Bataire
718394 Batalage
744336 Batinac
734012 Batkovići
910902 Batlava
730033 Batnjik
732877 Batovac
706973 Batote
702846 Batočina
743224 Batrage
804924 Batrovci
710679 Batulovce
906280 Batuse
727075 Batuša
903108 Batuša
727806 Batušinac
703508 Baćevac
743232 Baćica
721719 Baćoglava
735329 Bace
741051 Bacijevce
800236 Bač
710105 Bačvište
723185 Bačevina
706191 Bačevica
714216 Bačevo
708283 Bačevci
702463 Bačevci
739189 Bačija
709115 Bačina
740586 Bačinac
804932 Bačinci
902675 Bačka
800309 Bačka Palanka
800473 Bačka Topola
803863 Bački Breg
802948 Bački Brestovac
804479 Bački Vinogradi
802956 Bački Gračac
804665 Bački Jarak
803871 Bački Monoštor
800694 Bački Petrovac
800481 Bački Sokolac
800988 Bačko Gradište
804754 Bačko Dobro Polje
804487 Bačko Dušanovo
800244 Bačko Novo Selo
800996 Bačko Petrovo Selo
802131 Bašaid
740594 Bašin
725200 Baščeluci
703664 Begaljica
802743 Begeč
904694 Begov Lukavac
720585 Begovo Brdo
900028 Begunce
715964 Bedina Varoš
702994 Bežište
803880 Bezdan
730041 Bekova
732095 Bela
720593 Bela Voda
735337 Bela Voda
703001 Bela Palanka
746070 Bela Reka
736899 Bela Stena
800767 Bela Crkva
720330 Bela Crkva
909599 Bela Crkva
902241 Belaje
908860 Belanica
726192 Belanovica
723649 Belanovce
710113 Belanovce
720607 Belasica
730050 Bele Vode
902250 Beleg
804363 Belegiš
746657 Beleš
700665 Beli Breg
711225 Beli Breg
725781 Beli Kamen
735345 Beli Kamen
703621 Beli Potok
717223 Beli Potok
740756 Beli Potok
723657 Beli Potok
915505 Belince
708291 Belić
737917 Belica
904708 Belica
710121 Beliševo
801500 Belo Blato
907294 Belo Brdo
704571 Belo Polje
713139 Belo Polje
736902 Belo Polje
706981 Belo Polje
721727 Belo Polje
746665 Belo Polje
910929 Belo Polje
904716 Belo Polje
910015 Belo Polje
902683 Belobrod
735353 Belogoš
905232 Belograce
738727 Beloinje
735361 Beloljin
741914 Belosavci
714640 Belotinac
705667 Belotić
709778 Belotić
731099 Belotić
708305 Beloševac
706574 Belut
704318 Beluće
907308 Beluće
737569 Belušić
700673 Belja
713830 Beljajka
704326 Beljevac
709786 Beljin
703516 Beljina
746754 Beljina
900508 Benčuk
791016 Beograd (Voždovac)
791024 Beograd (Vračar)
791032 Beograd (Zvezdara)
791059 Beograd (Zemun)
791067 Beograd (Novi Beograd)
791075 Beograd (Palilula)
791083 Beograd (Rakovica)
791091 Beograd (Savski venac)
791105 Beograd (Stari grad)
791113 Beograd (Čukarica)
708313 Beomužević
736929 Beoci
800902 Beočin
737577 Beočić
732885 Beranje
728900 Berbatovo
907316 Berberište
701874 Berduj
915742 Berevce
906476 Berivojce
732109 Berilovac
735370 Berilje
701882 Berin Izvor
908878 Beriša
903116 Berjak
804959 Berkasovo
728071 Berkovac
905682 Berkovo
726478 Berlovine
732117 Berovica
733636 Berčevac
728918 Berčinac
717231 Berčinovac
713147 Beršići
702471 Beserovina
912611 Besinje
903124 Bec
745472 Bečanj
716782 Bečevica
801003 Bečej
900516 Bečić
703834 Bečmen
804061 Bešenovački Prnjavor
804070 Bešenovo
801739 Beška
700037 Bzenice
719331 Bzovik
915033 Biba
900524 Bivoljak
720615 Bivolje
744344 Bigrenica
712876 Bikinje
804967 Bikić Do
804495 Bikovo
901610 Bilince
714224 Bilo
911747 Biluša
736937 Biljanovac
707627 Biljača
727814 Biljeg
900036 Binač
804975 Bingula
736945 Biniće
740276 Binovac
741060 Binovce
741477 Bioska
743259 Biohane
739197 Bioc
736953 Biočin
734390 Biskupići
709484 Biskuplje
706582 Bistar
903132 Bistražin
703958 Bistrica
731684 Bistrica
729671 Bistrica
723665 Bistrica
744948 Bistrica
907324 Bistrica
741078 Bitvrđa
905704 Biča
905259 Bičevac
734403 Bjelahova
718092 Bjeloperica
741485 Bjelotići
701637 Bjeluša
910023 Blagaje
722685 Blagojev Kamen
706990 Blaževo
741922 Blaznava
739219 Blato
732125 Blato
910937 Blato
906484 Blato
743267 Blaca
705225 Blace
913626 Blace
740764 Blendija
714984 Bliznak
708321 Blizonje
902691 Bljač
905267 Bob
723673 Bobište
708330 Bobova
908886 Bobovac
709794 Bobovik
700681 Bobovište
738476 Bobovo
700045 Bobote
720623 Bovan
700690 Bovan
743275 Bovanj
713848 Bogava
737585 Bogalinac
800490 Bogaraš
803677 Bogaraš
705675 Bogatić
708348 Bogatić
713155 Bogdanica
701904 Bogdanovac
707635 Bogdanovac
744514 Bogdanovica
742643 Bogdanje
740772 Bogdinac
910031 Boge
707007 Bogiše
723096 Bogovađa
706205 Bogovina
701645 Bogojevići
802964 Bogojevo
723681 Bogojevce
746088 Bogosavac
710130 Bogoševo
720348 Bogoštica
721735 Bogujevac
735388 Bogujevac
727270 Bogunovac
739227 Boguti
719340 Bogutovac
800252 Bođani
703524 Boždarevac
727083 Boževac
906492 Boževce
729680 Božetići
717240 Božinovac
707643 Božinjevac
741086 Božica
739235 Božov Potok
742651 Božurevac
741949 Božurnja
707015 Bozoljin
719358 Bojanići
711233 Bojin Del
720631 Bojince
746096 Bojić
723690 Bojišina
705799 Bojnik
904015 Bojnoviće
803731 Boka
905712 Bokšić
703672 Boleč
739243 Boljare
710687 Boljare
714186 Boljev Dol
706213 Boljevac
720640 Boljevac
706221 Boljevac Selo
906506 Boljevce
703842 Boljevci
726770 Boljetin
914177 Boljetin
713163 Boljkovci
706418 Bor
707023 Boranci
716804 Borač
710695 Borin Do
705802 Borince
739251 Borišiće
907332 Borova
715506 Borovac
727288 Borovac
707651 Borovac
739260 Boroviće
736961 Boroviće
719366 Borovo
743283 Boroštica
736686 Borci
704865 Borča
907359 Borčane
706604 Bosilegrad
909289 Bostane
804088 Bosut
701424 Bosuta
906514 Bosce
801518 Botoš
707031 Botunja
718629 Botunje
700053 Boturići
730068 Boturovina
736970 Boće
723703 Boćevica
802590 Bočar
900532 Bošljane
731692 Bošnjak
736694 Bošnjane
731307 Bošnjane
709123 Bošnjane
726206 Bošnjanović
723193 Bošnjace
914185 Brabonjić
732893 Bradarac
700703 Bradarac
910945 Bradaš
725218 Bradić
910953 Braina
713171 Brajići
703966 Brajkovac
734411 Brajkovac
720658 Brajkovac
718106 Brajkovići
737593 Brajnovac
744239 Braljina
736414 Braljina
708356 Brangović
745162 Branešci
712884 Braničevo
708364 Brankovina
706612 Brankovci
726214 Brančić
901628 Brasaljce
726931 Brasina
731102 Bratačić
906522 Bratilovce
732907 Bratinac
700061 Bratići
701912 Bratiševac
715972 Bratljevo
723711 Bratmilovce
707660 Bratoselce
909602 Bratotin
743291 Braćak
728454 Braćevac
714232 Braćevci
736988 Brvenik
736996 Brvenik Naselje
737003 Brvenica
734420 Brvine
744522 Brgule
704580 Brgulice
718408 Brdarica
729698 Brdo
713180 Brđani
730076 Brđani
707040 Brđani
714259 Brebevnica
910961 Brevnik
743305 Bregovi
735396 Bregovina
732915 Brežane
705233 Brežani
910040 Brežanik
728080 Brežđe
739278 Breza
725226 Brezjak
734039 Brezna
713198 Brezna
719374 Brezna
902705 Brezna
714992 Breznica
707678 Breznica
909424 Breznica
715999 Brezova
719382 Brezova
701432 Brezovac
744549 Brezovica
713201 Brezovica
745499 Brezovica
742660 Brezovica
710709 Brezovica
915769 Brezovica
720356 Brezovice
708372 Brezovice
723720 Brejanovce
903159 Brekovac
701653 Brekovo
728926 Brenica
737925 Bresje
738484 Bresje
906298 Bresje
719404 Bresnik
735400 Bresnik
718416 Bresnica
745502 Bresnica
706639 Bresnica
711241 Bresnica
914193 Bresnica
735418 Bresničić
742678 Bresno Polje
727822 Brest
803162 Brestač
701939 Brestov Dol
716812 Brestovac
706426 Brestovac
728462 Brestovac
705829 Brestovac
723738 Brestovac
909629 Brestovac
703699 Brestovik
910058 Brestovik
713856 Brestovo
730084 Brestovo
710148 Brestovo
910970 Brece
723746 Brza
716502 Brza Palanka
702854 Brzan
907367 Brzance
707058 Brzeće
728934 Brzi Brod
714836 Brzohode
723754 Bričevlje
732133 Brlog
743313 Brniševo
904023 Brnjak
707686 Brnjare
725234 Brnjac
909637 Brnjača
712892 Brnjica
716839 Brnjica
739286 Brnjica
903167 Brovina
704598 Brović
744956 Brod
915777 Brod
902713 Brod
734438 Brodarevo
722693 Brodica
902721 Brodosavce
910066 Brolić
913090 Broćna
707066 Brus
908100 Brus
715514 Brusnik
716006 Brusnik
900559 Brusnik
713210 Brusnica
902730 Brut
720364 Brštica
741493 Buar
728942 Bubanj
904031 Bube
735426 Bublica
908894 Bublje
732923 Bubušinac
723207 Buvce
913634 Budakovo
707074 Budilovina
802751 Budisava
905739 Budisavci
726940 Budišić
716014 Budoželja
803472 Buđanovci
739294 Buđevo
902748 Buzec
900044 Buzovik
707694 Bujanovac
908118 Bujance
708399 Bujačić
733644 Bujić
711250 Bujkovac
743321 Bujkoviće
733679 Bukarevac
723762 Bukova Glava
802760 Bukovac
728098 Bukovac
713864 Bukovac
733652 Bukovac
701459 Bukovik
729701 Bukovik
734446 Bukovik
901636 Bukovik
746720 Bukovica
719412 Bukovica
720666 Bukovica
908126 Bukovica
722707 Bukovska
737933 Bukovče
728489 Bukovče
735434 Bukoloram
746100 Bukor
718637 Bukorovac
913642 Bukoš
900567 Bukoš
703010 Bukurovac
735442 Bulatovac
717258 Bulinovac
731315 Buljane
711268 Buljesovce
716847 Bumbarevo Brdo
737941 Bunar
723789 Bunuški Čifluk
729710 Burađa
738735 Burdimo
910988 Burince
901644 Burince
904040 Burlate
915041 Burnik
731706 Burovac
703974 Burovo
803740 Busenje
731323 Busilovac
912620 Businje
906549 Busovata
731714 Busur
706647 Buceljevo
720674 Buci
902756 Buča
910074 Bučane
735469 Bučince
727849 Bučić
706434 Bučje
717266 Bučje
734047 Bučje
742686 Bučje
738743 Bučum
906590 Bušince
707708 Buštranje
711276 Buštranje
733687 Buštranje
701947 Vava
906557 Vaganeš
914207 Vaganica
800279 Vajska
716529 Vajuga
700711 Vakup
706230 Valakonje
914215 Valač
717274 Valevac
701955 Valniš
708402 Valjevo
739308 Vapa
745529 Vapa
727296 Varadin
709131 Varvarin
709140 Varvarin (selo)
718114 Varda
730092 Varevo
737011 Varevo
908134 Varigovce
746118 Varna
713228 Varnice
736422 Varoš
738751 Varoš
915050 Varoš Selo
717282 Vasilj
721743 Vasiljevac
716022 Vasiljevići
901245 Vasiljevo
905275 Vata
801038 Vatin
804983 Vašica
730106 Vever
731722 Vezičevo
728969 Vele Polje
801984 Velebit
911755 Veleža
901652 Velekince
713236 Velereč
716537 Velesnica
723797 Velika Biljanica
727300 Velika Braina
722715 Velika Bresnica
716545 Velika Vrbica
700070 Velika Vrbnica
707082 Velika Grabovnica
723819 Velika Grabovnica
803359 Velika Greda
908142 Velika Dobranja
742694 Velika Drenova
704334 Velika Ivanča
910082 Velika Jablanica
715522 Velika Jasikova
733164 Velika Ježevica
904058 Velika Kaludra
716553 Velika Kamenica
723827 Velika Kopašnica
704342 Velika Krsna
909645 Velika Kruša
737607 Velika Kruševica
720682 Velika Kruševica
720704 Velika Lomnica
732141 Velika Lukanja
728101 Velika Marišta
705128 Velika Moštanica
709344 Velika Plana
735477 Velika Plana
726958 Velika Reka
910996 Velika Reka
900575 Velika Reka
801844 Velika Remeta
723835 Velika Sejanica
906301 Velika Slatina
718645 Velika Sugubina
909653 Velika Hoča
718653 Velike Pčelice
908169 Veliki Alaš
906310 Veliki Belaćevac
703532 Veliki Borak
712493 Veliki Vrtop
803367 Veliki Gaj
900052 Veliki Goden
700720 Veliki Drenovac
905747 Veliki Đurđevik
715549 Veliki Izvor
715557 Veliki Jasenovac
732150 Veliki Jovanovac
914223 Veliki Kičić
712507 Veliki Krčimir
720712 Veliki Kupci
731749 Veliki Popovac
713872 Veliki Popović
804096 Veliki Radinci
732168 Veliki Suvodol
707716 Veliki Trnovac
703982 Veliki Crljeni
718661 Veliki Šenj
720739 Veliki Šiljegovac
910104 Veliki Štupelj
701963 Veliko Bonjince
723215 Veliko Vojlovce
720747 Veliko Golovode
709492 Veliko Gradište
905755 Veliko Kruševo
720755 Veliko Krušince
736708 Veliko Krčmare
731757 Veliko Laole
709352 Veliko Orašje
704601 Veliko Polje
721751 Veliko Pupavce
908177 Veliko Ribare
906565 Veliko Ropotovo
914231 Veliko Rudare
704873 Veliko Selo
725242 Veliko Selo
727091 Veliko Selo
732176 Veliko Selo
801046 Veliko Središte
723843 Veliko Trnjane
727105 Veliko Crniće
726222 Veliševac
742708 Veluće
700088 Velja Glava
743330 Velje Polje
906573 Veljeglava
904066 Velji Breg
728497 Veljkovo
701467 Venčane
700096 Venčac
714267 Verzar
904724 Verić
900583 Vesekovce
708429 Veselinovac
743348 Veseniće
739316 Veskoviće
703028 Veta
802778 Veternik
701661 Vigošte
905763 Vidanje
745537 Vidova
717304 Vidovac
735485 Vidovača
730114 Vidovo
914240 Vidomirić
728519 Vidrovac
914258 Vidušić
800317 Vizić
712515 Vilandrica
914266 Vilište
729728 Vilovi
804690 Vilovo
900591 Viljance
723851 Vilje Kolo
745545 Viljuša
717312 Vina
723860 Vina
723878 Vinarce
734454 Vinicka
737950 Vinorača
712906 Vinci
703702 Vinča
741957 Vinča
718670 Vinjište
716049 Vionica
744352 Virine
728110 Virovac
701670 Virovo
733172 Visibaba
701688 Visoka
721760 Visoka
739324 Visočka
732184 Visočka Ržana
714275 Visočki Odorovci
913103 Vitak
904074 Vitakova
719439 Vitanovac
720763 Vitanovac
703036 Vitanovac
907375 Vitanoviće
713899 Vitance
741507 Vitasi
714844 Viteževo
900079 Vitina
717339 Vitkovac
719447 Vitkovac
700738 Vitkovac
730122 Vitkoviće
700100 Vitkovo
731765 Vitovnica
803499 Vitojevci
910112 Vitomirica
707104 Vitoše
736449 Vitoševac
725790 Viča
735493 Viča
915785 Viča
705241 Više Selo
736716 Viševac
711284 Viševce
702480 Višesava
739332 Višnjeva
804509 Višnjevac
804991 Višnjićevo
739359 Višnjice
800082 Vladimirovac
709808 Vladimirci
710156 Vladičin Han
901679 Vladovo
742287 Vladovce
801054 Vlajkovac
707112 Vlajkovci
718688 Vlakča
726788 Vlaole
709816 Vlasanica
723886 Vlase
711292 Vlase
732192 Vlasi
741094 Vlasina Okruglica
741108 Vlasina Rid
741116 Vlasina Stojkovićeva
735507 Vlasovo
710717 Vlasotince
725803 Vlasteljice
721778 Vlahinja
914274 Vlahinje
738760 Vlahovo
715204 Vlahovo
704369 Vlaška
744379 Vlaška
740608 Vlaški Do
714852 Vlaški Do
908908 Vlaški Drenovac
717347 Vlaško Polje
911763 Vlašnja
901687 Vlaštica
708437 Vlaščić
714283 Vlkovija
707724 Vogance
803502 Voganj
908185 Vogačica
903175 Vogovo
740284 Vodanj
740616 Vodice
735515 Vodice
802000 Vojvoda Zimonić
802549 Vojvoda Stepa
801062 Vojvodinci
712914 Vojilovo
736724 Vojinovac
915513 Vojinovce
804371 Vojka
730149 Vojkoviće
741965 Vojkovci
737020 Vojmilovići
904082 Vojmisliće
732206 Vojnegovac
713945 Vojnik
730157 Vojniće
701971 Vojnici
738492 Vojska
902268 Vokša
722723 Voluja
905771 Volujak
746126 Volujac
741515 Volujac
737968 Voljavče
726966 Voljevci
715212 Voljčince
725269 Voćnjak
913111 Voćnjak
731773 Vošanovac
910139 Vragovac
906328 Vragolija
708445 Vragočanica
715565 Vražogrnac
700118 Vražogrnci
703044 Vrandol
701696 Vrane
729736 Vraneša
712345 Vraneši
912638 Vrani Do
703559 Vranić
903183 Vranić
913669 Vranić
745553 Vranići
732214 Vranište
902764 Vranište
737976 Vranovac
910147 Vranovac
730165 Vranovina
740292 Vranovo
700126 Vranštica
909661 Vranjak
733199 Vranjani
711306 Vranje
711314 Vranjska Banja
727318 Vrapce
739367 Vrapci
714291 Vrapča
743356 Vrapče
901695 Vrapčić
720771 Vratare
715573 Vratarnica
728527 Vratna
713244 Vraćevšnica
800775 Vračev Gaj
722987 Vračević
907383 Vračevo
737984 Vrba
719455 Vrba
743364 Vrba
904104 Vrba
707732 Vrban
900087 Vrban
804827 Vrbas
716855 Vrbeta
915793 Vrbeštica
720372 Vrbić
804843 Vrbica
701475 Vrbica
715581 Vrbica
901709 Vrbica
911771 Vrbičane
727113 Vrbnica
739375 Vrbnica
700134 Vrbnica
911780 Vrbnica
914282 Vrbnica
740306 Vrbovac
706248 Vrbovac
740799 Vrbovac
705250 Vrbovac
901253 Vrbovac
900095 Vrbovac
704008 Vrbovno
734462 Vrbovo
710164 Vrbovo
703052 Vrgudinac
719463 Vrdila
801852 Vrdnik
744557 Vrelo
700746 Vrelo
728977 Vrelo
721786 Vrelo
701980 Vrelo
908193 Vrelo
904732 Vrelo
704016 Vreoci
738506 Vrlane
716057 Vrmbaje
908916 Vrmnica
740802 Vrmdža
900109 Vrnavokolo
900117 Vrnez
900605 Vrnica
713252 Vrnčani
745561 Vrnčani
712353 Vrnjačka Banja
712361 Vrnjci
739383 Vrsjenice
728128 Vrtiglav
737038 Vrtine
728985 Vrtište
717355 Vrtovac
711322 Vrtogoš
905283 Vrtolnica
700754 Vrćenovica
741523 Vrutci
906581 Vrućevce
719471 Vrh
744565 Vrhovine
726486 Vrhpolje
703729 Vrčin
801089 Vršac
801097 Vršački Ritovi
721794 Vrševac
908207 Vrševce
913677 Vrševce
705837 Vujanovo
745570 Vujetinci
708453 Vujinovača
700762 Vukanja
700789 Vukašinovac
704610 Vukićevica
737615 Vukmanovac
728993 Vukmanovo
715000 Vukovac
722731 Vuković
721808 Vukojevac
904112 Vukojeviće
744573 Vukona
904139 Vukosavljeviće
701483 Vukosavci
709824 Vukošić
712370 Vukušica
744964 Vus
907391 Vuča
741124 Vučadelce
740314 Vučak
716065 Vučak
720780 Vučak
901261 Vučak
709832 Vučevica
701998 Vuči Del
730173 Vučiniće
900613 Vučitrn
736732 Vučić
730181 Vučja Lokva
723894 Vučje
716863 Vučkovica
725811 Vučkovica
905291 Gabrica
729019 Gabrovac
717363 Gabrovnica
720798 Gavez
723908 Gagince
720801 Gaglovo
901717 Gadiš
727326 Gazdare
904147 Gazivode
802328 Gaj
800325 Gajdobra
905305 Gajre
803898 Gakovo
738778 Galibabinac
900621 Galica
718424 Galović
718122 Galovići
715590 Gamzigrad
701491 Garaši
804703 Gardinovci
712523 Gare
733695 Gare
700142 Garevina
709506 Garevo
720810 Gari
710172 Garinje
915068 Gatnje
712531 Gadžin Han
702498 Gvozdac
744581 Gvozdenović
723223 Geglja
913685 Geljance
909670 Gedža
805009 Gibarac
737992 Glavinci
731331 Glavica
908215 Glavica
910155 Glavičica
911003 Glavnik
900630 Glavotina
901270 Gladno Selo
908223 Glanica
735523 Glasovik
715239 Glašince
719480 Gledić
716073 Gleđica
740624 Glibovac
720828 Globare
901288 Globare
720836 Globoder
905313 Globočica
902772 Globočica
705683 Glogovac
738000 Glogovac
717371 Glogovac
703079 Glogovac
901296 Glogovac
743372 Glogovik
715603 Glogovica
700797 Glogovica
912646 Glogovica
908231 Glogovce
906603 Glogovce
803073 Glogonj
902276 Glođane
910163 Glođane
800708 Gložan
738514 Gložane
710725 Gložane
706655 Gložje
733202 Glumač
743399 Gluhavica
705691 Glušci
906611 Gmince
743402 Gnila
907405 Gnježdane
732222 Gnjilan
901725 Gnjilane
737046 Gnjilica
906620 Gogolovce
901300 Godance
719498 Godačica
903191 Goden
718149 Godečevo
911011 Godišnjak
718157 Godljevo
733229 Godovik
743429 Godovo
734489 Gojakovići
900648 Gojbulja
714305 Gojin Dol
735531 Gojinovac
738786 Gojmanovac
713279 Gojna Gora
719501 Gokčanica
708461 Gola Glava
723916 Golema njiva
733709 Golemi Dol
711349 Golemo Selo
706663 Goleš
908240 Goleško Vrelo
700819 Golešnica
723231 Goli Rid
730190 Golice
740632 Golobok
745189 Golovo
742295 Goločevac
718432 Goločelo
718696 Goločelo
739391 Goluban
728136 Golubac
712922 Golubac
804380 Golubinci
726796 Golubinje
731340 Golubovac
742716 Golubovac
908924 Golubovac
910171 Goraždevac
905321 Gorance
908932 Goračevo
725820 Goračići
723924 Gorina
708470 Gorić
908959 Gorić
745588 Goričani
741531 Gorjani
742309 Gornovac
725277 Gornja Badanja
735540 Gornja Bejašnica
715611 Gornja Bela Reka
729744 Gornja Bela Reka
915807 Gornja Bitinja
725285 Gornja Borina
735558 Gornja Bresnica
912654 Gornja Brnjica
900125 Gornja Budrika
708488 Gornja Bukovica
723932 Gornja Bunuša
746134 Gornja Vranjska
713287 Gornja Vrbava
729027 Gornja Vrežina
703087 Gornja Glama
745596 Gornja Gorevnica
708496 Gornja Grabovica
905330 Gornja Grlica
908258 Gornja Gušterica
733237 Gornja Dobrinja
705268 Gornja Draguša
732249 Gornja Držina
911020 Gornja Dubnica
900656 Gornja Dubnica
700169 Gornja Zleginja
723959 Gornja Jajina
705276 Gornja Jošanica
717380 Gornja Kamenica
913120 Gornja Klina
725293 Gornja Koviljača
746673 Gornja Koznica
735566 Gornja Konjuša
901318 Gornja Koretica
703095 Gornja Koritnica
725838 Gornja Kravarica
913693 Gornja Krušica
723967 Gornja Kupinovica
727334 Gornja Lapaštica
911038 Gornja Lapaštica
706671 Gornja Lisina
723975 Gornja Lokošnica
710733 Gornja Lomnica
710741 Gornja Lopušnja
902284 Gornja Luka
706680 Gornja ljubata
726494 Gornja ljuboviđa
721816 Gornja Mikuljana
731358 Gornja Mutnica
714313 Gornja Nevlja
742724 Gornja Omašnica
726508 Gornja Orovica
711357 Gornja Otulja
911046 Gornja Pakaštica
700827 Gornja Peščanica
718165 Gornja Pološnica
915955 Gornja Rapča
727857 Gornja Rasovača
735574 Gornja Rečica
706698 Gornja Ržana
800503 Gornja Rogatica
718700 Gornja Sabanta
725307 Gornja Sipulja
723983 Gornja Slatina
900133 Gornja Slatina
717398 Gornja Sokolovica
911798 Gornja Srbica
735582 Gornja Stražava
900141 Gornja Stubla
729035 Gornja Studena
900664 Gornja Sudimlja
729043 Gornja Toponica
735604 Gornja Toponica
745600 Gornja Trepča
701505 Gornja Trešnjevica
726516 Gornja Trešnjica
741973 Gornja Trnava
729051 Gornja Trnava
735612 Gornja Trnava
742317 Gornja Trnica
730203 Gornja Tušimlja
901326 Gornja Fuštica
742732 Gornja Crnišava
713295 Gornja Crnuća
741981 Gornja Šatornja
906638 Gornja Šipašnica
733717 Gornja Šušaja
706442 Gornjane
734497 Gornje Babine
705845 Gornje Brijanje
904155 Gornje Varage
731366 Gornje Vidovo
914304 Gornje Vinarce
712540 Gornje Vlase
723240 Gornje Vranovce
908266 Gornje Gadimlje
744972 Gornje Gare
915521 Gornje Godance
734519 Gornje Goračiće
718718 Gornje Grbice
705284 Gornje Grgure
906336 Gornje Dobrevo
712558 Gornje Dragovlje
914312 Gornje Žabare
711365 Gornje Žapsko
717401 Gornje Zuniče
710199 Gornje Jabukovo
718726 Gornje Jarušice
906646 Gornje Karačevo
718734 Gornje Komarice
705853 Gornje Konjuvce
735639 Gornje Kordince
906654 Gornje Korminjane
726524 Gornje Košlje
723991 Gornje Krajince
702005 Gornje Krnjino
901733 Gornje Kusce
707139 Gornje Leviće
708500 Gornje Leskovice
739405 Gornje Lopiže
911801 Gornje ljubinje
911054 Gornje ljupče
729060 Gornje Međurovo
725315 Gornje Nedeljice
915076 Gornje Nerodimlje
903205 Gornje Novo Selo
901334 Gornje Obrinje
909688 Gornje Potočane
913138 Gornje Prekaze
711373 Gornje Punuševce
700177 Gornje Rataje
914339 Gornje Rašane
741132 Gornje Romanovce
705292 Gornje Svarče
911810 Gornje Selo
724009 Gornje Sinkovce
901741 Gornje Slakovce
900672 Gornje Stanovce
724017 Gornje Stopanje
700835 Gornje Suhotno
706701 Gornje Tlamino
721824 Gornje Točane
711381 Gornje Trebešinje
724025 Gornje Trnjane
729752 Gornje Trudovo
715247 Gornje Crnatovo
731129 Gornje Crniljevo
738018 Gornje Štiplje
700843 Gornji Adrovac
713309 Gornji Banjani
712566 Gornji Barbeš
713317 Gornji Branetići
803685 Gornji Breg
724033 Gornji Bunibrod
727342 Gornji Bučumet
700185 Gornji Vratari
727369 Gornji Gajtan
909432 Gornji Grabovac
710750 Gornji Dejan
725323 Gornji Dobrić
715255 Gornji Drenovac
725846 Gornji Dubac
742759 Gornji Dubič
712574 Gornji Dušnik
901342 Gornji Zabelj
904163 Gornji Jasenovik
709158 Gornji Katun
742325 Gornji Kozji Dol
729078 Gornji Komren
714321 Gornji Krivodol
907413 Gornji Krnjin
915939 Gornji Krstac
700851 Gornji Krupac
709166 Gornji Krčin
728144 Gornji Lajkovac
901750 Gornji Livoč
707147 Gornji Lipovac
700860 Gornji ljubeš
901768 Gornji Makreš
729086 Gornji Matejevac
713325 Gornji Milanovac
728152 Gornji Mušić
711390 Gornji Neradovac
913146 Gornji Obilić
710768 Gornji Orah
905780 Gornji Petrič
710776 Gornji Prisjan
902292 Gornji Ratiš
738026 Gornji Račnik
742767 Gornji Ribnik
703109 Gornji Rinj
900699 Gornji Svračak
911062 Gornji Sibovac
742333 Gornji Stajevac
735647 Gornji Statovac
720844 Gornji Stepoš
734527 Gornji Stranjani
902306 Gornji Streoc
702013 Gornji Striževac
904171 Gornji Strmac
700193 Gornji Stupanj
914347 Gornji Suvi Do
804517 Gornji Tavankut
743437 Gornji Crniš
902314 Gornji Crnobreg
733245 Gorobilje
741990 Gorovič
911828 Gorožup
702021 Gorčince
733725 Gospođince
801305 Gospođinci
745197 Gostilje
741540 Gostinica
737054 Gostiradiće
734535 Gostun
732257 Gostuša
915815 Gotovuša
712388 Goč
739413 Goševo
730211 Goševo
725854 Grab
905798 Grabanica
905801 Grabac
704628 Grabovac
716871 Grabovac
738522 Grabovac
742775 Grabovac
735655 Grabovac
910180 Grabovac
914355 Grabovac
713902 Grabovica
716561 Grabovica
739421 Grabovica
713333 Grabovica
721832 Grabovnica
800929 Grabovo
736457 Grabovo
803529 Grabovci
707155 Grad
744247 Grad Stalać
702862 Gradac
739430 Gradac
716081 Gradac
737062 Gradac
743445 Gradac
707163 Gradac
732265 Gradašnica
724041 Gradašnica
714330 Gradinje
901369 Gradica
717410 Gradište
727865 Gradište
703117 Gradište
732273 Gradište
710784 Gradište
711403 Gradnja
718459 Gradojević
744999 Gradska
715620 Gradskovo
730220 Građanoviće
906662 Građenik
911836 Graždanik
724050 Grajevce
707767 Gramada
710202 Gramađe
902322 Gramočelj
705861 Granica
704377 Granice
907421 Graničane
724068 Graovo
714348 Grapa
900702 Grace
730238 Gračane
726532 Gračanica
734543 Gračanica
912662 Gračanica
712396 Gračac
707171 Graševci
912689 Graštica
727377 Grbavce
738794 Grbavče
739448 Grgaje
801879 Grgetek
903213 Grgoc
804100 Grgurevci
723258 Grgurovce
724076 Grdanica
724084 Grdelica (varoš)
724092 Grdelica (selo)
719528 Grdica
911089 Grdovac
701700 Grdovići
800783 Grebenac
905810 Grebnik
915084 Grebno
720852 Grevci
700878 Gredetin
717428 Grezna
700886 Grejač
913707 Grejkovce
913715 Grejčevce
716880 Grivac
701718 Grivska
914363 Grižani
906689 Grizime
907430 Grkaje
712582 Grkinja
720879 Grkljane
915092 Grlica
715638 Grlište
715646 Grljan
900150 Grmovo
702030 Grnčar
900168 Grnčar
725331 Grnčara
911844 Grnčare
734551 Grobnice
741159 Groznatovci
703737 Grocka
718742 Grošnica
730246 Grubetiće
715263 Grudaš
716898 Gruža
706710 Grujinci
746142 Grušić
700207 Grčak
740659 Grčac
903221 Grčina
726559 Grčić
727385 Gubavce
704946 Guberevac
716901 Guberevac
724106 Guberevac
725862 Guberevci
735663 Gubetin
741558 Gubin Do
