Informator broj 1/2014 od 03.01.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Od 1. januara 2014. godine u primeni su odredbe čije je dejstvo, u prethodno donetim zakonima, odloženo do ovog datuma
 • Donet je Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru
 • Usvojen je novi Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice
 • Donet je Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze (obrazac IOSI)
 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku (Obrazac PPP)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Zarade (bruto i neto u novembru 2013. godine)
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima u novembru 2013. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun „neto na bruto“
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u novembru 2013. godine
 • Usvojen je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

OD 1. JANUARA 2014. GODINE U PRIMENI SU ODREDBE ČIJE JE DEJSTVO,  U PRETHODNO DONETIM ZAKONIMA, ODLOŽENO DO OVOG DATUMA

 • Zakon o zdravstvenom osiguranju – odredbe koje se primenjuju od 1.01.2014.
 • Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – odredbe koje se primenjuju od 1.01.2014. godine
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – odredbe koje se primenjuju od 1.01.2014. godine
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – odredbe koje se primenjuju od 1.01.2014. godine
 • Zakon o porezu na dohodak građana – odredbe koje se primenjuju od 1.01.2014.
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica – odredbe koje se primenjuju od 1.01.2014.
 • Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – odredbe koje se primenjuju od 1.01.2014. godine
 • Zakon o privrednim društvima – odredbe koje se primenjuju od 1.01.2014. godine
 • Zakon o autorskom i srodnim pravima – odredbe koje se primenjuju od 1.01.2014.

DONET JE PRAVILNIK O NAČINU UMANJIVANJA NETO PRIHODA ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU

PROPISAN JE POSTUPAK ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Obrazac PRM

USVOJEN JE NOVI PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA  POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE

OBJAVLJENA SU DVA NOVA PRAVILNIKA KOJIMA SE BLIŽE UREĐUJE  NAČIN PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

 • Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
 • Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike
  • Obrazac PEP

DONET JE PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRAĆENJA  IZVRŠAVANJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM I NAČINU DOKAZIVANJA IZVRŠAVANJA TE OBAVEZE (Obrazac IOSI)

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2014. GODINE

PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU (Obrazac PPP)

OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O ISPLAĆENOM BRUTO PRIHODU, TROŠKOVIMA, OPOREZIVOM PRIHODU, OLAKŠICAMA I PLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA PO ODBITKU

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

 • Primer popunjenog Obrasca PPD-SU

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PAUŠALNO OPOREZOVANIH PREDUZETNIKA ZA 2014. GODINU

 • Primer popunjenog Obrasca PPDG-1

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE, SASTAVNI JE DEO PLANA NARUČIOCA ZA NAREDNU GODINU I DONOSI SE DO 31. JANUARA 2014. GODINE

NARODNA SKUPŠTINA RS DONELA JE AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 2. ALINEJA DRUGA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I PREGLED STOPA POREZA PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, DIVIDENDE I KAMATE

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU