Informator broj 12/10 od 12.05.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pojam obračunskog načina plaćanja i propisi koji to pitanje uređuju

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU

DONET JE ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

OD 24. MAJA 2010. GODINE POSLODAVCI IMAJU ZAKONSKU OBAVEZU DA ZAPOŠLJAVAJU OSOBE SA INVALIDITETOM

 • Uvod
 • Odredbe o invalidima utvrđene Zakonom
  • Osobe koje imaju status invalida u skladu sa Zakonom
  • Dokazi o invalidnosti
  • Invalidi čija se invalidnost procenjuje u skladu sa Zakonom
 • Obaveza poslodavca
  • Obaveza zapošljavanja
  • Oslobađanje od obaveze zapošljavanja invalida
  • Budžetski fond
  • Posledice nezapošljavanja invalida
  • Povoljnosti kod zapošljavanja invalida
  • Praćenje izvršenja obaveze zapošljavanja invalida
 • Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
  • Zahtev za procenu radne sposobnosti
  • Postupak od strane nadležnog organa
  • Procena radne sposobnosti
 • Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze
  • Poslodavci koji imaju, odnosno koji nemaju obavezu zapošljavanja invalida
  • Način praćenja izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Način dokazivanja izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Rezime

FISKALNE OLAKŠICE ZA POSLODAVCA KOJI NA NEODREĐENO VREME ZAPOSLI OSOBU SA INVALIDITETOM

 • Ostvarivanje prava na poresku olakšicu
 • Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

OD 3. MAJA 2010. GODINE U PRIMENI SU PODZAKONSKA AKTA DONETA NA OSNOVU NOVOG CARINSKOG ZAKONA

OBRAČUNSKI NAČIN PLAĆANJA (ASIGNACIJA, CESIJA, PREUZIMANJE DUGA I KOMPENZACIJA)

 • Pojam obračunskog načina plaćanja i propisi koji to pitanje uređuju
 • Asignacija (upućivanje)
 • Cesija (ustupanje potraživanja)
 • Preuzimanje duga
 • Kompenzacija (prebijanje)