Informator broj 11/02 od 13.05.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primena novog kontnog plana za republički budžet i korisnike republičkog budžeta
 • Novi Zakon o deviznom poslovanju
 • Poreski tretman stalnih poslovnih jedinica preko kojih nerezidentni obveznici obavljaju poslovanje na teritoriji Republike Srbije (čl. 3. – 5. Zakona o porezu na dobit preduzeća)

 

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

 • Primanja koja imaju karakter zarade, a koja su utvrđena OKU ili opštim aktom poslodavca i poreski tretman
 • Visina naknada troškova i drugih primanja po OKU ili opštem aktu poslodavca i poreski tretman
 • Visina novčanih naknada i drugih primanja po OKU, Zakonu ili opštem aktu poslodavca i poreski tretman

Primena novog kontnog plana za republički budžet i korisnike republičkog budžeta

 • Prilog: Uporedni pregled za preknjižavanje početnog stanja sa konta prethodnog kontnog plana na konta novog kontnog plana

Novi Zakon o deviznom poslovanju

 • Novi podzakonski propisi Guvernera Narodne banke Jugoslavije
 • Odluka o načinu ličnih i fizičkih prenosa sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
Poreski tretman stalnih poslovnih jedinica preko kojih nerezidentni obveznici obavljaju poslovanje na teritoriji Republike Srbije (čl. 3. – 5. Zakona o porezu na dobit preduzeća)
Oporezivanje određenih vrsta primanja i prihoda (podsetnik)
 • Prihodi od nepokretnosti
 • Ugovori o delu
 • Primanja članova upravnog i nadzornog odbora
 • Dobici od igara na sreću
 • Obračun poreza na prihode koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja
 • Prihodi od davanja u zakup automobila i druge pokretne imovine
 • Primanja koja imaju karakter drugih prihoda a koja čine prihode fizičkih lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
 • Autorska prava i prava industrijske svojine
Službena mišljenja