Informator broj 1/2015 od 03.01.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DESETOJ I JEDANAESTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

USVOJEN JE ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE TRI PORESKA ZAKONA

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Usvojena je izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama

OBJAVLJENA SU NOVA PODZAKONSKA AKTA IZ OBLASTI  RAČUNOVODSTVA ZA DRUGA PRAVNA LICA, KOJI SE PRIMENJUJU POČEV OD SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
(detaljnije)

IZMENE PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM

OBJAVLJENA SU NOVA PODZAKONSKA AKTA IZ RAČUNOVODSTVA ZA BERZE, BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

PROPISANE SU NOVE NAKNADE KOJE SE PLAĆAJU APR-u /naknada za registraciju podataka o stečaju i naknada za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja/

ROK ZA PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU – OBRAZAC PPP ZA 2014. GODINU JE 31. JANUAR 2015. GODINE

 • Obveznici podnošenja pojedinačne poreske prijave
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu PPP
 • Obrazac PPP

OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2014. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2015. GODINE

 • Sadržaj potvrde o plaćenom porezu po odbitku
 • Kaznene odredbe
 • Potvrda koja se daje pravnim licima
 • Obrazac PPP-PO

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

 • Ko se smatra “samostalnim umetnikom”?
 • Koje doprinose plaćaju samostalni umetnici?
 • Obaveza podnošenja prijave i obaveštenja
 • Utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike
 • Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike
 • Popunjavanje prijave – obrazac PPD-SU

PODNOŠENJE AKONTACIONE PORESKE PRIJAVE PAUŠALNO  OPOREZOVANIH PREDUZETNIKA ZA 2015. GODINU

 • Koji paušalno oporezovani preduzetnici podnose poresku prijavu za 2015. godinu?
 • Rokovi za podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika
 • Popunjavanje poreske prijave – obrazac PPDG-1P

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2015. GODINE

 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu motornih vozila za 2015. godinu
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu plovila za 2015. godinu
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu vazduhoplova za 2015. godinu
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na registrovano oružje za 2015. godinu

IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU POREZA, TAKSA, ZAKUPNINA I ZONA

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I PREGLED STOPA POREZA PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, DIVIDENDE I KAMATE

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU

SLUŽBENA MIŠLJENJA – primena propisa o računovodstvu i reviziji


Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima šaljemo knjigu: “Zakon o budžetskom sistemu – prečišćen tekst”.