Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa

Članom 22. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 93/12) propisano je da fiskalnu kasu može staviti u promet samo proizvođač fiskalne kase kome je data saglasnost za stavljanje fiskalne kase u promet. Saglasnost daje Vlada RS, na predlog ministarstva trgovine, a rešenja o davanju saglasnosti se objavljuju u „Službenom glasniku RS“. Ministarstvo trgovine i usluga vrši upis proizvođača kojima je data saglasnost u evidenciju o licima kojima je Vlada dala saglasnost o ispunjenosti uslova za stavljanje fiskalne kase u promet.

 

U nastavku dajemo tabelarni pregled preduzeća i tipova fiskalnih kasa za koja su dobijena rešenja o davanju saglasnosti i objavljena u „Službenom glasniku RS“, uz napomenu da smo ovaj pregled objavili i u našem časopisu „PDV“:

Red. br.
Naziv preduzeća
Tip fiskalne kase
Rešenja objavljena u „Sl. glasniku RS“, br.
1
2
3
4
1.
„GALEB GROUP“ d.o.o.,
Cerovac – Šabac
MP-500 T
118/2003
MP-55
MP-5000
124/2003
FP-550
– DP-500

28/2009

– DP-50D
– MP-55LD
– GALEB GP-550 9/13
– GALEB GP-100
– GALEB GP-350
123/14
2.
„TELEFONIJA“ AD,
Beograd, Cerska 20-22
SMART III
118/2003
SMART
1/2004
– BINGO Plus
20/2004
– BINGO Standard
– Telefonija JUNIOR
100/2004
– Thermal
72/2005
3.
„INTRACOM“ d.o.o.,
Beograd, Treći bulevar 23
CR-401
118/2003
4.
„DIGITRON IST“ d.o.o.,
Beograd, Sarajevska 76
ER-A 277S
118/2003
ER-A 237S
ER-A 457S
124/2003
ER-A 457SF
MIKRO
5/2004
– TUA
100/2004
5.
„EI KORPORACIJA – EI INFORMATIKA“ d.o.o.,
Niš, Bulevar Cara Konstantina 80-84
LOGIC
124/2003
OPEN
CASH
4/2004
COMPACT
5/2004
– COLIBRI
20/2004
– MOBIKA
128/2004
– PARTNER
33/2007
– FAVOURITE
47/2009
6.
„RB GENERALEKONOMIK“ d.o.o.,
Beograd, 29. novembra 59a
ROYAL GENEKO FC 2600
1/2004
ROYAL GENEKO FCA
4/2004
– GENEKO MINI
20/2004
– GENEKO MAXI
66/2004
– GENEKO BMC P32

28/2009

– GENEKO SuperCash S
– GENEKO Fiscal Print FP200PJ 9/13
– GENEKO SuperCash Economic
7.
„TP BEOGRADELEKTRO“ AD,
Beograd, Knez Mihailova 9
OM micro
1/2004
– OM 700T
20/2004
– OM 2000
100/2004
8.
„CT & T CASH REGISTERS“ d.o.o.,
Beograd, Vladimira Popovića 6
OPTIMA
1/2004
ONE
ST 200
– ST 400
66/2004
BASIC
53/2004
9.
„VG OPTIMA“ d.o.o.,
Beograd, Jadranska 9a
– EURO 500T HANDY
5/2004
– TRONICA CM 420
61/2004
– TRONICA CM 220
– TRONICA CM 210
78/2004
– TRONICA CM 410
– SAMSUNG SRP 270DF
72/2005
10.
„Energoprojekt – Energodata“ AD
Beograd, Mihajla Pupina 12
– PICCOLINO BIG
20/2004
– WINNER
53/2004
– EUROPA
66/2004
11.
„PUPIN TELEKOM DKTS“ d.o.o.
Zemun, Batajnički put 23
– PK 2690
20/2004
– AT 5000
53/2004
12.
„SHOLLEX“ d.o.o.
Beograd, Vojvode Stepe 118
– QUORION CR 500
20/2004
– QUORION CR 30T2
– QUORION CR 2510
53/2004
– QUORION CR 705T
– QUORION CR 1021
95/2004
– QUORION CR 2000T
104/2004
– QUORION CR 2500T
– QSH 5M
92/2005
– QSH 5
49/2006
– EPSON TM-T260F
126/2007
– EPSON TM-U220A

93/2008

13.
„INT Raster“ d.o.o.
Beograd, Vojvode Stepe 56
– PALMAR
61/2004
– MISTRAL
– DP-05 9/13
– DP-35
– DP-25
– FP-600
– FP-550+ 74/15
14.
„MD & PROFY“ d.o.o.
Beograd, Obrenovački put 3
– MD & PROFY FMU – CHIP
61/2004
– FRIGO

53/2004

– KASIKO EXPERT

47/2009

15.
„HCP“ d.o.o.
Kruševac
– Integra
61/2008
– HCP Best

93/2008

– HCP Best LC

47/2009

– HCP Flexi
– HCP P2 DS 8/12
– Ultima HCP T55 10/13
– HCP Secunda sa integrisanim terminalom HCP Secunda 60/14
– HCP Prima 24/15
16.
„HCP“ d.o.o.
Beograd
– HCP EPSON TM-T260F 54/17
17. „HCP“ d.o.o.
Beograd
– HCP Best LC+ 76/19