907448 Guvnište
908274 Guvno Selo
733253 Gugalj
801119 Gudurica
743453 Gujiće
726249 Gukoš
714356 Gulenovci
738808 Gulijan
907456 Gulije
711411 Gumerište
900729 Gumnište
901776 Gumnište
800511 Gunaroš
908967 Guncat
703567 Guncati
716910 Guncati
731137 Gunjaci
744590 Gunjevac
710792 Gunjetina
728179 Gunjica
727393 Gurgutovo
743461 Gurdijelje
742007 Guriševci
903230 Guska
743470 Guceviće
725889 Guča (varošica)
725897 Guča (selo)
914371 Gušavac
738816 Guševac
900176 Gušica
721859 Dabinovac
912697 Dabiševac
731374 Davidovac
716570 Davidovac
738824 Davidovac
711420 Davidovac
713341 Davidovica
915530 Davidovce
710806 Dadince
906697 Daždince
716090 Dajići
906719 Dajkovce
903248 Dalašaj
903256 Damjane
721867 Dankoviće
909696 Danjane
741167 Danjino Selo
745006 Darkovce
701556 Darosava
902349 Dašinovac
700215 Dašnica
700894 Dašnica
720887 Dvorane
913723 Dvorane
744387 Dvorica
746169 Dvorište
712949 Dvorište
713929 Dvorište
911097 Dvorište
720399 Dvorska
900184 Debelde
726800 Debeli Lug
715271 Debeli Lug
717436 Debelica
729779 Debelja
802239 Debeljača
709859 Debrc
903264 Deva
900192 Devaja
912719 Devet Jugovića
915548 Devetak
729388 Deveti maj
716103 Devići
743488 Devreč
727873 Devča
721875 Degrmen
708518 Degurić
911852 Dedaj
719536 Dedevci
720895 Dedina
724114 Dedina Bara
721883 Dedinac
914380 Dedinje
730254 Deževa
905828 Deič
717444 Dejanovac
742341 Dejance
710229 Dekutince
802336 Deliblato
700908 Deligrad
743496 Delimeđe
913731 Delovce
738034 Deonica
733733 Depce
716111 Deretin
802972 Deronje
907464 Desetak
906727 Desivojce
718769 Desimirovac
709514 Desine
746177 Desić
713937 Despotovac
800333 Despotovo
743500 Detane
803189 Deč
902357 Dečane
727881 Dešilovo
721891 Dešiška
908282 Divljaka
703125 Divljana
718777 Divostin
804118 Divoš
708526 Divci
734560 Divci
708534 Divčibare
741175 Dikava
902799 Dikance
714364 Dimitrovgrad
905348 Dimce
726257 Dići
725919 Dljin
703869 Dobanovci
903272 Doblibare
712957 Dobra
738042 Dobra Voda
705870 Dobra Voda
905836 Dobra Voda
900737 Dobra Luka
907472 Dobrava
718785 Dobrača
701726 Dobrače
711438 Dobrejance
740322 Dobri Do
716120 Dobri Do
721905 Dobri Do
732281 Dobri Do
911119 Dobri Do
910198 Dobri Do
905844 Dobri Dol
909700 Dobri Dol
743518 Dobri Dub
906344 Dobri Dub
734055 Dobrilovići
803537 Dobrinci
743526 Dobrinje
746185 Dobrić
903299 Dobrić
800104 Dobrica
800791 Dobričevo
731781 Dobrnje
706256 Dobro Polje
745014 Dobro Polje
710814 Dobroviš
702889 Dobrovodica
913740 Dobrodeljane
741566 Dobrodo
801887 Dobrodol
700223 Dobroljupci
720909 Dobromir
737623 Dobroselica
745219 Dobroselica
707775 Dobrosin
702501 Dobrotin
724122 Dobrotin
908304 Dobrotin
911127 Dobrotin
735671 Dobrotić
903302 Dobroš
901377 Dobroševac
904180 Dobroševina
706264 Dobrujevac
700916 Dobrujevac
904759 Dobruša
911879 Dobrušte
901784 Dobrčane
706728 Doganica
905356 Doganović
915106 Doganjevo
730262 Dojinoviće
732290 Dojkinci
911887 Dojnice
744603 Dokmir
702048 Dol
719544 Dolac
730289 Dolac
905852 Dolac
703133 Dolac (naselje)
703141 Dolac (selo)
801992 Doline
739456 Doliće
803081 Dolovo
743534 Dolovo
905879 Dolovo
903329 Dolj
900745 Doljak
720917 Doljane
914398 Doljane
730297 Doljani
709522 Doljašnica
714658 Doljevac
901385 Domanek
908975 Domanek
707180 Domiševina
906735 Domorovce
725340 Donja Badanja
735680 Donja Bejašnica
706469 Donja Bela Reka
729787 Donja Bela Reka
915823 Donja Bitinja
726974 Donja Borina
735698 Donja Bresnica
912727 Donja Brnjica
901792 Donja Budriga
708542 Donja Bukovica
724149 Donja Bunuša
713350 Donja Vrbava
729094 Donja Vrežina
703150 Donja Glama
745618 Donja Gorevnica
908312 Donja Gušterica
733261 Donja Dobrinja
705306 Donja Draguša
911135 Donja Dubnica
900753 Donja Dubnica
700231 Donja Zleginja
724157 Donja Jajina
705314 Donja Jošanica
717452 Donja Kamenica
913154 Donja Klina
735701 Donja Konjuša
901393 Donja Koretica
703168 Donja Koritnica
725927 Donja Kravarica
712965 Donja Kruševica
913758 Donja Krušica
724165 Donja Kupinovica
727407 Donja Lapaštica
911143 Donja Lapaštica
709379 Donja Livadica
706736 Donja Lisina
724173 Donja Lokošnica
710822 Donja Lomnica
710849 Donja Lopušnja
902365 Donja Luka
706744 Donja ljubata
726567 Donja ljuboviđa
721913 Donja Mikuljana
731382 Donja Mutnica
714372 Donja Nevlja
742783 Donja Omašnica
726575 Donja Orovica
711446 Donja Otulja
911151 Donja Pakaštica
700924 Donja Peščanica
718173 Donja Pološnica
915963 Donja Rapča
727890 Donja Rasovača
736759 Donja Rača
705322 Donja Rašica
735710 Donja Rečica
706752 Donja Ržana
718793 Donja Sabanta
725358 Donja Sipulja
724181 Donja Slatina
900206 Donja Slatina
717479 Donja Sokolovica
911895 Donja Srbica
735728 Donja Stražava
900214 Donja Stubla
729108 Donja Studena
900761 Donja Sudimlja
729116 Donja Toponica
735736 Donja Toponica
745626 Donja Trepča
742015 Donja Trešnjevica
726982 Donja Trešnjica
742023 Donja Trnava
729124 Donja Trnava
735744 Donja Trnava
742350 Donja Trnica
901407 Donja Fuštica
742791 Donja Crnišava
713368 Donja Crnuća
742031 Donja Šatornja
906743 Donja Šipašnica
733741 Donja Šušaja
734578 Donje Babine
724190 Donje Brijanje
904198 Donje Varage
731404 Donje Vidovo
914401 Donje Vinarce
729132 Donje Vlase
723266 Donje Vranovce
908339 Donje Gadimlje
710857 Donje Gare
915556 Donje Godance
739464 Donje Goračiće
718807 Donje Grbice
705349 Donje Grgure
906352 Donje Dobrevo
712604 Donje Dragovlje
914410 Donje Žabare
711454 Donje Žapsko
717487 Donje Zuniče
907499 Donje Isevo
710237 Donje Jabukovo
736767 Donje Jarušice
906751 Donje Karačevo
718815 Donje Komarice
705888 Donje Konjuvce
735752 Donje Kordince
906760 Donje Korminjane
724203 Donje Krajince
702056 Donje Krnjino
707198 Donje Leviće
708569 Donje Leskovice
739472 Donje Lopiže
911909 Donje ljubinje
911160 Donje ljupče
729159 Donje Međurovo
725366 Donje Nedeljice
915114 Donje Nerodimlje
707783 Donje Novo Selo
903337 Donje Novo Selo
913162 Donje Obrinje
909718 Donje Potočane
913189 Donje Prekaze
711462 Donje Punuševce
900222 Donje Ramnjane
700240 Donje Rataje
914428 Donje Rašane
741183 Donje Romanovce
705357 Donje Svarče
724211 Donje Sinkovce
901806 Donje Slakovce
900770 Donje Stanovce
724220 Donje Stopanje
700932 Donje Suhotno
706779 Donje Tlamino
721921 Donje Točane
711489 Donje Trebešinje
724238 Donje Trnjane
715280 Donje Crnatovo
718467 Donje Crniljevo
738069 Donje Štiplje
700959 Donji Adrovac
726265 Donji Banjani
712612 Donji Barbeš
903345 Donji Biteš
713376 Donji Branetići
724246 Donji Bunibrod
727415 Donji Bučumet
700258 Donji Vratari
727423 Donji Gajtan
906379 Donji Grabovac
710865 Donji Dejan
725374 Donji Dobrić
715298 Donji Drenovac
725935 Donji Dubac
742805 Donji Dubič
712639 Donji Dušnik
901415 Donji Zabelj
904767 Donji Istok
904201 Donji Jasenovik
709174 Donji Katun
742368 Donji Kozji Dol
729167 Donji Komren
714399 Donji Krivodol
907502 Donji Krnjin
915947 Donji Krstac
700967 Donji Krupac
709182 Donji Krčin
722995 Donji Lajkovac
901814 Donji Livoč
707201 Donji Lipovac
700975 Donji Ljubeš
901822 Donji Makreš
729175 Donji Matejevac
726818 Donji Milanovac
728187 Donji Mušić
711497 Donji Neradovac
913197 Donji Obilić
905887 Donji Petrič
803545 Donji Petrovci
710873 Donji Prisjan
902373 Donji Ratiš
738077 Donji Račnik
742813 Donji Ribnik
703176 Donji Rinj
900788 Donji Svračak
911178 Donji Sibovac
742376 Donji Stajevac
735779 Donji Statovac
720925 Donji Stepoš
734586 Donji Stranjani
902381 Donji Streoc
702064 Donji Striževac
700266 Donji Stupanj
914436 Donji Suvi Do
804525 Donji Tavankut
803197 Donji Tovarnik
902390 Donji Crnobreg
803901 Doroslovo
913219 Doševac
743542 Draga
904210 Dragaljice
901849 Draganac
737089 Draganići
902802 Dragaš
735787 Dragi Deo
731145 Dragijevica
725382 Draginac
702072 Draginac
718475 Draginje
729795 Draglica
908983 Dragobilje
718823 Dragobraća
711519 Dragobužde
732931 Dragovac
705896 Dragovac
912735 Dragovac
714402 Dragovita
737631 Dragovo
731153 Dragodol
709867 Dragojevac
701734 Dragojevac
739499 Dragojloviće
713384 Dragolj
904775 Dragoljevac
719552 Dragosinjci
738085 Dragocvet
730319 Dragočevo
738093 Dragoševac
716928 Dragušica
703745 Dražanj
704636 Draževac
700983 Draževac
739502 Draževiće
729809 Draževići
703184 Draževo
719579 Dražiniće
733270 Dražinovići
738107 Dražmirovac
904228 Drainoviće
738832 Drajinac
741191 Drajinci
915831 Drajkovce
911917 Drajčići
702510 Draksin
719587 Drakčići
730327 Dramiće
915122 Dramnjak
718831 Drača
708577 Dračić
724254 Draškovac
900796 Drvare
717495 Drvnik
723274 Drvodelj
724262 Drvodelja
741574 Drežnik
707791 Drežnica
910201 Drelje
704024 Dren
704644 Dren
904236 Dren
907529 Dren
734594 Drenova
745227 Drenova
713392 Drenova
707210 Drenova
905364 Drenova Glava
746193 Drenovac
718840 Drenovac
731412 Drenovac
717509 Drenovac
735795 Drenovac
711527 Drenovac
912743 Drenovac
902403 Drenovac
905895 Drenovac
909726 Drenovac
906778 Drenovce
718181 Drenovci
905909 Drenovčić
727431 Drence
700274 Drenča
904783 Drenje
717517 Drečinovac
705365 Drešnica
715301 Držanovac
732303 Držina
741582 Drijetanj
726583 Drlače
704954 Drlupa
719595 Drlupa
729817 Drmanovići
732940 Drmno
900249 Drobeš
905372 Drobnjak
905917 Drsnik
707228 Drtevci
724289 Drćevac
740349 Drugovac
718483 Družetić
713406 Družetići
739529 Družiniće
702528 Dub
705705 Dublje
738549 Dublje
742821 Dublje
738557 Dubnica
718190 Dubnica
739537 Dubnica
711535 Dubnica
802344 Dubovac
900800 Dubovac
902411 Dubovik
743569 Dubovo
715310 Dubovo
910210 Dubovo
722740 Duboka
738115 Duboka
907537 Duboka
726591 Duboko
741604 Duboko
704385 Dubona
910228 Dubočak
715654 Dubočane
731790 Dubočka
716936 Dubrava
716138 Dubrava
721930 Dubrava
705900 Dubrava
905399 Dubrava
902420 Dubrava
904791 Dubrava
913766 Dubrava
732958 Dubravica
746207 Duvanište
915564 Duga
711543 Duga Luka
739545 Duga Poljana
712647 Duga Poljana
910236 Duganjive
741205 Dugi Del
740829 Dugo Polje
741213 Dugojnica
905925 Dugonjive
704032 Dudovica
727903 Dudulajce
803375 Dužine
903353 Dužnje
911186 Duz
903361 Dujak
739553 Dujke
712655 Dukat
706787 Dukat
711551 Dulan
743577 Dulebe
718858 Dulene
913774 Dulje
742384 Dumbija
911194 Dumoš
704881 Dunavac
901857 Dunavo
739561 Dunišiće
711560 Dupeljevo
708585 Dupljaj
800805 Dupljaja
728535 Dupljane
710245 Dupljane
707236 Dupci
905402 Dura
725943 Dučalovići
702099 Dučevac
704962 Dučina
728195 Dučić
905933 Duš
728543 Dušanovac
724297 Dušanovo
911925 Dušanovo
905941 Dušević
733288 Duškovci
712973 Dušmanić
734608 Dušmanići
721948 Đake
903370 Đakovica
719609 Đakovo
715328 Đakus
802646 Đala
900257 Đelekare
905429 Đeneral Janković
725951 Đerađ
743585 Đerekare
707244 Đerekare
742392 Đerekarce
705918 Đinđuša
913782 Đinovce
911933 Đonaj
707805 Đorđevac
902438 Đocaj
727440 Đulekare
720933 Đunis
904805 Đurakovac
709549 Đurakovo
734616 Đurašići
905437 Đurđev Dol
728209 Đurđevac
801313 Đurđevo
736775 Đurđevo
804533 Đurđin
705373 Đurevac
738565 Đurinac
738859 Đurinac
704989 Đurinci
718866 Đuriselo
906786 Đuriševce
915572 Đurkovce
735809 Đurovac
735817 Đušnica
905445 Eleza
801526 Elemir
906387 Ence
743593 Ervenice
805017 Erdevik
718874 Erdeč
903388 Ereč
716146 Erčege
801534 Ečka
801321 Žabalj
746215 Žabar
742040 Žabare
720941 Žabare
708593 Žabari
714879 Žabari
903396 Žabelj
724319 Žabljane
739570 Žabren
715018 Žagubica
914444 Žaža
904813 Žakovo
721956 Žalica
745634 Žaočani
707252 Žarevo
904244 Žarevo
803553 Žarkovac
904821 Žač
707813 Žbevac
723282 Ždeglovo
731803 Ždrelo
903400 Ždrelo
901865 Žegovac
901873 Žegovačka Vrbica
901881 Žegra
721964 Žegrova
738867 Željevo
745235 Željine
714429 Željuša
706795 Žeravino
737097 Žerađe
914452 Žerovnica
734063 Živinice
911941 Živinjane
732966 Živica
725960 Živica
703753 Živkovac
724327 Živkovo
726273 Živkovci
713953 Židilje
724335 Žižavica
900818 Žilivoda
707279 Žilinci
707287 Žiljci
702897 Žirovnica
743607 Žirče
911208 Žitinje
900265 Žitinje
801399 Žitište
700991 Žitkovac
914479 Žitkovac
712981 Žitkovica
735825 Žitni Potok
739588 Žitniće
715336 Žitorađa
710253 Žitorađe
746649 Žiča
717525 Žlne
903418 Žub
707821 Žuželjica
906794 Žuja
733750 Žujince
717533 Žukovac
716944 Žunje
707295 Žunje
730335 Žunjeviće
743615 Župa
704059 Županjac
737640 Županjevac
911950 Žur
737119 Žutice
721972 Žuč
743623 Žuče
740837 Žučkovac
746223 Zablaće
745642 Zablaće
904830 Zablaće
716952 Zabojnica
708607 Zabrdica
734624 Zabrdnji Toci
