Informator broj 13/2015 od 12.05.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije i na dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine i gradova za 2015. godinu
 • Revizija finansijskih izveštaja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PETOJ I ŠESTOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2015. GODINI

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

OBJAVLJENA SU PODZAKONSKA AKTA KOJA SU NEOPHODNA ZA NESMETANU PRIMENU ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji RS

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Pojam i uloga revizije
 • Obaveza revizije finansijskih izveštaja
 • Sprovođenje postupka revizije finansijskih izveštaja prema MSR

PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

 • Vozila kojima se obavlja prevoz za sopstvene potrebe
 • Putni nalog za vozila
 • Zdravstveni pregledi vozača
 • Računovodstveno obuhvatanje prevoza za sopstvene potrebe

PRIKAZ NAČELNIH PRAVNIH STAVOVA USVOJENIH NA OPŠTIM SEDNICAMA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PRAVO NA RODITELJSKI DODATAK NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE I NA DODATNE OBLIKE PODSTICAJA RAĐANJA DECE NA NIVOU AP VOJVODINE I GRADOVA ZA 2015. GODINU

 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije
 •  Pravo na dodatne oblike podsticaja rađanja dece po gradovima u Republici Srbiji
  • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Beograda
  • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Niša
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Kragujevca
  • Finansijska pomoć porodici sa decom na teritoriji grada Jagodina
  • Dodatna davanja porodiljama na teritoriji grada Kraljeva
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Požarevca
  • Dodatna davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada Loznica
  • Finansijska pomoć porodici za novorođenu decu na teritoriji grada Čačka
  • Finansijska pomoć porodiljama na teritoriji grada Užica
  • Finansijska pomoć porodici sa decom na teritoriji grada Valjeva
  • Veći obim prava porodici sa decom na teritoriji grada Šapca
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca
  • Finansijska pomoć porodiljama na teritoriji grada Smedereva
 • Pravo na roditeljski dodatak, odnosno dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine
  • Dodatni oblici novčane pomoći porodici sa decom na teritoriji APV
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Novog Sada
  • Dodatni oblici novčane pomoći majkama na teritoriji grada Subotice
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva
  • Roditeljski dodatak na području grada Sremska Mitrovica
  • Finansijska pomoć nezaposlenim trudnicama i porodiljama i pravo na roditeljski dodatak na teritoriji grada Sombora

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima smo poslali “Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – prečišćeni tekstovi”.