Informator broj 10/04 od 23.04.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi propisi o povraćaju carinskih i drugih uvoznih dažbina i o drugim merama za podsticaj izvoza
 • Pretpostavke za razumevanje sadržine i primenu međunarodnih računovodstvenih standarda
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. aprilom 2004. godine

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Nove osnovice za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

 • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa pri isplatama od 1. maja 2004. godine
 • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Primena novih najnižih osnovica za plaćanje doprinosa na zarade
 • Nove osnovice na koje se plaća doprinos za PIO za domaće državljane zaposlene u inostranstvu (ne odnosi se na lica upućena na rad u inostranstvo)
 • Promena osnovica za plaćanje doprinosa za PIO kod pojedinih kategorija osiguranika

Izmene visine bruto minimalne zarade zbog novoutvrđenih najnižih osnovica

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. aprilom 2004. godine

Usvojene izmene i dopune zakona

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu

Novi propisi o povraćaju carinskih i drugih uvoznih dažbina i o drugim merama za podsticaj izvoza

Pretpostavke za razumevanje sadržine i primenu međunarodnih računovodstvenih standarda

Računovodstveni tretman osnovnih sredstava po međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS)

Iskazivanje prihoda po međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS)