Informator broj 03/04 od 23.01.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2003. godine
  • Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2003. godinu
  • Utvrđivanje rezultata i sastavljanje finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2003. godine

Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja

Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2003. godinu

Sastavljanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2003.

Utvrđivanje rezultata i sastavljanje finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije

Pregled statističkih podataka za 2003. godinu