Informator broj 13/05 od 24.05.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
Naknada plate, uvećana plata i druga primanja u državnim organima
Dopunski rad
  • Propisi o dopunskom radu
  • Ugovor o dopunskom radu
  • Porez i doprinosi na naknadu po osnovu dopunskog rada
  • Preračun neto naknade u bruto, primeri obračuna, obrasci koji se sastavljaju pri isplati i uplatni računi

Privremeni i povremeni poslovi

  • Pojam i osnovna obeležja privremenog i povremenog rada
  • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • Ugovor koji se zaključuje direktno između poslodavca i angažovanog lica
    • Primer Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Ugovor koji se zaključuje sa članom omladinske i studentske zadruge
    • Primer Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
  • Porez i doprinosi za socijalno osiguranje na naknade po ugovorima o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Obrasci koji se podnose pri isplati i uplatni računi
Računovodstveno obuhvatanje poljoprivredne delatnosti po MRS 41
Plaćanja, naplaćivanje i prenos između rezidenata i nerezidenata u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju
Službena mišljenja