731811 Zabrđe
734071 Zabrđe
739596 Zabrđe
730343 Zabrđe
905950 Zabrđe
907545 Zabrđe
914487 Zabrđe
727121 Zabrega
731439 Zabrega
704652 Zabrežje
734080 Zabrnjica
702102 Zavidince
734632 Zavinograđe
720402 Zavlaka
907553 Zavrata
801127 Zagajica
702536 Zaglavak
742058 Zagorica
900826 Zagorje
734098 Zagradina
715662 Zagrađe
713414 Zagrađe
721999 Zagrađe
904252 Zagrađe
910244 Zagrmlje
724343 Zagužane
741221 Zagužanje
904279 Zagulj
725404 Zajača
715689 Zaječar
739600 Zaječiće
905968 Zajmovo
906808 Zajčevce
703761 Zaklopača
719617 Zaklopača
911216 Zakut
719625 Zakuta
709204 Zalogovac
734659 Zalug
724351 Zalužnje
719633 Zamčanje
702544 Zaovine
734101 Zaostro
743631 Zapadni Mojstir
902829 Zaplužje
707830 Zarbince
737127 Zarevo
702552 Zarožje
708615 Zarube
804126 Zasavica 1
804134 Zasavica 2
719641 Zasad
914495 Zasela
733296 Zaselje
732311 Zaskovci
915149 Zaskok
734667 Zastup
709557 Zatonje
909734 Zatrić
702579 Zaugline
910252 Zahać
739618 Zahumsko
741612 Zbojštica
915599 Zborce
709875 Zvezd
715697 Zvezdan
914509 Zvečan
704679 Zvečka
744611 Zvizdar
734675 Zvijezd
702129 Zvonce
902837 Zgatar
720950 Zdravinje
735833 Zdravinje
733300 Zdravčići
710261 Zebince
909297 Zebince
720968 Zebica
722006 Zebica
722758 Zelenik
705926 Zeletovo
907561 Zemanica
704067 Zeoke
725978 Zeoke
904287 Zečeviće
914517 Zijača
902845 Zjum Opoljski
911968 Zjum Has
715344 Zladovac
742406 Zladovce
741639 Zlakusa
735841 Zlata
746690 Zlatance
730351 Zlatare
912751 Zlatare
915157 Zlatare
707309 Zlatari
708623 Zlatarić
745294 Zlatibor
710881 Zlatićevo
713961 Zlatovo
711578 Zlatokop
706809 Zli Dol
902853 Zli Potok
702587 Zlodol
724360 Zlokućane
908347 Zlokućane
905976 Zlokućane
910279 Zlopek
706477 Zlot
724378 Zloćudovo
804762 Zmajevo
746231 Zminjak
800520 Zobnatica
911976 Zojić
724386 Zoljevo
705934 Zorovac
717541 Zorunovac
909742 Zočište
801542 Zrenjanin
909769 Zrze
902861 Zrze
907570 Zrnosek
717550 Zubetinac
904295 Zubin Potok
720976 Zubovac
718491 Zukve
903426 Zulfaj
904309 Zupče
703630 Zuce
907588 Ibarsko Postenje
905453 Ivaja
722014 Ivan Kula
744395 Ivankovac
803090 Ivanovo
726281 Ivanovci
730360 Ivanča
734683 Ivanje
705942 Ivanje
716154 Ivanjica
734691 Ivezići
738123 Ivkovački Prnjavor
905984 Iglarevo
722022 Igrište
724394 Igrište
707317 Igroš
802247 Idvor
802140 Iđoš
915840 Ižance
714437 Izatovci
709212 Izbenica
913227 Izbica
730378 Izbice
734705 Izbičanj
801135 Izbište
715026 Izvarica
731447 Izvor
738875 Izvor
715450 Izvor
702137 Izvor
732320 Izvor
706817 Izvor
909319 Izvor
914525 Izvori
743640 Izrok
711586 Izumno
800112 Ilandža
706272 Ilino
733768 Ilince
805025 Ilinci
901890 Inatovce
801747 Inđija
717568 Inovo
801895 Irig
707325 Iričići
744409 Isakovo
714445 Iskrovci
902446 Istinić
904848 Istok
743658 Istočni Mojstir
706299 Jablanica
745243 Jablanica
713422 Jablanica
730386 Jablanica
743666 Jablanica
720984 Jablanica
707848 Jablanica
903434 Jablanica
910287 Jablanica
911984 Jablanica
801143 Jablanka
803103 Jabuka
734713 Jabuka
904317 Jabuka
728560 Jabukovac
745022 Jabukovik
735850 Jabučevo
723002 Jabučje
718912 Jabučje
730394 Javor
913804 Javor
710890 Javorje
716162 Javorska Ravna Gora
712663 Jagličje
904325 Jagnjenica
704393 Jagnjilo
710270 Jagnjilo
905992 Jagoda
738352 Jagodina
702595 Jagoštica
725412 Jadranska Lešnica
915858 Jažince
801909 Jazak
708631 Jazovik
709883 Jazovnik
804851 Jazovo
726290 Jajčić
702609 Jakalj
717576 Jakovac
701009 Jakovlje
710903 Jakovljevo
703877 Jakovo
732338 Jalbotina
709891 Jalovik
717584 Jalovik Izvor
805033 Jamena
801569 Jankov Most
914533 Jankov Potok
903442 Janoš
800139 Janošik
730408 Janča
745669 Jančići
908991 Jančište
717592 Janja
908355 Janjevo
804142 Jarak
725439 Jarebice
743674 Jarebice
706825 Jarešnik
907596 Jarinje
803758 Jarkovac
801755 Jarkovci
742066 Jarmenovci
724408 Jarsenovo
719650 Jarčujak
704687 Jasenak
708640 Jasenica
728578 Jasenica
715352 Jasenica
702145 Jasenov Del
729183 Jasenovik
909327 Jasenovik
800813 Jasenovo
713970 Jasenovo
729825 Jasenovo
701017 Jasenje
720992 Jasika
742830 Jasikovica
726826 Jasikovo
902454 Jasić
710911 Jastrebac
707856 Jastrebac
710288 Jastrebac
903469 Jahoc
803766 Jaša Tomić
724416 Jašunja
739626 Jevik
746240 Jevremovac
745677 Ježevica
743682 Jezgroviće
745685 Jezdina
713988 Jezero
740845 Jezero
739634 Jezero
900834 Jezero
915165 Jezerce
725447 Jelav
907600 Jelakce
700282 Jelakci
734110 Jelača
715719 Jelašnica
717606 Jelašnica
729191 Jelašnica
724424 Jelašnica
741230 Jelašnica
733318 Jelen Do
742074 Jelenac
746258 Jelenča
743704 Jeliće
713996 Jelovac
906000 Jelovac
701513 Jelovik
702617 Jelovik
732346 Jelovica
915173 Jerli Prelez
900273 Jerli Sadovina
915181 Jerli Talinovac
803383 Jermenovci
911992 Ješkovo
730416 Jova
718939 Jovanovac
727911 Jovanovac
746681 Jovanovce
708658 Jovanja
744417 Jovac
710296 Jovac
735868 Jovine Livade
909009 Jović
715034 Jošanica
740853 Jošanica
906018 Jošanica
910295 Jošanica
907618 Jošanica
737135 Jošanička Banja
738131 Jošanički Prnjavor
725455 Joševa
708666 Joševa
744620 Joševa
914541 Joševik
721000 Jošje
727920 Jug Bogdanovac
735876 Jugovac
725463 Jugovići
743712 Južni Kočarnik
904333 Junake
902462 Junik
704075 Junkovac
742082 Junkovac
734721 Junčevići
912000 Kabaš
900281 Kabaš
912018 Kabaš Has
737658 Kavadar
800538 Kavilo
726303 Kadina Luka
737143 Kaznoviće
907626 Kajkovo
800821 Kajtasovo
741248 Kalabovce
726311 Kalanjevci
734128 Kalafati
744638 Kalenić
733326 Kalenići
737666 Kalenićki Prnjavor
738140 Kalenovac
712671 Kaletinac
713449 Kalimanići
710300 Kalimance
744646 Kalinovac
739642 Kalipolje
904856 Kaličane
717614 Kaličina
727130 Kalište
717622 Kalna
745049 Kalna
742414 Kalovo
737674 Kaludra
735884 Kaludra
702153 Kaluđerevo
703770 Kaluđerica
734136 Kaluđerovići
800830 Kaluđerovo
724432 Kaluđerce
911224 Kaljatica
702161 Kambelevac
915190 Kamena Glava
734730 Kamena Gora
721018 Kamenare
703788 Kamendol
718505 Kamenica
725471 Kamenica
708674 Kamenica
718947 Kamenica
741647 Kamenica
713457 Kamenica
719668 Kamenica
701025 Kamenica
729205 Kamenica
714453 Kamenica
705969 Kamenica
907634 Kamenica
914550 Kamenica
731820 Kamenovo
719676 Kamenjani
742848 Kamenjača
739669 Kamešnica
709565 Kamijevo
732354 Kamik
717649 Kandalica
739677 Kanjevina
802018 Kanjiža
709905 Kaona
722766 Kaona
725986 Kaona
721026 Kaonik
727458 Kapit
721034 Kapidžija
902870 Kapra
802999 Karavukovo
737151 Karadak
707864 Karadnik
724459 Karađorđevac
800546 Karađorđevo
800341 Karađorđevo
739685 Karajukića Bunari
706833 Karamanica
741655 Karan
709239 Karanovac
734748 Karaula
900842 Karače
915602 Karačica
912026 Karašinđerđ
728586 Karbulovo
715379 Kare
803219 Karlovčić
734756 Karoševina
732974 Kasidol
734144 Kasidoli
722049 Kastrat
716189 Katići
745693 Katrga
701033 Katun
711594 Katun
802786 Kać
734764 Kaćevo
705977 Kacabać
710318 Kacapun
914568 Kačandol
905461 Kačanik
705381 Kačapor
803111 Kačarevo
741663 Kačer
911232 Kačibeg
912760 Kačikol
745707 Kačulice
730424 Kašalj
705390 Kaševar
904864 Kašica
734772 Kašice
724467 Kaštavar
803693 Kevi
804541 Kelebija
741671 Keserovina
702170 Kijevac
741256 Kijevac
702919 Kijevo
909017 Kijevo
904341 Kijevce
739693 Kijevci
907642 Kijevčiće
802158 Kikinda
716979 Kikojevac
802794 Kisač
911259 Kisela Banja
709573 Kisiljevo
901423 Kišna Reka
901903 Kišno Polje
913235 Kladernica
739707 Kladnica
716588 Kladovo
731838 Kladurovo
716596 Kladušnica
723304 Klajić
708682 Klanica
713465 Klatičevo
731455 Klačevica
728217 Klašnić
711608 Klašnice
801577 Klek
716197 Klekova
803561 Klenak
707872 Klenike
715727 Klenovac
732982 Klenovnik
705713 Klenje
712990 Klenje
703192 Klenje
908363 Klečka
904350 Klečke
906026 Klina
906034 Klinavac
707899 Klinovac
708704 Klinci
910309 Klinčina
714666 Klisura
703206 Klisura
741264 Klisura
735892 Klisurica
711616 Klisurica
733008 Kličevac
909335 Klobukar
742104 Kloka
900290 Klokot
726834 Klokočevac
725480 Klupci
803910 Kljajićevo
728225 Ključ
901911 Kmetovce
716987 Kneževac
739715 Kneževac
707333 Kneževo
731846 Knežica
714674 Knežica
729213 Knez Selo
716995 Knić
801585 Knićanin
717657 Knjaževac
912034 Kobanja
904368 Kobilja Glava
727148 Kobilje
707341 Kobilje
721042 Kobilje
728594 Kobišnica
744425 Kovanica
719684 Kovanluk
727938 Kovanluk
904376 Kovače
724475 Kovačeva Bara
704407 Kovačevac
738158 Kovačevac
734799 Kovačevac
905470 Kovačevac
730432 Kovačevo
719692 Kovači
737160 Kovači
743739 Kovači
802255 Kovačica
914576 Kovačica
708712 Kovačice
707350 Kovizle
704890 Kovilovo
728608 Kovilovo
802808 Kovilj
716219 Kovilje
802352 Kovin
707368 Kovioci
904872 Kovrage
902489 Kodralija
903477 Kodralija
717665 Koželj
700304 Kožetin
735906 Kožince
913243 Kožica
730459 Kožlje
744654 Kožuar
724483 Kozare
904384 Kozarevo
709913 Kozarica
726320 Kozelj
710920 Kozilo
703214 Kozja
725498 Kozjak
708739 Kozličić
739723 Koznik
909777 Koznik
700312 Koznica
710326 Koznica
912778 Kojlovica
912042 Kojuš
739731 Kokošiće
738166 Kolare
740357 Kolari
912786 Kolić
900869 Kolo
906816 Kololeč
741272 Kolunica
803928 Kolut
716227 Komadine
728233 Komanice
737682 Komarane
729833 Komarani
710938 Komarica
731161 Komirić
721069 Komorane
901431 Komorane
803774 Konak
719706 Konarevo
704695 Konatice
743747 Koniče
710946 Konopnica
738174 Končarevo
735914 Končić
707902 Končulj
735922 Kondželj
715387 Konjarnik
745715 Konjevići
723312 Konjino
731170 Konjic
702625 Konjska Reka
908371 Konjsko
722057 Konjuva
721077 Konjuh
908380 Konjuh
731188 Konjuša
717002 Konjuša
911267 Konjuševac
738883 Kopajkošara
711624 Kopanjane
737178 Kopaonik
904392 Kopiloviće
710334 Kopitarce
701521 Kopljare
907669 Koporiće
914584 Kopriva
734802 Koprivna
715735 Koprivnica
730467 Koprivnica
701041 Koprivnica
712680 Koprivnica
906824 Koprivnica
732362 Koprivštica
724491 Koraćevac
704415 Koraćica
711632 Korbevac
716600 Korbovo
711659 Korbul
905488 Korbulić
725501 Korenita
903485 Korenica
906832 Koretin
901920 Koretište
914592 Korilje
716235 Koritnik
729221 Koritnjak
912069 Koriša
737186 Korlaće
746266 Korman
718963 Korman
701050 Korman
805114 Kosančić
705985 Kosančić
734829 Kosatica
915203 Kosin
718203 Kosjerić (varoš)
718211 Kosjerić (selo)
722065 Kosmača
703222 Kosmovac
716243 Kosovica
906395 Kosovo Polje
906859 Kosovska Kamenica
914975 Kosovska Mitrovica
902888 Kosovce
727946 Kostadinovac
906867 Kostadince
720429 Kostajnik
735949 Kostenica
907677 Kostin Potok
702633 Kostojevići
716618 Kostol
733016 Kostolac
710342 Kostomlatica
741299 Kostroševci
913251 Kostrc
913812 Kostrce
732389 Kostur
910317 Kosurić
730475 Kosuriće
708747 Kotešica
905496 Kotlina
913260 Kotore
910325 Kotradić
718971 Kotraža
725994 Kotraža
741680 Kotroman
711667 Koćura
718513 Koceljeva
714682 Kočane
714887 Kočetin
707376 Kočine
738182 Kočino Selo
904899 Koš
915211 Košare
903493 Košare
707929 Košarno
721085 Koševi
734837 Koševine
915866 Koštanjevo
713473 Koštunići
910333 Košutane
907685 Košutica
907693 Košutovo
914606 Košutovo
906042 Kpuz
901938 Kravarica
737194 Kraviće
729230 Kravlje
727156 Kravlji Do
909025 Kravoserija
718980 Kragujevac
739740 Krajinoviće
803782 Krajišnik
725510 Krajišnici
908398 Krajište
912077 Krajk
727954 Krajkovac
901440 Krajkovo
908401 Krajmirovce
906875 Krajnidel
903507 Kraljane
719714 Kraljevo
701068 Kraljevo
803570 Kraljevci
909785 Kramovik
720437 Krasava
913278 Krasalić
913286 Krasmirovac
712698 Krastavče
734152 Kratovo
721093 Krvavica
741698 Krvavci
731854 Krvije
731463 Krežbinac
906883 Kremenata
703249 Kremenica
737208 Kremiće
741701 Kremna
717673 Krenta
715042 Krepoljin
720445 Kržava
710369 Kržince
745251 Kriva Reka
713481 Kriva Reka
707384 Kriva Reka
711675 Kriva Feja
800554 Krivaja
746274 Krivaja
739758 Krivaja
705403 Krivaja
713007 Krivača
726001 Krivača
723339 Krivača
706485 Krivelj
905500 Krivenik
706302 Krivi Vir
745057 Krivi Del
906891 Kriljevo
904406 Krligate
709921 Krnić
709930 Krnule
739766 Krnja Jela
734179 Krnjača
709387 Krnjevo
804398 Krnješevci
735957 Krnji Grad
904902 Krnjina
906069 Krnjince
724505 Krpejce
911275 Krpimej
739774 Krstac
726010 Krstac
745065 Krstićevo
910341 Krstovac
704709 Krtinska
722073 Krtok
739782 Krće
742112 Krćevac
715069 Krupaja
720453 Krupanj
703257 Krupac
732397 Krupac
744433 Krušar
711683 Kruševa Glava
721107 Kruševac
909459 Kruševac
910350 Kruševac
913294 Kruševac
704083 Kruševica
737216 Kruševica
735965 Kruševica
