Stope poreza na dodatu vrednost

STOPE POREZA NA DODATU VREDNOST

Shodno članu 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07):

OPIS
STOPA PDV-a
Propisana
Preračunata
1
2
3
Opšta stopa PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara
(ova stopa je bila u primeni do 30.09.2012.)
18%
15,2542%
Posebna stopa PDV-a za promet dobara i usluga ili uvoz dobara
koji su nabrojani u čl. 23. stav 2. Zakona o PDV-u
8%
7,4074%
 
Prečišćen tekst Zakona o PDV-u možete naći u „EKSPERT„-u.
U časopisu „PDV“ detaljno obrađujemo teme vezane za primenu Zakona o PDV-u.