Informator broj 02/03 od 04.01.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji
 • Sastavljanje godišnjeg računa za 2002. godinu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Usvojen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji

 • Osnovne odredbe
 • Poslovne knjige i računovodstvene isprave
 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Finansijski izveštaji
 • Revizija računovodstvenih izveštaja
 • Dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja
 • Komisija za računovodstvo i reviziju
 • Kaznene odredbe
 • Prelazne i završne odredbe

Sastavljanje godišnjeg računa za 2002. godinu