710954 Kruševica
911283 Kruševica
734845 Kruševo
730483 Kruševo
902900 Kruševo
907707 Kruševo
801917 Krušedol Prnjavor
801925 Krušedol Selo
701076 Krušje
727962 Krušce
802425 Kruščić
800848 Kruščica
701742 Kruščica
907715 Kruščica
801763 Krčedin
728241 Krčmar
722081 Krčmare
741710 Kršanje
707937 Krševica
744662 Kršna Glava
713015 Kudreš
804169 Kuzmin
906409 Kuzmin
730491 Kuzmičevo
709948 Kujavica
710962 Kukavica
710377 Kukavica
912794 Kukavica
745723 Kukići
902918 Kuklibeg
721115 Kukljin
902926 Kukovce
805041 Kukujevci
724513 Kukulovce
902934 Kukuljane
734187 Kukurovići
802433 Kula
727164 Kula
914614 Kula
701084 Kulina
745731 Kulinovci
746746 Kulič
800716 Kulpin
802603 Kumane
709581 Kumane
716251 Kumanica
732419 Kumanovo
724521 Kumarevo
711691 Kumarevo
708755 Kunice
900877 Kunovik
729248 Kunovica
710385 Kunovo
803391 Kupinik
711705 Kupinince
738573 Kupinovac
803227 Kupinovo
722090 Kupinovo
716626 Kupuzište
800198 Kupusina
709395 Kupusina
733776 Kurbalija
900885 Kurilovo
737224 Kurići
709590 Kurjače
722103 Kuršumlija
722111 Kuršumlijska Banja
714461 Kusa Vrana
740667 Kusadak
903515 Kusar
800856 Kusić
709603 Kusiće
717029 Kusovac
724530 Kutleš
705411 Kutlovac
914622 Kutlovac
718998 Kutlovo
722120 Kutlovo
907723 Kutnje
737232 Kućane
729841 Kućani
913308 Kućica
910368 Kućište
804789 Kucura
722774 Kučajna
722782 Kučevo
734853 Kučin
903523 Kuševac
738581 Kušiljevo
716260 Kušići
912085 Kušnin
912093 Kuštendil
801151 Kuštilj
707945 Kuštica
910376 Labljane
909343 Labljane
738891 Labukovo
909033 Labučevo
911291 Ladovac
710989 Ladovica
909041 Ladrovac
909050 Ladrović
719749 Lađevci
910384 Laz Belopać
704091 Lazarevac
721123 Lazarevac
705420 Lazarevac
801593 Lazarevo
909467 Lazarevo
729256 Lazarevo Selo
721131 Lazarica
719757 Lazac
907731 Lazine
715077 Laznica
723029 Lajkovac (varoš)
723037 Lajkovac (selo)
908410 Laletić
738905 Lalinac
729264 Lalinac
723347 Lalinovac
711713 Lalince
726338 Lalinci
803006 Lalić
912107 Landovica
740365 Landol
703265 Lanište
905518 Lanište
915629 Lanište
912808 Laplje Selo
702927 Lapovo (varošica)
702935 Lapovo (selo)
705993 Lapotince
901458 Lapušnik
715743 Lasovo
701769 Latvica
700339 Latkovac
726346 Latković
804177 Laćarak
700347 Laćisled
803405 Laudonovac
911305 Lauša
913316 Lauša
915220 Laškobare
723355 Lebane
912816 Lebane
710393 Lebet
731471 Lebina
711721 Leva Reka
742856 Levići
740861 Levovik
707953 Levosoje
904414 Ledenik
802816 Ledinci
804185 Ležimir
912115 Lez
708763 Lelić
741728 Lelići
715751 Lenovac
726605 Leović
913324 Leočina
727989 Lepaja
717681 Lepena
707392 Lepenac
710407 Lepenica
908428 Lepina
737704 Lepojević
907740 Leposavić
711730 Lepčince
700355 Lesenovci
743755 Leskova
741302 Leskova Bara
704105 Leskovac
731862 Leskovac
717037 Leskovac
715760 Leskovac
724548 Leskovac
906077 Leskovac
912123 Leskovac
729272 Leskovik
703273 Leskovik
700363 Leskovica
702188 Leskovica
726842 Leskovo
909475 Leskovčić
742422 Lesnica
911313 Letance
900303 Letnica
707961 Letovica
710415 Letovište
713490 Leušići
727466 Lece
730505 Leča
907758 Lešak
913839 Lešane
719765 Leševo
731480 Lešje
725528 Lešnica
703796 Leštane
902942 Leštane
911321 Livadica
707406 Livađe
908436 Livađe
739804 Lijeva Reka
913332 Likovac
720461 Likodra
901466 Likošane
702196 Linovo
910392 Lipa
914649 Lipa
802441 Lipar
740373 Lipe
715085 Lipe
720470 Lipenović
743763 Lipica
908444 Lipljan
726354 Liplje
725536 Lipnica
717045 Lipnica
745740 Lipnica
725544 Lipnički Šor
712400 Lipova
742139 Lipovac
713503 Lipovac
721140 Lipovac
701092 Lipovac
736465 Lipovac
711748 Lipovac
903531 Lipovac
714003 Lipovica
710997 Lipovica
723363 Lipovica
724556 Lipovica
908452 Lipovica
914657 Lipovica
901946 Lipovica
746282 Lipolist
726028 Lis
716278 Lisa
737259 Lisina
914665 Lisica
726036 Lisice
744689 Liso Polje
703575 Lisović
906905 Lisocka
724564 Ličin Dol
712701 Ličje
742864 Loboder
914673 Lovac
802492 Lovćenac
901954 Lovce
738204 Lovci
721158 Lovci
910406 Lođa
910414 Ložane
738913 Lozan
706019 Lozane
713511 Lozanj
909068 Lozica
914681 Lozište
742872 Lozna
701106 Loznac
725552 Loznica
708771 Loznica
745758 Loznica
725579 Lozničko Polje
719773 Lozno
907766 Lozno
709409 Lozovik
738212 Lozovik
709956 Lojanice
804711 Lok
717690 Lokva
914690 Lokva
800147 Lokve
912131 Lokvica
714011 Lomnica
737712 Lomnica
744697 Lončanik
726613 Lonjin
707970 Lopardince
731196 Lopatanj
719781 Lopatnica
733334 Lopaš
742899 Lopaš
730513 Lopužnje
731889 Lopušnik
733342 Loret
902497 Loćane
737739 Loćika
701114 Loćika
713520 Ločevci
715778 Lubnica
800937 Lug
702641 Lug
908479 Lug
911330 Lug
900893 Lug Dubnica
740381 Lugavčina
903540 Lugađija
910422 Lugađija
723371 Lugare
908487 Lugadžija
904929 Lugovo
701122 Lužane
911348 Lužane
913847 Lužnica
719005 Lužnice
706493 Luka
708780 Lukavac
721166 Lukavac
704113 Lukavica
743771 Lukavica
714470 Lukavica
738239 Lukar
730521 Lukare
912824 Lukare
730530 Lukarsko Goševo
707988 Lukarce
716286 Luke
801607 Lukino Selo
801615 Lukićevo
738590 Lukovica
706329 Lukovo
737267 Lukovo
738921 Lukovo
722138 Lukovo
711756 Lukovo
715395 Lukomir
730548 Lukocrevo
740390 Lunjevac
713538 Lunjevica
707996 Lučane
726044 Lučani (varošica)
726052 Lučani (selo)
744255 Lučina
733024 Lučica
734861 Lučice
904422 Lučka Reka
906913 Ljajčić
733784 Ljanik
713546 Ljevaja
910449 Ljevoša
729850 Ljepojevići
910457 Lješane
722804 Lješnica
702650 Lještansko
906921 Lještar
726362 Ljig
708003 Ljiljance
805050 Ljuba
721174 Ljubava
741736 Ljubanje
703281 Ljubatovica
910465 Ljubenić
702200 Ljuberađa
909076 Ljubižda
912140 Ljubižda
912158 Ljubižda Has
704717 Ljubinić
700371 Ljubinci
709611 Ljubinje
717053 Ljubić
745766 Ljubić
719013 Ljubičevac
716634 Ljubičevac
912166 Ljubičevo
745260 Ljubiš
900311 Ljubište
913359 Ljubovac
726621 Ljubovija
902969 Ljubovište
904937 Ljubovo
904945 Ljubožda
902519 Ljubuša
903558 Ljugbunar
912174 Ljukinaj
801771 Ljukovo
717061 Ljuljaci
902527 Ljumbarda
701149 Ljupten
739812 Ljutaje
710423 Ljutež
718521 Ljutice
733369 Ljutice
722146 Ljutova
713554 Ljutovnica
804550 Ljutovo
912182 Ljutoglav
910473 Ljutoglava
722154 Ljuša
914703 Ljušta
900907 Mavrić
706027 Magaš
800724 Maglić
719790 Maglič
722162 Magovo
908495 Magura
733792 Mađare
909084 Mađare
914711 Mađare
733377 Mađer
736473 Mađere
735973 Mađere
914720 Mažić
734195 Mažići
911356 Mazap
710431 Mazarać
909483 Mazgit
714488 Mazgoš
902535 Maznik
912204 Mazrek
911364 Majance
802662 Majdan
713562 Majdan
726869 Majdanpek
721182 Majdevo
907774 Majdevo
709620 Majilovac
708798 Majinović
706035 Majkovac
746304 Majur
738247 Majur
714020 Makvište
912832 Makovac
718220 Makovište
721204 Makrešane
913367 Makrmalj
709638 Makce
724572 Mala Biljanica
804568 Mala Bosna
727474 Mala Braina
722812 Mala Bresnica
746312 Mala Vranjska
704423 Mala Vrbica
719021 Mala Vrbica
716642 Mala Vrbica
707414 Mala Vrbnica
721212 Mala Vrbnica
707422 Mala Grabovnica
724599 Mala Grabovnica
908509 Mala Dobranja
705438 Mala Draguša
742902 Mala Drenova
704997 Mala Ivanča
910481 Mala Jablanica
715786 Mala Jasikova
733385 Mala Ježevica
904449 Mala Kaludra
728616 Mala Kamenica
724602 Mala Kopašnica
722189 Mala Kosanica
740403 Mala Krsna
912212 Mala Kruša
709247 Mala Kruševica
704725 Mala Moštanica
740675 Mala Plana
735981 Mala Plana
702668 Mala Reka
721239 Mala Reka
742449 Mala Reka
801933 Mala Remeta
906417 Mala Slatina
742929 Mala Sugubina
909793 Mala Hoča
728624 Malajnica
802026 Male Pijace
736481 Maletina
713023 Maleševo
737747 Maleševo
908517 Mali Alaš
906425 Mali Belaćevac
800562 Mali Beograd
723045 Mali Borak
718530 Mali Bošnjak
902543 Mali Vranovac
712710 Mali Vrtop
901962 Mali Goden
701157 Mali Drenovac
906085 Mali Đurđevik
801160 Mali Žam
914738 Mali Zvečan
727008 Mali Zvornik
802506 Mali Iđoš
706337 Mali Izvor
715794 Mali Izvor
715808 Mali Jasenovac
732435 Mali Jovanovac
712728 Mali Krčimir
721247 Mali Kupci
746819 Mali Miraševac
802034 Mali Pesak
705004 Mali Požarevac
738255 Mali Popović
803588 Mali Radinci
732443 Mali Suvodol
708011 Mali Trnovac
704121 Mali Crljeni
719048 Mali Šenj
721255 Mali Šiljegovac
910490 Mali Štupelj
909092 Mališevo
901989 Mališevo
802379 Malo Bavanište
702218 Malo Bonjince
723380 Malo Vojlovce
721263 Malo Golovode
727172 Malo Gradište
908525 Malo Gracko
904953 Malo Dubovo
914746 Malo Kičiće
906093 Malo Kruševo
721271 Malo Krušince
736783 Malo Krčmare
731897 Malo Laole
740411 Malo Orašje
908533 Malo Ribare
906930 Malo Ropotovo
914754 Malo Rudare
801178 Malo Središte
727199 Malo Crniće
915637 Malopoljce
714704 Malošište
729299 Malča
728250 Maljević
910503 Maljeviće
733032 Maljurevac
912239 Mamuša
716294 Mana
710440 Manajle
729302 Manastir
731919 Manastirica
716669 Manastirica
912247 Manastirica
915238 Manastirce
804193 Manđelos
703583 Manić
909351 Manišince
738930 Manojlica
724629 Manojlovce
742147 Manojlovci
710458 Manjak
717703 Manjinac
746339 Maovi
801780 Maradik
711764 Margance
742457 Margance
803413 Margita
908541 Marevce
912867 Marevce
709255 Marenovo
913375 Marina
712736 Marina Kutina
715816 Marinovac
722197 Maričiće
723053 Markova Crkva
704431 Markovac
801186 Markovac
709417 Markovac
722219 Markoviće
803421 Markovićevo
726079 Markovica
903566 Marmule
727482 Marovac
906948 Marovce
804207 Martinci
802042 Martonoš
719056 Maršić
742155 Maskar
709263 Maskare
716308 Maskova
719064 Masloševo
741329 Masurica
702226 Masurovac
722227 Matarova
734870 Mataruge
719803 Mataruge
719811 Mataruška Banja
709964 Matijevac
914762 Matica
912859 Matičane
727504 Maćedonce
727512 Maćedonce (Retkocersko)
736490 Maćija
804215 Mačvanska Mitrovica
746347 Mačvanski Pričinović
738603 Mačevac
735990 Mačina
913855 Mačitevo
722235 Mačja Stena
745278 Mačkat
741337 Mačkatica
721280 Mačkovac
722243 Mačkovac
739839 Mašoviće
739847 Medare
714038 Medveđa
742937 Medveđa
727539 Medveđa
715093 Medveđica
908550 Medvece
912255 Medvece
727547 Medevce
716316 Medovine
738263 Medojevac
704130 Medoševac
729329 Medoševac
911372 Medregovac
801402 Međa
724637 Međa
734888 Međani
904457 Međeđi Potok
745774 Međuvršje
739855 Međugor
704440 Međulužje
738271 Međureč
716324 Međurečje
719820 Međurečje
705446 Međuhana
729337 Mezgraja
702234 Mezgraja
742465 Mezdraja
903574 Meja Orize
914789 Meki Do
907782 Mekiniće
714712 Mekiš
743780 Melaje
801623 Melenci
731927 Melnica
724645 Melovo
703591 Meljak
719838 Meljanica
914797 Meljenica
722251 Merdare
911399 Merdare
736007 Merovac
727997 Merošina
722260 Merćez
738948 Merdželat
709972 Mesarci
801194 Mesić
719846 Metikoš
705721 Metković
746355 Metlić
706507 Metovnica
911402 Metohija
715824 Metriš
903582 Meća
722278 Mehane
709999 Mehovine
738956 Mečji Do
711772 Mečkovac
721298 Meševo
906956 Mešina
906964 Miganovce
706043 Mijajlica
742945 Mijajlovac
900320 Mijak
711799 Mijakovce
900915 Mijalić
734896 Mijani
744441 Mijatovac
708801 Mijači
711802 Mijovce
734900 Mijoska
736015 Mikulovac
913383 Mikušnica
726389 Milavac
719854 Milavčići
719862 Milakovac
734918 Milakovići
715107 Milanovac
909114 Milanović
724653 Milanovo
711829 Milanovo
737275 Milatkoviće
715115 Milatovac
702943 Milatovac
726087 Milatovići
706841 Milevci
707449 Milentija
803430 Miletićevo
801011 Mileševo
734926 Mileševo
714046 Miliva
711837 Milivojce
734209 Miliješ
725587 Milina
719889 Miliće
733393 Milićevo Selo
745782 Milićevci
739863 Milići
708810 Miličinica
910511 Milovanac
732451 Milojkovac
744719 Milorci
719897 Miločaj
734934 Milošev Do
746363 Miloševac
709425 Miloševac
738280 Miloševo
728632 Miloševo
909491 Miloševo
716677 Milutinovac
742953 Milutovac
740870 Milušinac
912263 Miljaj
713031 Miljević
734942 Miljevići
717711 Miljkovac
712744 Miljkovac
729345 Miljkovac
736023 Miljkovica
717720 Minićevo
907804 Miokoviće
745804 Miokovci
746371 Miokus
907812 Mioliće
718238 Mionica
728268 Mionica (varošica)
728276 Mionica (selo)
703290 Miranovac
703303 Miranovačka Kula
733806 Miratovac
736791 Miraševac
908568 Mirena
714895 Mirijevo
731498 Mirilovac
732460 Mirkovci
722286 Mirnica
911429 Mirovac
706345 Mirovo
719072 Mironić
915246 Mirosavlje
704148 Mirosaljci
701777 Mirosaljci
726877 Miroč
900923 Miroče
724661 Miroševce
909122 Miruša
701530 Misača
704733 Mislođin
743798 Mitrova
800589 Mićunovo
740420 Mihajlovac
728659 Mihajlovac
801631 Mihajlovo
746380 Mišar
738298 Mišević
729868 Miševići
804576 Mišićevo
722839 Mišljenovac
730556 Miščiće
