Informator broj 08/02 od 16.03.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2002. godinu
  • Primeri popunjenih obrazaca PP-1, PP-2, PP-1A i PP-2A
  • Unošenje podataka o zaradama u obrazac M-4 za 2001. godinu
  • Socijalni program za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije
  • Prava zaposlenih na otpremninu i/ili novčanu naknadu pri i po prestanku radnog odnosa
  • Invalidska penzija

 

Aktuelni statistički i drugi podaci

Dečiji dodatak
Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2002. godinu
  • Primeri popunjenih obrazaca PP-1, PP-2, PP-1A i PP-2A
Unošenje podataka o zaradama u obrazac M-4 za 2001. godinu
Socijalni program za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije
Prava zaposlenih na otpremninu i/ili novčanu naknadu pri i po prestanku radnog odnosa
Invalidska penzija
Službena mišljenja Ministarstva za rad i zapošljavanje RS