Stope poreza na dodatu vrednost u 2024. godini

Shodno čl. 23. i 34.  Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20, 138/22):

OPIS
STOPA PDV-a
Propisana
Preračunata
1
2
3
Opšta stopa PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara
(od 1.10.2012. godine)
20%
16,6667%
Posebna stopa PDV-a za promet dobara i usluga ili uvoz dobara
koji su nabrojani u čl. 23. stav 2. Zakona o PDV-u od 1.01.2014.
10% 9,0909%
PDV nadoknada za poljoprivrednike (član 34. stav 3. Zakona o PDV-u) od 1.01.2013.  8% 7,4074%
 
Prečišćen tekst Zakona o PDV-u možete naći u „EKSPERT„-u.
U časopisu „PDV“ detaljno obrađujemo teme vezane za primenu Zakona o PDV-u.