704458 Mladenovac (varoš)
704466 Mladenovac (selo)
800350 Mladenovo
719919 Mlanča
745073 Mlačište
706850 Mlekominci
909149 Mlečane
902977 Mlike
913863 Movljane
900338 Mogila
903604 Moglica
702242 Modra Stena
721301 Modrica
701165 Mozgovo
901997 Mozgovo
714496 Mojinci
720488 Mojković
745812 Mojsinje
744263 Mojsinje
904961 Mojstir
703311 Moklište
703320 Mokra
741744 Mokra Gora
728667 Mokranje
802166 Mokrin
800023 Mol
903612 Molić
805068 Molovin
701173 Moravac
701181 Moravski Bujmir
726397 Moravci
909106 Moralija
743801 Morani
903639 Morina
805076 Morović
726885 Mosna
737755 Motrić
906972 Močare
716332 Močioci
907839 Mošnica
804720 Mošorin
711845 Moštanica
728004 Mramor
912875 Mramor
802387 Mramorak
740683 Mramorac
728012 Mramorski Potok
746738 Mramorsko Brdo
909807 Mrasor
728284 Mratišić
706051 Mrveš
746398 Mrđenovac
744271 Mrzenica
724670 Mrkovica
727555 Mrkonje
736031 Mrljak
700380 Mrmoš
710008 Mrovska
719927 Mrsać
710466 Mrtvica
722294 Mrča
745839 Mrčajevci
708828 Mrčić
718246 Mrčići
713040 Mrčkovac
734969 Mrčkovina
736040 Mršelj
733407 Mršelji
745847 Mršinci
724688 Mrštane
721310 Mudrakovac
904970 Muževine
740888 Mužinac
915645 Mužičane
705454 Muzaće
730564 Mur
912271 Muradem
913391 Murga
744727 Murgaš
911437 Murgula
737283 Mure
719935 Musina Reka
722847 Mustapić
706868 Musulj
713589 Mutanj
908576 Muhadžer Babuš
915254 Muhadžer Prelez
915262 Muhadžer Talinovac
708020 Muhovac
730572 Muhovo
915289 Muhovce
717738 Mučibaba
902004 Mučibaba
906999 Mučivrce
745286 Mušvete
718254 Mušići
734977 Muškovina
912280 Mušnikovo
913871 Mušutište
743810 Naboje
733059 Nabrđe
910520 Nabrđe
724696 Navalin
906107 Naglavci
804037 Nadalj
737763 Nadrlje
743828 Nadumce
706876 Nazarica
906433 Nakarade
910538 Naklo
802174 Nakovo
724700 Nakrivanj
746401 Nakučani
713597 Nakučani
743836 Namga
728292 Nanomir
711853 Nastavce
742163 Natalinci
721328 Naupare
912298 Našec
909815 Našpale
702269 Našuškovica
912301 Nebregošte
722308 Nevada
713619 Nevade
900931 Nevoljane
729876 Negbina
708038 Negovac
727563 Negosavlje
728675 Negotin
730599 Negotinac
726095 Negrišori
901474 Negrovce
900940 Nedakovac
901482 Nekovce
915297 Nekodim
705012 Nemenikuće
910546 Nepolje
913880 Neprebište
723061 Nepričava
801941 Neradin
722855 Neresnica
708046 Nesalce
724718 Nesvrta
711861 Nesvrta
905526 Nećavce
803804 Neuzina
903647 Nec
800368 Neštin
903655 Nivokaz
905534 Nika
803596 Nikinci
905542 Nikovce
741752 Nikojevići
729353 Nikola Tesla
740896 Nikolinac
800155 Nikolinci
715832 Nikoličevo
702951 Nikšić
792047 Niš (Medijana)
792055 Niš (Palilula)
792012 Niš (Pantelej)
792039 Niš (Crveni Krst)
738964 Niševac
912883 Niševce
729370 Niška Banja
732478 Nišor
913898 Nišor
736058 Nova Božurna
711870 Nova Brezovica
729884 Nova Varoš
800376 Nova Gajdobra
804401 Nova Pazova
723398 Nova Topola
802450 Nova Crvenka
802557 Nova Crnja
912310 Nova Šumadija
912328 Novake
744735 Novaci
700398 Novaci
804410 Novi Banovci
802611 Novi Bečej
736503 Novi Bračin
904988 Novi Verić
742473 Novi Glog
736066 Novi Đurovac
804584 Novi Žednik
732486 Novi Zavoj
801429 Novi Itebej
801798 Novi Karlovci
802689 Novi Kneževac
802182 Novi Kozarci
800163 Novi Kozjak
719099 Novi Milanovac
915319 Novi Miraš
730602 Novi Pazar
910554 Novi Raušić
802824 Novi Sad
716685 Novi Sip
801801 Novi Slankamen
909360 Novo Brdo
717746 Novo Korito
738301 Novo Lanište
802620 Novo Miloševo
715409 Novo Momčilovo
800597 Novo Orahovo
908584 Novo Rujce
802069 Novo Selo
710016 Novo Selo
725595 Novo Selo
709433 Novo Selo
740900 Novo Selo
712418 Novo Selo
737291 Novo Selo
712752 Novo Selo
722316 Novo Selo
736074 Novo Selo
703338 Novo Selo
723401 Novo Selo
724726 Novo Selo
707759 Novo Selo
741345 Novo Selo
742481 Novo Selo
910562 Novo Selo
912336 Novo Selo
913405 Novo Selo
900346 Novo Selo
907006 Novo Selo
900958 Novo Selo Begovo
900966 Novo Selo Mađunsko
901504 Novo Čikatovo
909823 Nogavac
701190 Nozrina
724734 Nomanica
733814 Norča
902012 Nosalje
737305 Nosoljin
804223 Noćaj
743844 Noćaje
800619 Njegoševo
702676 Obajgora
706060 Obilić
909505 Obilić
728039 Oblačina
711888 Oblička Sena
805122 Obornjača
800031 Obornjača
746703 Obradovce
706078 Obražda
911445 Obrandža
719943 Obrva
803235 Obrež
709271 Obrež
704741 Obrenovac
732494 Obrenovac
800384 Obrovac
736082 Obrtince
712779 Ovsinjinac
742171 Ovsište
704903 Ovča
745855 Ovčar Banja
914819 Ovčare
913413 Ovčarevo
702684 Ovčinja
803243 Ogar
708836 Oglađenovac
907014 Ogošte
907022 Odanovce
907049 Odevce
730629 Odojeviće
713627 Ozrem
910589 Ozrim
729892 Ojkovica
908592 Oklap
904465 Oklace
702692 Okletac
738972 Okolište
730637 Okose
908606 Okosnica
900974 Okraštica
742961 Okruglica
738999 Okruglica
803120 Omoljica
716359 Opaljenik
737771 Oparić
717070 Oplanić
719951 Oplanići
802913 Opovo
719102 Opornica
909831 Opteruša
706086 Orane
734985 Oraovac
733822 Oraovica
914827 Oraovica
907057 Oraovica
724742 Oraovica (kod Grdelice)
724769 Oraovica (kod Crkovnice)
909840 Orahovac
737313 Orahovo
914835 Orahovo
704750 Orašac
746410 Orašac
701548 Orašac
734993 Orašac
724777 Orašac
743852 Oraše
709280 Orašje
711004 Orašje
729396 Oreovac
703346 Oreovac
714909 Oreovica
732508 Oreovica
801208 Orešac
717754 Orešac
731935 Oreškovica
746428 Orid
911453 Orlane
901512 Orlate
801640 Orlovat
722324 Orlovac
912891 Orlović
732516 Orlja
719960 Orlja Glava
714739 Orljane
743879 Orlje
731943 Orljevo
904996 Orno Brdo
726630 Orovička Planina
802077 Orom
724785 Oruglica
902985 Orčuša
715123 Osanica
730645 Osaonica
742970 Osaonica
903663 Osek Paša
903671 Osek Hilja
728306 Osečenica
731200 Osečina (varošica)
731218 Osečina (selo)
740438 Osipaonica
708844 Osladić
708054 Oslare
732524 Osmakova
706353 Osnić
905003 Osojane
735019 Osoje
730653 Osoje
910597 Osoje
716367 Osonica
707457 Osreci
702277 Ostatovica
804860 Ostojićevo
745863 Ostra
907847 Ostraće
744450 Ostrikovac
743887 Ostrovica
729400 Ostrovica
710474 Ostrovica
709646 Ostrovo
733067 Ostrovo
745081 Ostrozub
909157 Ostrozub
731226 Ostružanj
705136 Ostružnica
711012 Ostrc
733415 Otanj
712426 Otroci
730661 Oholje
705730 Očage
803014 Odžaci
742988 Odžaci
717762 Ošljane
900982 Ošljane
711896 Oštra Glava
735027 Oštra Stijena
706515 Oštrelj
722367 Pavaštica
737321 Pavlica
745090 Pavličina
801216 Pavliš
742180 Pavlovac
711900 Pavlovac
803600 Pavlovci
730670 Pavlje
909165 Pagaruša
913421 Padalište
721336 Padež
724793 Padež
804878 Padej
802263 Padina
728047 Padina
904473 Padine
704911 Padinska Skela
719129 Pajazitovo
703354 Pajež
709298 Pajkovac
742996 Pajsak
717088 Pajsijević
721344 Pakašnica
732532 Pakleštica
708852 Paklje
745871 Pakovraće
911461 Palatna
726419 Paležnica
905569 Palivodenica
729418 Paligrace
724807 Palikuća
739006 Palilula
804592 Palić
724815 Palojce
741353 Palja
903680 Paljabarda
744468 Paljane
743895 Paljevo
707465 Paljevštica
729426 Paljina
744743 Paljuvi
744751 Pambukovica
711918 Panevlje
731951 Pankovo
737330 Panojeviće
800635 Panonija
901008 Pantina
803138 Pančevo
907065 Pančelo
741779 Panjak
714054 Panjevac
700401 Panjevac
915327 Papaz
913901 Papaz
902551 Papić
739871 Papiće
733423 Papratište
717789 Papratna
902560 Papraćane
800392 Parage
722332 Parada
730688 Paralovo
706884 Paralovo
902039 Paralovo
718262 Paramun
731501 Paraćin
736511 Pardik
745880 Parmenac
801224 Parta
902047 Parteš
721352 Parunovac
904481 Paruce
709301 Parcane
705039 Parcani
700410 Parčin
729434 Pasi Poljana
721379 Pasjak
902055 Pasjak
902063 Pasjane
732559 Pasjač
729442 Pasjača
736104 Pasjača
730696 Pasji Potok
714500 Paskašija
725609 Paskovac
901016 Pasoma
708879 Paune
903698 Pacaj
722359 Pačarađa
800643 Pačir
736112 Pašinac
910619 Pašino Selo
728314 Paštrić
741787 Pear
710024 Pejinović
715417 Pejkovac
719978 Pekčanica
911470 Penduha
702706 Pepelj
723070 Pepeljevac
721387 Pepeljevac
722375 Pepeljevac
910627 Pepiće
911488 Perane
739014 Periš
801658 Perlez
723410 Pertate
722383 Perunika
714747 Perutina
702714 Perućac
736139 Pestiš
901024 Pestovo
714518 Petačinci
714526 Peterlaš
721395 Petina
704156 Petka
733075 Petka
909858 Petković
746436 Petkovica
746444 Petlovača
708887 Petnica
745898 Petnica
915653 Petraštica
740446 Petrijevo
727571 Petrilje
802832 Petrovaradin
736147 Petrovac
732567 Petrovac
723428 Petrovac
724823 Petrovac
742490 Petrovac
731960 Petrovac na Mlavi
915661 Petrović
915670 Petrovo
739880 Petrovo Polje
716693 Petrovo Selo
912344 Petrovo Selo
907073 Petrovce
703885 Petrovčić
719986 Petropolje
717797 Petruša
903701 Petrušan
910635 Peć
913910 Pećane
705144 Pećani
803251 Pećinci
731234 Pecka
709654 Pečanica
733849 Pečeno
719994 Pečenog
724831 Pečenjevce
800406 Pivnice
902071 Pidić
730700 Pilareta
733431 Pilatovići
702722 Pilica
703648 Pinosava
912352 Pirane
739022 Pirkovac
704768 Piroman
732575 Pirot
914843 Pirče
736155 Piskalje
737348 Piskanja
743909 Piskopovce
724840 Piskupovo
910643 Pištane
902993 Plava
737356 Plavkovo
910651 Plavljane
800287 Plavna
728683 Plavna
706094 Plavce
714062 Plažane
903019 Plajnik
907855 Plakaonica
731510 Plana
739898 Plana
720003 Plana
803448 Plandište
912379 Planeja
720496 Planina
728322 Planinica
715859 Planinica
743003 Planinica
714534 Planinica
732583 Planinica
907863 Planinica
912387 Planjane
742198 Plaskovac
803618 Platičevo
734217 Plašće
909513 Plemetina
743917 Plenibabe
700428 Pleš
737364 Plešin
915335 Plešina
908614 Plitković
725617 Ploča
700436 Ploča
706892 Ploča
802395 Pločica
909173 Pločice
744280 Pločnik
736163 Pločnik
731242 Plužac
739049 Plužina
913430 Plužina
722391 Pljakovo
903710 Pljančor
711926 Pljačkovica
800651 Pobeda
730718 Pobrđe
737372 Pobrđe
902578 Pobrđe
714542 Poganovo
701785 Pogled
906115 Pograđe
739901 Poda
717819 Podvis
716707 Podvrška
706361 Podgorac
736520 Podgorac
900354 Podgorce
902080 Podgrađe
715425 Podina
802697 Podlokanj
726648 Podnemić
724858 Podrimce
911496 Podujevo
712434 Podunavci
902586 Požar
900362 Požaranje
733083 Požarevac
733440 Požega
730726 Požega
734225 Požegrmac
709662 Požeženo
730734 Požežina
721409 Pozlata
744298 Pojate
915343 Pojatište
901539 Poklek
737399 Pokrvenik
743925 Pokrvenik
732591 Pokrevenik
714917 Polatna
907081 Polička
730742 Polokce
713635 Polom
710482 Polom
901547 Poluža
909866 Poluža
720011 Polumir
733091 Poljana
704776 Poljane
905011 Poljane
726427 Poljanice
913448 Poljance
721417 Poljaci
743011 Poljna
732605 Poljska Ržana
906441 Pomazatin
725625 Pomijača
902098 Poneš
713058 Ponikve
741795 Ponikovica
717827 Ponor
732613 Ponor
739910 Ponorac
909181 Ponorac
903728 Ponoševac
728349 Popadić
730769 Pope
743933 Pope
743020 Popina
803260 Popinci
743941 Popiće
705462 Popova
709689 Popovac
731528 Popovac
729469 Popovac
903736 Popovac
705047 Popović
736805 Popović
720020 Popovići
728691 Popovica
913928 Popovljane
714089 Popovnjak
911500 Popovo
723436 Popovce
907871 Popovce
700444 Popovci
708895 Popučke
739057 Popšica
714925 Porodin
701203 Porodin
723444 Poroštica
727580 Poroštica
740918 Poružnica
719145 Poskurice
912395 Poslište
736538 Poslon
726656 Postenje
730777 Postenje
907880 Potkomlje
735035 Potkrš
735043 Potok
911518 Potok
741809 Potočanje
731536 Potočac
736171 Potočić
741817 Potpeće
801232 Potporanj
743950 Potreb
717835 Potrkanje
908622 Poturovce
912409 Pousko
746452 Pocerski Metković
746479 Pocerski Pričinović
737402 Pocesje
743038 Počekovina
910660 Počešće
735051 Pravoševo
739928 Pralja
713643 Pranjani
735060 Pranjci
736546 Praskovče
728705 Prahovo
714569 Prača
729477 Prva Kutina
914851 Prvi Tunel
711934 Prvonek
705489 Prebreza
711942 Prevalac
722405 Prevetica
737780 Prevešt
904490 Prevlak
746487 Predvorica
724866 Predejane (varoš)
724874 Predejane (selo)
720038 Predole
736180 Prekadin
905020 Prekale
736198 Prekašnica
909378 Prekovce
710504 Prekodolce
902594 Prekoluka
739065 Prekonoga
701211 Prekonozi
719153 Prekopeča
736201 Prekopuce
723452 Prekopčelica
722413 Prekorađa
904503 Prelez
913456 Prelovac
745901 Preljina
745910 Premeća
711969 Preobraženje
912905 Preoce
911526 Prepolac
716375 Preseka
702285 Preseka
904511 Preseka
724882 Presečina
745103 Preslap
705497 Pretežana
708089 Pretina
717096 Pretoke
705519 Pretrešnja
736554 Pretrkovac
733857 Preševo
711039 Pržojne
708097 Pribovce
734233 Priboj
724904 Priboj
710512 Priboj
734241 Pribojska Goleša
734250 Pribojske Čelice
805084 Privina Glava
905038 Prigoda
800201 Prigrevica
723088 Pridvorica
