Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti - jun 2010. godineNa osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za jun 2010. (indeks 100,0) i fiksne stope od 0,5%


stopa zatezne kamate za JUN 2010. godine iznosi 0,5000%.


(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)


 (Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate)  


  • Dnevni konformni koeficijentiDani


DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI

ZA JUN 2010.

(i jul/2010 do objavljivanja novog podatka)

ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,5000%


za 30 dana


za 31 dan


1


0.00016627


0.00016090


2


0.00033256


0.00032183


3


0.00049888


0.00048278


4


0.00066523


0.00064376


5


0.00083160


0.00080477


6


0.00099801


0.00096580


7


0.00116444


0.00112685


8


0.00133090


0.00128794


9


0.00149738


0.00144904


10


0.00166390


0.00161018


11


0.00183044


0.00177134


12


0.00199701


0.00193253


13


0.00216361


0.00209374


14


0.00233023


0.00225498


15


0.00249688


0.00241624


16


0.00266356


0.00257753


17


0.00283027


0.00273885


18


0.00299701


0.00290019


19


0.00316377


0.00306156


20


0.00333056


0.00322295


21


0.00349738


0.00338437


22


0.00366423


0.00354582


23


0.00383110


0.00370729


24


0.00399800


0.00386879


25


0.00416493


0.00403031


26


0.00433189


0.00419186


27


0.00449888


0.00435344


28


0.00466589


0.00451504


29


0.00483293


0.00467667


30


0.00500000


0.00483832


31


 

0.00500000


  • Pregled stopa zatezne kamate

Mesec

ZATEZNA KAMATA

JANUAR 2010.

1,3040 %

FEBRUAR 2010.

1,2035 %

MART 2010.

2,1080 %

APRIL 2010.

1,6055 %

MAJ 2010.

1,5050 %

JUN 2010.

0,5000 %

JUL 2010.

0,5000 %

(do objavljivanja podatka o rastu cena na malo u RS za VII/2010)