745928 Pridvorica
705527 Pridvorica
706108 Pridvorica
904520 Pridvorica
907898 Pridvorica
740691 Pridvorice
702749 Pridoli
912417 Prizren
733458 Prijanovići
745936 Prijevor
708909 Prijezdić
735078 Prijepolje
902608 Prilep
711047 Prilepac
902101 Prilepnica
716383 Prilike
733466 Prilipac
901032 Prilužje
732621 Prisjan
745944 Prislonica
717843 Pričevac
708917 Pričević
912913 Priština
704164 Prkosava
715867 Prlita
746495 Prnjavor
702960 Prnjavor
713651 Prnjavor
743046 Prnjavor
702293 Provaljenik
710032 Provo
703893 Progar
720046 Progorelica
701564 Progoreoci
736210 Prokuplje
742503 Prolesje
722421 Prolom
912921 Propaštica
729485 Prosek
714577 Protopopinci
738611 Proštinac
730785 Prćenova
701220 Prćilovica
701238 Prugovac
912930 Prugovac
733105 Prugovo
743968 Pružanj
704474 Pružatovac
803278 Prhovo
906123 Prčevo
703800 Pudarci
714755 Pukovac
730793 Pusta Tušimlja
905577 Pustenik
909874 Pusto Selo
727598 Pusto Šilovo
730807 Pustovlah
803626 Putinci
802271 Putnikovo
700452 Puhovac
726109 Puhovo
726117 Pšanik
708925 Rabas
802719 Rabe
737798 Rabenovac
908649 Rabovce
704482 Rabrovac
722863 Rabrovo
720054 Ravanica
717851 Ravna
727601 Ravna Banja
716391 Ravna Gora
711055 Ravna Gora
712787 Ravna Dubrava
714097 Ravna Reka
710539 Ravna Reka
720500 Ravnaja
741825 Ravni
707473 Ravni
711063 Ravni Del
724912 Ravni Del
729493 Ravni Do
801437 Ravni Topolovac
722430 Ravni Šort
722871 Ravnište
707481 Ravnište
900389 Ravnište
717860 Ravno Bučje
708119 Ravno Bučje
804797 Ravno Selo
804231 Ravnje
708933 Ravnje
732630 Ragodeš
910678 Radavac
727016 Radalj
716405 Radaljevo
730815 Radaljica
718289 Radanovci
908657 Radevo
701246 Radevce
723479 Radevce
714585 Radejna
722880 Radenka
740926 Radenkovac
804240 Radenković
903027 Radeša
900397 Radivojce
729906 Radijevići
729507 Radikina Bara
740454 Radinac
723487 Radinovac
702307 Radinjince
717878 Radičevac
801020 Radičević
706906 Radičevci
913464 Radiševo
744760 Radljevo
707490 Radmanovo
717100 Radmilović
739073 Radmirovac
728357 Radobić
701793 Radobuđa
709441 Radovanje
746509 Radovašnica
742511 Radovnica
733474 Radovci
729914 Radoinja
802565 Radojevo
903744 Radonjić
724939 Radonjica
702315 Radosin
909882 Radoste
713066 Radoševac
702323 Radoševac
912948 Radoševac
701807 Radoševo
738620 Radošin
737429 Radošiće
728713 Radujevac
911534 Radujevac
906131 Radulovac
707503 Radunje
743976 Raduhovce
744778 Raduša
741833 Raduša
743984 Raduša
708941 Rađevo Selo
736562 Ražanj
739936 Raždaginja
707511 Razbojna
724947 Razgojna
907090 Rajanovce
728721 Rajac
745952 Rajac
730823 Rajetiće
743054 Rajinac
733865 Rajince
738310 Rajkinac
704504 Rajkovac
742201 Rajkovac
728365 Rajković
730831 Rajkoviće
724955 Rajno Polje
742520 Rajčevce
745111 Rajčetine
706914 Rajčilovci
730840 Rajčinoviće
730858 Rajčinovićka Trnava
915351 Raka
728373 Rakari
709450 Rakinac
911542 Rakinica
702331 Rakita
913472 Rakitnica
738328 Rakitovo
700479 Raklja
702340 Rakov Dol
745979 Rakova
722898 Rakova Bara
800945 Rakovac
730866 Rakovac
737437 Rakovac
708127 Rakovac
903752 Rakovina
745308 Rakovica
903779 Rakoc
905046 Rakoš
705055 Ralja
740462 Ralja
702358 Raljin
709697 Ram
719161 Ramaća
903787 Ramoc
743992 Ramoševo
733873 Ranatovce
912425 Randubrava
701572 Ranilović
907103 Ranilug
736228 Rankova Reka
731978 Ranovac
711977 Ranutovac
915688 Rance
904538 Rančiće
909521 Raskovo
733482 Rasna
732648 Rasnica
735086 Rasno
739944 Rasno
739952 Raspoganče
730874 Rast
902616 Rastavica
722448 Rastelica
739979 Rastenoviće
803936 Rastina
702757 Rastište
736236 Rastovnica
711985 Rataje
735094 Ratajska
731544 Ratare
704784 Ratari
740705 Ratari
720062 Ratina
723100 Ratkovac
909904 Ratkovac
737801 Ratković
803022 Ratkovo
729515 Rautovo
910686 Raušić
723495 Rafuna
915360 Rahovica
903795 Racaj
736813 Rača
702765 Rača
734268 Rača
722456 Rača
903809 Rača
915696 Račak
731986 Rašanac
731552 Raševica
915700 Rašince
910694 Rašić
705535 Rašica
737445 Raška
717118 Rašković
739987 Raškoviće
903817 Raškoc
913936 Raštane
704792 Rvati
737453 Rvati
907901 Rvatska
736244 Rgaje
715875 Rgotina
717886 Rgošte
710547 Rdovo
741361 Rđavica
708950 Rebelj
911569 Revuće
905585 Režance
744000 Reževiće
904546 Rezala
913499 Rezala
716715 Reka
720089 Reka
905593 Reka
914860 Reka
737810 Rekovac
733881 Reljan
736252 Reljinac
713660 Reljinci
906140 Renovac
903043 Rence
911577 Repa
710555 Repince
710563 Repište
717894 Repušnica
714119 Resavica
714127 Resavica (selo)
706922 Resen
736279 Resinac
719170 Resnik
740934 Resnik
702366 Resnik
906158 Resnik
901059 Resnik
903051 Restelica
909912 Retimlje
727610 Retkocer
912433 Rečane
913944 Rečane
733113 Rečica
716723 Rečica
715433 Rečica
706116 Rečica
911585 Rečica
733504 Rečice
728730 Rečka
914878 Ržana
700487 Ržanica
902624 Rznić
715131 Ribare
738336 Ribare
721425 Ribare
739081 Ribare
746517 Ribari
707520 Ribari
744018 Ribariće
725633 Ribarice
721433 Ribarska Banja
706949 Ribarci
741841 Ribaševina
711993 Ribince
738344 Ribnik
900419 Ribnik
720097 Ribnica
801950 Rivica
745987 Riđage
710059 Riđake
743062 Riđevštica
803944 Riđica
706957 Rikačevo
743089 Riljac
912956 Rimanište
903825 Ripaj Madanaj
703656 Ripanj
712019 Ristovac
801259 Ritiševo
703818 Ritopek
734276 Ritošići
721441 Rlica
738638 Roanda
728381 Robaje
907111 Robovac
716413 Rovine
708968 Rovni
700495 Rogavčina
705063 Rogača
726125 Rogača
702773 Rogačica
907120 Rogačica
733512 Roge
728748 Rogljevo
903833 Rogovo
719188 Rogojevac
907910 Rodelj
745316 Rožanstvo
703605 Rožanci
712027 Roždace
728055 Rožina
716421 Rokci
700509 Rokci
912441 Romaja
910708 Romune
901067 Ropica
705071 Ropočevo
718297 Rosići
721450 Rosica
732656 Rosomač
910716 Rosulje
738646 Roćevac
720119 Roćevići
745995 Rošci
712442 Rsavci
701254 Rsovac
732664 Rsovci
706370 Rtanj
726133 Rtari
726141 Rti
716731 Rtkovo
723118 Rubribreza
718319 Ruda Bukva
722464 Rudare
724963 Rudare
700517 Rudenice
745324 Rudine
914886 Rudine
732672 Rudinje
906166 Rudice
726893 Rudna Glava
713678 Rudnik
913502 Rudnik
909530 Rudnik Kosovo
737461 Rudnica
744026 Rudnica
720127 Rudno
720135 Rudnjak
704172 Rudovci
744034 Ruđa
712469 Ruđinci
710571 Ružić
726664 Rujevac
740942 Rujevica
743097 Rujišnik
706388 Rujište
736589 Rujište
904554 Rujište
727628 Rujkovac
729523 Rujnik
744786 Ruklada
803634 Ruma
802859 Rumenka
746525 Rumska
725641 Runjani
905607 Runjevo
733539 Rupeljevo
745120 Ruplje
908665 Rusinovce
802468 Ruski Krstur
802204 Rusko Selo
714763 Rusna
708135 Rusce
712035 Rusce
701262 Rutevac
729922 Rutoši
910724 Ruhot
705152 Rucka
907928 Rucmance
713686 Ručići
705179 Rušanj
706396 Savinac
706124 Savinac
804819 Savino Selo
726672 Savković
720143 Savovo
913952 Savrovo
722472 Sagonjevo
915378 Sazlija
745332 Sainovina
802212 Sajan
727024 Sakar
802921 Sakule
704199 Sakulja
727202 Salakovac
715883 Salaš
804258 Salaš Noćajski
705748 Salaš Crnobarski
720151 Samaila
728756 Samarinovac
715441 Samarinovac
711071 Samarnica
913979 Samodraža
901075 Samodreža
722499 Samokovo
708143 Samoljica
802280 Samoš
804886 Sanad
708976 Sandalj
728390 Sanković
909939 Sanovac
902110 Sapar
736821 Saranovo
740489 Saraorci
909947 Saroš
745138 Sastav Reka
744042 Saš
708062 Sveta Petka
800660 Svetićevo
742210 Svetlić
911593 Svetlje
803952 Svetozar Miletić
716430 Sveštica
738654 Svilajnac
718548 Svileuva
800210 Svilojevo
800953 Sviloš
914894 Svinjare
714933 Svinjarevo
723509 Svinjarica
722502 Svinjište
733890 Svinjište
724971 Svirce
727636 Svirce
907138 Svirce
711080 Svođe
731579 Svojnovo
733547 Svračkovo
713694 Svračkovci
910732 Svrke
739090 Svrljig
717908 Svrljiška Topla
906174 Svrhe
915386 Svrčina
712043 Sebevranje
721468 Sebečevac
730882 Sebečevo
737470 Sebimilje
708151 Sebrat
744069 Severni Kočarnik
701815 Severovo
741850 Sevojno
915874 Sevce
738662 Sedlare
908673 Sedlare
907146 Sedlare
708984 Sedlari
735108 Sedobro
721476 Sezemče
708160 Sejace
722529 Sekirača
723517 Sekicol
737828 Sekurič
726699 Selanac
715891 Selačka
740713 Selevac
800295 Selenča
800171 Seleuš
715140 Selište
743119 Selište
722537 Selište
736287 Selište
733121 Selo Kostolac
722545 Selova
913987 Selogražde
735116 Seljane
914908 Seljance
735124 Seljašnica
905615 Semanje
745359 Semegnjevo
713708 Semedraž
737488 Semeteš
913995 Semetište
712795 Semče
722901 Sena
704512 Senaja
914916 Sendo
909190 Senik
729949 Seništa
714593 Senokos
803707 Senta
744476 Senje
714135 Senjski Rudnik
740497 Seone
722553 Seoce
907936 Seoce
736830 Sepci
740969 Sesalac
733903 Sefer
802930 Sefkerin
718327 Seča Reka
729531 Sečanica
803812 Sečanj
905623 Sečište
803286 Sibač
705080 Sibnica
714941 Sibnica
737836 Sibnica
720160 Sibnica
705543 Sibnica
909548 Sibovac
802476 Sivac
716448 Sivčina
910759 Siga
715158 Sige
802727 Siget
727644 Sijarina
727652 Sijarinska Banja
702781 Sijerač
731587 Sikirica
712051 Sikirje
728764 Sikole
800414 Silbaš
737844 Siljevica
911607 Siljevica
725650 Simino Brdo
714950 Simićevo
905054 Sinaje
746533 Sinošević
713716 Sinoševići
732699 Sinja Glava
703362 Sinjac
731595 Sinji Vir
738379 Siokovac
736848 Sipić
709719 Sirakovo
731269 Sirdija
804673 Sirig
745367 Sirogojno
720178 Sirča
731609 Sisevac
708992 Sitarice
730904 Sitniče
729540 Sićevo
912964 Sićevo
906182 Sićevo
734284 Sjeverin
739995 Sjenica
731277 Skadar
718335 Skakavci
704806 Skela
903841 Skivjane
723126 Skobalj
740519 Skobalj
735132 Skokuće
802409 Skorenovac
736597 Skorica
912450 Skorobište
909203 Skorošnik
901083 Skočna
740004 Skradnik
746541 Skrađani
711098 Skrapež
714607 Skrvenica
741868 Skržuti
717916 Skrobnica
901091 Skrovna
730912 Skukovo
908681 Skulanevo
710067 Skupljen
732702 Slavinja
726435 Slavkovica
706132 Slavnik
733911 Slavujevac
724980 Slavujevce
714143 Sladaja
713074 Sladinac
901105 Slakovce
801810 Slankamenački Vinogradi
704920 Slanci
914002 Slapužane
705098 Slatina
725668 Slatina
746550 Slatina
744794 Slatina
738387 Slatina
706523 Slatina
728772 Slatina
717924 Slatina
735159 Slatina
746002 Slatina
730939 Slatina
721484 Slatina
724998 Slatina
905631 Slatina
911615 Slatina
901113 Slatina
907944 Slatina
746568 Slepčević
739103 Slivje
714615 Slivnica
712060 Slivnica
912972 Slivovo
915394 Slivovo
723525 Slišane
723134 Slovac
908690 Slovinje
902128 Slubica
902632 Slup
903850 Smać
912468 Smać
740527 Smederevo
740721 Smederevska Palanka
728799 Smedovac
730947 Smilov Laz
736619 Smilovac
714623 Smilovci
716456 Smiljevac
712078 Smiljević
900427 Smira
744077 Smoluća
908703 Smoluša
727229 Smoljinac
903868 Smonica
736295 Smrdan
725005 Smrdan
901121 Smrekovnica
713082 Snegotin
709000 Sovač
705756 Sovljak
744808 Sovljak
712086 Soderce
915408 Sojevo
740977 Sokobanja
726702 Sokolac
746029 Sokolići
704202 Sokolovo
710580 Solačka Sena
702790 Solotuša
803979 Sombor
800228 Sonta
914029 Sopina
909955 Sopnić
705101 Sopot
732729 Sopot
903876 Sopot
735167 Sopotnica
712809 Sopotnica
905640 Sopotnica
805092 Sot
912999 Sofalija
915416 Softović
907952 Sočanica
801267 Sočica
734292 Sočice
722561 Spance
708178 Spančevac
727679 Sponce
913529 Srbica
804045 Srbobran
905062 Srbobran
914924 Srbovac
728802 Srbovo
733555 Srednja Dobrinja
913537 Srednja Klina
730955 Srednja Tušimlja
709727 Srednjevo
727687 Srednji Bučumet
712094 Srednji Del
800678 Srednji Salaš
736309 Srednji Statovac
711101 Sredor
912476 Sredska
701289 Srezovac
713724 Srezojevci
802867 Sremska Kamenica
804266 Sremska Mitrovica
804274 Sremska Rača
804355 Sremski Karlovci
803294 Sremski Mihaljevci
705187 Sremčica
732737 Srećkovac
721492 Srndalje
710598 Srneći Dol
721506 Srnje
708186 Srpska Kuća
802573 Srpska Crnja
915424 Srpski Babuš
801445 Srpski Itebej
802654 Srpski Krstur
803049 Srpski Miletić
722910 Srpce
720518 Stave
905658 Stagovo
801666 Stajićevo
711110 Stajkovce
741370 Stajkovce
744301 Stalać
731994 Stamnica
733920 Stanevce
709018 Stanina Reka
732745 Staničenje
712477 Stanišinci
803987 Stanišić
902144 Stanišor
901555 Stankovce
707538 Stanuloviće
712108 Stance
721514 Stanci
701297 Stanci
720186 Stanča
902136 Stančić
746037 Stančići
700525 Stanjevo
717932 Stanjinac
803995 Stapar
709026 Stapar
741876 Stapari
727695 Stara Banja
804282 Stara Bingula
715468 Stara Božurna
712116 Stara Brezovica
914037 Stara Vučina
800686 Stara Moravica
804428 Stara Pazova
708194 Starac
804436 Stari Banovci
736627 Stari Bračin
712124 Stari Glog
736317 Stari Đurovac
804606 Stari Žednik
905666 Stari Kačanik
805149 Stari Ledinci
803456 Stari Lec
915432 Stari Miraš
801828 Stari Slankamen
914932 Stari Trg (rud.naselje)
914959 Stari Trg (selo)
743127 Stari Trstenik
908711 Staro Gracko
717959 Staro Korito
738395 Staro Lanište
715476 Staro Momčilovo
908720 Staro Rujce
709468 Staro Selo
738409 Staro Selo
736325 Staro Selo
915459 Staro Selo
901563 Staro Čikatovo
905089 Starodvorane
700533 Starci
744085 Starčeviće
803146 Starčevo
732001 Starčevo
803642 Stejanovci
714151 Stenjevac
802875 Stepanovićevo
723142 Stepanje
704229 Stepojevac
800040 Sterijino
717967 Stogazovac
740730 Stojačak
718343 Stojići
915971 Stojković
705110 Stojnik
701599 Stojnik
702374 Stol
743135 Stopanja
719200 Stragari
743143 Stragari
730963 Stradovo
801275 Straža
725676 Straža
905674 Straža
902152 Straža
740012 Strajiniće
914967 Strana
711128 Stranjevo
741388 Strezimirovci
733938 Strezovce
907154 Strezovce
702382 Strelac
907162 Strelica
712132 Strešak
731617 Striža
738417 Strižilo
734306 Strmac
741884 Strmac
700541 Strmenica
709034 Strmna Gora
704237 Strmovo
723169 Strmovo
702803 Strmovo
714160 Strmosten
901130 Strovce
707546 Strojinci
725013 Strojkovce
712159 Stropsko
728403 Struganik
712167 Struganica
912484 Stružje
744093 Strumce
720194 Stubal
700550 Stubal
705551 Stubal
710601 Stubal
704245 Stubica
731625 Stubica
706159 Stubla
727709 Stubla
903884 Stubla
744816 Stublenica
701319 Stublina
902179 Stublina
704814 Stubline
743151 Stublica
745375 Stublo
709042 Stubo
702404 Studena
712175 Studena
715484 Studenac
905097 Studenica
914045 Studenčane
740039 Stup
906204 Stup
725684 Stupnica
725021 Stupnica
701823 Stupčevići
718351 Subjel
701327 Subotinac
804614 Subotica
718556 Subotica
738689 Subotica
700568 Subotica
803308 Subotište
710610 Suva Morava
914053 Suva Reka
709310 Suvaja
721522 Suvaja
705560 Suvaja
715166 Suvi Do
744107 Suvi Do
729558 Suvi Do
705578 Suvi Do
908738 Suvi Do
712183 Suvi Dol
905119 Suvi Lukavac
905127 Suvo Grlo
913545 Suvo Grlo
710075 Suvo Selo
709069 Suvodanje
740535 Suvodol
741396 Suvojnica
740047 Sugubine
707554 Sudimlja
730971 Sudsko Selo
732753 Sukovo
717126 Sumorovac
706400 Sumrakovac
737496 Supnje
729566 Supovac
744484 Supska
702412 Suračevo
804444 Surduk
712191 Surdul
911623 Surdula
741400 Surdulica
911631 Surkiš
742538 Surlica
703907 Surčin
800961 Susek
803839 Sutjeska
708208 Suharno
741418 Suhi Dol
725030 Suševlje
915882 Sušiće
709077 Sušica
740055 Sušica
721549 Sušica
913006 Sušica
905135 Sušica
715905 Tabakovac
732010 Tabanovac
746576 Tabanović
728411 Tabanović
733563 Tabanovići
720208 Tavnik
720216 Tadenje
744824 Takovo
713732 Takovo
728829 Tamnič
703389 Tamnjanica
706531 Tanda
915467 Tankosić
709085 Taor
901148 Taradža
801674 Taraš
712817 Taskovići
717975 Tatrasnica
722570 Tačevac
735175 Taševo
733571 Tvrdići
744832 Tvrdojevac
907979 Tvrđan
710628 Tegovište
711136 Tegošnica
725692 Tekeriš
731633 Tekija
716740 Tekija
721557 Tekija
804002 Telečka
703397 Telovac
804681 Temerin
732761 Temska
913014 Teneš Do
730980 Tenkovo
713759 Teočin
720224 Tepeče
712205 Tesovište
908746 Teća
737852 Tečić
701335 Tešica
712213 Tibužde
726150 Tijanje
739111 Tijovac
722588 Tijovac
746797 Tikva
737500 Tiodže
907189 Tirince
729957 Tisovica
804738 Titel
714968 Tićevac
913553 Tica
722596 Tmava
802581 Toba
743160 Tobolac
800422 Tovariševo
736333 Tovrljane
723533 Togočevce
728420 Todorin Do
725048 Todorovce
720526 Tolisavac
728438 Tolić
720232 Tolišnica
709328 Toljevac
905143 Tomance
907197 Tomance
720534 Tomanj
801682 Tomaševac
733580 Tometino Polje
800627 Tomislavci
915718 Topilo
706540 Topla
712221 Toplac
732770 Topli Do
741426 Topli Do
741434 Topli Dol
908754 Topličane
914061 Topličane
738425 Topola
742228 Topola (varošica)
742236 Topola (selo)
726907 Topolnica
709735 Topolovnik
727237 Toponica
717134 Toponica
712825 Toponica
715492 Toponica
703419 Toponica
907219 Toponica
801372 Torak
801453 Torda
908762 Torina
726729 Tornik
803715 Tornjoš
802085 Totovo Selo
744115 Točilovo
903892 Trakanić
908789 Trbovce
725706 Trbosilje
705586 Trbunje
905151 Trbuhovac
746045 Trbušani
710083 Trbušac
704253 Trbušnica
725714 Trbušnica
717983 Trgovište
740985 Trgovište
720259 Trgovište
742546 Trgovište
901571 Trdevac
722600 Trebinje
907987 Trebiće
910767 Trebović
721565 Trebotin
708216 Trejak
912492 Trepetinca
722618 Trećak
719226 Trešnjevak
802093 Trešnjevac
731641 Trešnjevica
701831 Trešnjevica
740063 Trešnjevica
700576 Tržac
709743 Tribrode
740071 Trijebine
907995 Trikose
745383 Tripkova
901156 Trlabuć
744859 Trlić
719234 Trmbas
722626 Trmka
721573 Trmčare
722634 Trn
915475 Trn
738433 Trnava
741906 Trnava
745391 Trnava
746053 Trnava
730998 Trnava
737518 Trnava
733946 Trnava
911640 Trnava
715913 Trnavac
911658 Trnavica
913561 Trnavce
700584 Trnavci
909386 Trnićevce
717991 Trnovac
736341 Trnovi Laz
709476 Trnovče
732028 Trnovče
714631 Trnski Odorovci
732788 Trnjana
733130 Trnjane
728837 Trnjane
701343 Trnjane
744867 Trnjaci
914070 Trnje
738697 Troponje
741442 Troskač
909211 Trpeza
900435 Trpeza
722642 Trpeze
736856 Trska
712230 Trstena
914983 Trstena
907227 Trstena
743178 Trstenik
901580 Trstenik
910775 Trstenik
900443 Trstenik
704822 Trstenica
740993 Trubarevac
744310 Trubarevo
713767 Trudelj
913022 Trudna
729965 Trudovo
729574 Trupale
714178 Trućevac
707562 Tršanovci
725722 Tršić
718360 Tubići
709093 Tubravić
907235 Tuđevce
731285 Tuđin
740080 Tuzinje
736350 Tulare
727717 Tulare
744875 Tulari
701602 Tulež
700592 Tuleš
725056 Tulovo
712248 Tumba
909220 Tumičina
731005 Tunovo
727725 Tupale
725064 Tupalovce
709107 Tupanci
912506 Tupec
725072 Turekovac
804053 Turija
722928 Turija
708224 Turija
913570 Turićevac
726168 Turica
910783 Turjak
909238 Turjak
706167 Turjane
911666 Turučica
744123 Tutin
740098 Tutiće
905160 Tučep
733598 Tučkovo
913588 Tušilje
904562 Tušiće
723177 Ćelije
721581 Ćelije
712833 Ćelije
723541 Ćenovac
903906 Ćerim
904635 Ćešanoviće
913596 Ćirez
733148 Ćirikovac
908002 Ćirkoviće
744328 Ćićevac
701351 Ćićina
732036 Ćovdin
736368 Ćukovac
706175 Ćukovac
712256 Ćukovac
718564 Ćukovine
744131 Ćulije
744492 Ćuprija
712264 Ćurkovica
741469 Ćurkovica
714771 Ćurlina
910791 Ćuška
718025 Ćuštica
744883 Ub
740101 Uvac
740110 Ugao
906450 Ugljare
904589 Ugljare
902187 Ugljare
719242 Ugljarevac
743186 Ugljarevo
703915 Ugrinovci
713775 Ugrinovci
740543 Udovice
741892 Užice
705764 Uzveće
802298 Uzdin
733601 Uzići
726737 Uzovnica
708232 Uzovo
903914 Ujz
905178 Ukča
908029 Ulije
801283 Uljma
705195 Umka
703826 Umčari
710636 Urvič
712272 Urmanica
728845 Urovica
704849 Urovci
915483 Uroševac
737879 Ursule
740128 Ursule
713104 Usije
800058 Utrine
740136 Ušak
712299 Uševce
704857 Ušće
720267 Ušće
801704 Farkaždin
802514 Feketić
740144 Fijulj
725749 Filipovići
802735 Filić
915904 Firaja
903922 Firaja
903949 Firza
907243 Firićeja
802883 Futog
804622 Hajdukovo
803464 Hajdučica
715921 Halovo
909556 Hamidija
910805 Hadžovići
734314 Hercegovačka Goleša
901164 Hercegovo
801461 Hetin
735183 Hisardžik
802107 Horgoš
731013 Hotkovo
912514 Hoča Zagradska
735191 Hrta
911674 Hrtica
803669 Hrtkovci
902659 Huljaj
729582 Hum
733954 Cakanovac
726745 Caparić
912522 Caparce
709751 Carevac
907251 Carevce
731293 Carina
740152 Caričina
726443 Cvetanovac
720275 Cvetke
704261 Cvetovac
719269 Cvetojevac
720542 Cvetulja
723550 Cekavica
909963 Celina
908037 Ceranja
732796 Cerev Del
733962 Cerevajka
722936 Ceremošnja
702811 Cerje
720283 Cerje
729604 Cerje
709336 Cernica
902195 Cernica
720569 Cerova
701840 Cerova
713783 Cerova
721590 Cerova
732800 Cerova
746584 Cerovac
740748 Cerovac
719277 Cerovac
906212 Cerovik
722944 Cerovica
741019 Cerovica
736635 Cerovo
740179 Cetanoviće
901172 Cecelija
737887 Cikot
725757 Cikote
718378 Cikote
731021 Cokoviće
744891 Crvena Jabuka
702439 Crvena Jabuka
703427 Crvena Reka
800864 Crvena Crkva
908045 Crveni
703435 Crveni Breg
725099 Crveni Breg
742554 Crveni Grad
802484 Crvenka
732818 Crvenčevo
718009 Crvenje
702820 Crvica
740187 Crvsko
802301 Crepaja
904597 Crepulja
909564 Crkvena Vodica
738719 Crkvenac
735205 Crkveni Toci
721603 Crkvina
704539 Crkvine
744140 Crkvine
706183 Crkvica
725102 Crkovnica
905186 Crkolez
727245 Crljenac
903957 Crmljane
804894 Crna Bara
705772 Crna Bara
701360 Crna Bara
711144 Crna Bara
737526 Crna Glava
742562 Crna Reka
745146 Crna Trava
726915 Crnajka
711152 Crnatovo
908053 Crnatovo
908797 Crni Breg
718017 Crni Vrh
727733 Crni Vrh
712302 Crni Vrh
910813 Crni Vrh
702978 Crni Kao
736643 Crni Kao
712329 Crni Lug
905194 Crni Lug
909246 Crni Lug
915491 Crnilo
909254 Crnovrana
742589 Crnovce
732826 Crnoklište
739120 Crnoljevica
915726 Crnoljevo
728853 Crnomasnica
733989 Crnotince
706965 Crnoštica
734322 Crnugovići
734349 Crnuzi
905208 Crnce
726753 Crnča
738441 Crnče
703443 Crnče
725129 Crcavac
740195 Crčevo
727032 Culine
746592 Culjković
906239 Čabić
904619 Čabra
913049 Čaglavica
712841 Čagrovac
735213 Čadinje
743194 Čairi
914088 Čajdrak
745405 Čajetina
804304 Čalma
729612 Čamurlija
804649 Čantavir
714780 Čapljinac
708259 Čar
907260 Čarakovce
744158 Čarovina
735221 Čauševići
746061 Čačak
731030 Čašić Dolac
740209 Čedovo
725137 Čekmin
800449 Čelarevo
902209 Čelik
729973 Čelice
908819 Čelopek
910821 Čelopek
802891 Čenej
801712 Čenta
731650 Čepure
800970 Čerević
900451 Čerkez Sadovina
906247 Českovo
701378 Česta
712337 Čestelin
801470 Čestereg
717142 Čestin
733610 Čestobrodica
714976 Četereže
904627 Čečevo
716464 Čečina
714798 Čečina
800872 Češko Selo
709760 Češljeva Bara
720291 Čibukovac
704270 Čibutkovica
732834 Činiglavci
740217 Čipalje
913600 Čitak
726761 Čitluk
727059 Čitluk
741027 Čitluk
734357 Čitluk
740225 Čitluk
721611 Čitluk
904643 Čitluk
909971 Čiflak
900460 Čiflak
703451 Čiflik
725145 Čifluk Razgojnski
744166 Čmanjke
804908 Čoka
725765 Čokešina
715930 Čokonjar
729639 Čokot
707589 Čokotar
727741 Čokotin
804029 Čonoplja
801836 Čortanovci
728861 Čubra
913618 Čubrelj
728063 Čubura
736651 Čubura
746711 Čuka
733997 Čukarka
729647 Čukljenik
725153 Čukljenik
720305 Čukojevac
744174 Čukote
701386 Čukurovac
719285 Čumić
705594 Čungula
910830 Čungur
906255 Čupevo
909262 Čupevo
801330 Čurug
705608 Čučale
744905 Čučuge
908827 Čučuljaga
710644 Džep
705616 Džepnica
736376 Džigolj
735230 Džurovo
746606 Šabac
731668 Šavac
721620 Šavrane
731048 Šavci
714801 Šainovac
725161 Šainovac
907278 Šaić
903060 Šajinovac
742597 Šajince
804746 Šajkaš
911682 Šajkovac
911704 Šakovica
740551 Šalinac
731676 Šaludovac
901199 Šalce
905216 Šaljinovica
908061 Šaljska Bistrica
721638 Šanac
738450 Šantarovac
727253 Šapine
742619 Šaprance
902667 Šaptelj
713791 Šarani
913057 Šarban
744913 Šarbane
706558 Šarbanovac
718033 Šarbanovac
741035 Šarbanovac
740233 Šare
716472 Šarenik
728870 Šarkamen
714810 Šarlinac
725170 Šarlince
731056 Šaronje
744182 Šaronje
723568 Šarce
722669 Šatra
801968 Šatrinci
900478 Šašare
721646 Šašilovac
804312 Šašinci
913065 Šaškovac
712850 Šebet
746614 Ševarice
722952 Ševica
736384 Ševiš
718386 Ševrljuge
704547 Šepšin
903965 Šeremet
718041 Šesti Gabar
736660 Šetka
732044 Šetonje
805106 Šid
723576 Šilovo
902217 Šilovo
713805 Šilopaj
703613 Šiljakovac
705624 Šiljomana
803316 Šimanovci
737534 Šipačina
715948 Šipikovo
909572 Šipitula
904651 Šipova
914991 Šipolje
744204 Šipče
742627 Široka Planina
736392 Široke njive
711179 Šišave
908835 Šišarka
804339 Šišatovac
725188 Šišince
903973 Šišman
736406 Šišmanovac
912549 Škoza
910848 Škrelje
715956 Šljivar
737895 Šljivica
720577 Šljivova
727261 Šljivovac
719293 Šljivovac
739138 Šljivovik
703460 Šljivovik
745413 Šljivovica
901202 Šljivovica
700606 Šljivovo
721654 Šogolj
704288 Šopić
707597 Šošiće
703478 Špaj
744212 Špiljani
912557 Špinadija
722677 Štava
740241 Štavalj
726451 Štavica
911712 Štedim
915734 Štimlje
718050 Štipina
746622 Štitar
718068 Štitarac
731064 Štitare
721662 Štitare
901229 Štitarica
729981 Štitkovo
718076 Štrbac
702447 Štrbovac
901598 Štrbulovo
915912 Štrpce
728888 Štubik
712485 Štulac
723584 Štulac
904660 Štuoce
906263 Štupelj
901601 Štutica
713112 Šuvajić
732842 Šugrin
804347 Šuljam
738468 Šuljkovac
718084 Šuman Topla
723592 Šumane
802417 Šumarak
720313 Šumarice
742635 Šumata Trnica
742244 Šume
716499 Šume
915009 Šupkovac
804657 Šupljak
701394 Šurić
725773 Šurice
803847 Šurjan
902225 Šurlane
726460 Šutci
801291 Šušara
728446 Šušeoka
704296 Šušnjar
740250 Šušure